Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Partner

Poziom:

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 950 zł


Studia online RealTime realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują specjalnego podejścia, które zapewni im odpowiednie wsparcie w edukacji.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują specjalnego podejścia, które zapewni im odpowiednie wsparcie w edukacji

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie daje uprawniania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii.

Studia skierowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

Program studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Program studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Program studiów podyplomowych zawiera:

 • kształcenie kierunkowe obejmujące m.in. przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne w tym m.in podstawy psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychospołecznego funkcjonowania osoby ze spektrum autyzmu, podstawy psychologii rehabilitacji oraz psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży, czynniki zakłócające proces rozwoju, konsekwencje niepunktualności wydarzeń życiowych, mechanizm adaptacji i trudności przystosowawczych, zaburzenia i opóźnienia rozwojowe, wyzwania rozwojowe, koncepcje jakości życia i dobrostanu, podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

 • przygotowanie w zakresie  edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie medycznych podstaw, psychospołecznych aspektów, diagnozy, terapii, oraz korzystania z nowoczesnych technologii.


Nasi słuchacze zobowiązani są również do odbycia praktyk pedagogicznych.


Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna kształcenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), załącznik nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Absolwent kończąc studia podyplomowe zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego  w zakresie edukacji, rewalidacji  i wspomagania osób ze spektrum autyzmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) oraz kwalifikacje nauczycielskie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102).

*Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
Zawód nauczyciel pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wpisany jest w klasyfikacji pod numerem  2352 w kategorii 235290 Pozostali nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 13.11.2021).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela/wychowawcy osób ze spektrum autyzmu w:

 • przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych;
 • szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych 
 • szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;
 • innych placówkach zajmujących się rehabilitacją i terapią osób ze spektrum autyzmu (poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju oraz organizacje pozarządowe).

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy z osobami ze spektrum autyzmu w zakresie: 

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z  przedmiotu lub zajęć zgodnych z kompetencjami zdobytymi w czasie studiów I lub II stopnia oraz innych form przygotowania zawodowego;
 • zajęć rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces  terapeutyczno-edukacyjno– wychowawczych  osób ze spektrum autyzmu.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 2. Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*. 

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Praca z osobami ze spektrum autyzmu – jak do niej podejść?

Autyzm jest często nazywany zaburzeniem ze spektrum autyzmu lub stanem ze spektrum autyzmu. Im więcej wiemy na temat zaburzeń, tym lepiej jesteśmy przygotowani na spotkanie czy pracę z dziećmi. To także cenna rada dla rodziców – jeśli właśnie dowiedziałeś się lub podejrzewasz, że Twoje dziecko może cierpieć na zaburzenia ze spektrum autyzmu, zyskaj jak największą wiedzę na ten temat. Większa świadomość, informacje o opcjach terapii, sposobach pracy z dzieckiem z pewnością będą bardzo przydatne. My natomiast podpowiadamy, jak odpowiednio podejść do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, by odnieść obopólny sukces!

Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to zaburzenia rozwojowe, które wpływają m.in. na to, w jaki sposób dzieci lub osoby dorosłe wchodzą w interakcje z innymi i komunikują się z otoczeniem. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą wykazywać objawy już we wczesnym wieku. Niestety, autyzm nie jest czymś, z czego dziecko po prostu „wyrasta”. Istnieje wiele metod terapeutycznych, które pomagają dzieciom zdobywać nowe umiejętności i pozwalają przezwyciężać wyzwania. Warto nieustannie pracować z dzieckiem, by uzyskiwać jak najlepsze efekty w przyszłości.

Jakie zachowania lub trudności mogą być symptomem autyzmu?

Dzieci, które cierpią na zaburzenia ze spektrum autyzmu mają problemy z kontaktami z innymi ludźmi, z trudnością nawiązują kontakt wzrokowy, bardzo często są zamknięte w sobie. Często nie chcą rozmawiać nawet z członkami rodziny. Jeśli jednak mają temat, który naprawdę je pasjonuje – mogą o nim mówić długo i bardzo otwarcie.

Jakie zachowania mogą być objawami autyzmu?

 • Problemy z używaniem lub rozumieniem języka: dzieci z autyzmem mogą nie rozumieć sarkazmu, wyrażeń, mowy ciała czy innych aspektów mimicznych.
 • Trudności w przyjmowaniu bodźców sensorycznych w zwykły sposób – dla dzieci ze spektrum autyzmu suszarka czy odkurzacz mogą być zbyt głośne, światło za jasne, a zapachy zbyt intensywne.
 • Dzieci potrzebują określonej rutyny – jeśli coś zaburza ich ustaloną codzienność stają się sfrustrowane, niekiedy agresywne.
 • Trudności w pracy bądź w uczestnictwie w zajęciach, bez wyraźnego zakończenia pracy.
 • Trudności w przechodzi z jednej czynności do drugiej.
 • Nieumiejętność produktywnej zabawy, jeśli dziecko nie otrzyma jasnych wskazówek lub instrukcji.

Jak pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu?

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu nie należy do najprostszych, ale czas i duża doza cierpliwości sprawiają, że naprawdę warto! Odkrycie swoistego „klucza” do dziecka może spowodować, że otworzy się, problemy z komunikacją ulegną złagodzeniu, a maluch z większą swobodą zacznie się uczyć. Warto jednak zawsze pamiętać, że to, co działa na jednych, nie zawsze sprawdzi się też w innym przypadku!

Strategie behawioralne, które pomagają dzieciom z autyzmem
W jaki sposób można pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu? Przygotowaliśmy zestawienie kilku wypróbowanych strategii behawioralnych, które warto spróbować. Mogą być stosowane zarówno przez rodziców, opiekunów, jak i terapeutów pracujących w szkołach, warunkach klinicznych czy salach lekcyjnych.

Nigdy nie mów za dużo

Dzieciom z autyzmem trudno jest pojąć długie ciągi instrukcji słownych. Postaraj się, żeby zdania były proste. Unikaj długich instrukcji słownych i dziel zadania i instrukcje na jasno określone kroki. Poczekaj, aż dziecko wykona pierwszy krok, zanim przejdziesz do następnego. Tym, którzy potrafią czytać, najbardziej pomocne jest jasne zapisanie tego, co należy zrobić. Wyjaśnienie sekwencji obrazkami, które można naśladować, może być również pomocne dla uczniów, którzy nie potrafią czytać.

Korzystaj z zainteresowań dziecka

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często silnie interesują się jednym przedmiotem. Wykorzystaj go do nauki! Maluch kocha dinozaury? Niech staną się dla niego motywacją – przeczytajcie książkę o dinozaurach, rozwiązujcie problemy matematyczne z dinozaurami, zachęcaj dziecko do akceptacji nowych doznań właśnie przy pomocy tego, co kocha.

Uważaj na dźwięki

Głośne dźwięki mogą być drażniące i wręcz bolesne dla niektórych osób z autyzmem. Dla dzieci problematyczne są dzwonki, systemy nagłaśniające, a nawet krzesła szurające o podłogę. Określ, jaki dźwięk przeszkadza dziecku, postaraj się go zniwelować i odkrywaj efekty.

Zawsze informuj dziecko, co będzie robić dalej

Dzieci ze spektrum autyzmu muszą być informowane o tym, ile czasu pozostało im do skończenia czegoś, co będą robić następnie. Potrzebują przypomnień, wspomagaczy, np. w formie zegarów czy klepsydry. W ten sposób łatwiej im zrozumieć i zwizualizować czas. Dzieci, które mają trudności ze zrozumieniem języka, mogą lepiej reagować na obrazki przedstawiające im, czego się oczekuje, niż na wskazówki słowne.

Skąd zdobyć wiedzę odnośnie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Chcesz rozwijać swoje umiejętności lub podjąć pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Zostań specjalistą w dziedzinie edukacji i terapii. Postaw na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University, które mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawniania do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami MEN.

Skorzystanie ze studiów podyplomowych poprawi twoją reputację oraz wiarygodność zawodową. Zyskasz większą szansę na awans zawodowy, zdobędziesz niezbędne do pomocy dzieciom kwalifikacje. Zostań nauczycielem, który wprowadza do edukacji elementy terapii, w tym terapii mowy i języka, czy terapii zajęciowej, która pomaga poprawiać wyniki dzieci z autyzmem.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Koszt studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.