Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Psychologii:

Testy psychologiczne w pracy psychologa

Testy psychologiczne w pracy psychologa

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 950 zł


Studia podyplomowe online realizowane są w 100% zdalnie

Trafnie postawiona diagnoza psychologiczna to początek sukcesu w pracy z pacjentami.

Trafnie postawiona diagnoza psychologiczna to początek sukcesu w pracy z pacjentami.

Aby tego dokonać, niezbędne jest przetestowanie badanego, by mów w ogóle zacząć mówić o tym, z jakim przypadkiem mamy do czynienia. W pracy psychologa niezbędna jest umiejętność posługiwania się testami psychologicznymi. Jednak, aby je stosować, trzeba najpierw mieć wiedzę o tym, z jakich narzędzi do testowania można skorzystać.

Testy psychologiczne w pracy psychologa - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Testy psychologiczne w pracy psychologa - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Testy psychologiczne w pracy psychologa to studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Ich celem jest wyposażenie terapeutów oraz psychologów w praktyczne narzędzia i przykłady ich zastosowania podczas codziennej pracy.

Kierunek ten jest skierowany zwłaszcza do osób, które chcą poznać metody diagnozowania pacjentów. Testy psychologiczne w pracy psychologa to kierunek studiów podyplomowych stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie mieć dostęp do narzędzi, które pomogą w pracy i wspieraniu pacjentów.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Testy psychologiczne w pracy psychologa?

Testy psychologiczne w pracy psychologa to kierunek, który pozwala zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się testami używanymi m.in. w diagnozie preferencji zawodowych, inteligencji, funkcji poznawczych, określania osobowości i stresu, diagnozowania dzieci. Słuchacze studiów podyplomowych Testy psychologiczne w pracy psychologa poznają także testy projekcyjne, oraz inne narzędzia i kwestionariusze, które mogą przydać się w diagnostyczne określonych przypadków.

Program studiów podyplomowych Testy psychologiczne w pracy psychologa

Program studiów podyplomowych Testy psychologiczne w pracy psychologa

Testy psychologiczne w pracy psychologa to studia podyplomowe, które są opracowane przez doświadczonych praktyków oraz specjalistów w zakresie psychologii. Kierunek jest nastawiony na mocno praktyczne kształcenie. Jednocześnie daje absolwentom dostęp do narzędzi, które okażą się pomocne w pracy zawodowej.

W trakcie toku studiów Testy psychologiczne w pracy psychologa będziesz mieć możliwość pracy z testami psychologicznymi, zapoznasz się z metodami pracy z dziećmi. Oprócz tego zyskasz dostęp do wielu narzędzi, które pozwolą na stawianie trafniejszych diagnoz psychologicznych.
 

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Testy psychologiczne w pracy psychologa?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Testy psychologiczne w pracy psychologa?

Testy psychologiczne w pracy psychologa to studia o charakterze mocno praktycznym. Stawiamy przede wszystkim na wyposażenie absolwentów w narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Dzięki temu zostają oni w pełni przeszkoleni do wykonywania badań, stawiania odpowiednich interpretacji, czy diagnozy psychologicznej. Dzięki kierunkowi Testy psychologiczne w pracy psychologa poznają procesy prowadzenia badań diagnostycznych, dowiedzą się więcej o konkretnych narzędziach, czy poznają metodykę wyboru odpowiednich testów, w celu stawiania diagnozy.

Testy psychologiczne w pracy psychologa - z jakich testów i badań będziesz korzystać?

Studia Testy psychologiczne w pracy psychologa przygotowują absolwentów do korzystania z:

Narzędzi używanych w diagnozie preferencji zawodowych oraz przy doradztwie zawodowym:

 • KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • Zestaw Testów Uzdolnień Horn
 • LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Narzędzi do diagnozy inteligencji:

 • APIS-Z - Bateria testów
 • TIS- Bateria Testów do Pomiaru Inteligencji Skrystalizowanej
 • OMNIBUS - Test Inteligencji
 • CFT-20 - Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella
 • WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci - pudełko
 • WAIS-R - Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych - pudełko
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera - PUDEŁKO
 • Skala Rozwoju Psychomotorycznego Brunet i Lezine - PUDEŁKO
 • Skala Inteligencji Termann-Merill - PUDEŁKO
 • Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia - PUDEŁKO
 • SB-5 - Skala Inteligencji Stanford- Binet - PUDEŁKO

Narzędzi do diagnozy funkcji poznawczych

 • Test Bender-Koppitz - test do diagnozy percepcji wzrokowej
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Test Bender-Gestalt - test do badania pamięci i percepcji wzrokowej u dzieci
 • Test Językowy Leksykon
 • MMSE - Mini Mental
 • Test Badania Uwagi D2
 • MOCA-B - Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych
 • CTT - Kolorowy Test Połączeń
 • TUS - Test Uwagi i Spostrzegawczości
 • CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

Kwestionariuszy Osobowości i Stresu

 • EA - Kwestionariusz Temperamentu
 • ACL - Test przymiotnikowy
 • NEO-FFI - Inwentarz Osobowości
 • FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania- Kwestionariusz Temperamentu
 • STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci
 • STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych
 • NEO-Pi-R - Inwentarz Osobowości
 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysenca
 • KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu
 • MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
 • MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości
 • SES - Skala Samooceny Rosenberga
 • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • COPE i MiniCOPE - Wielowymiarowe Inwentarze do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Testów służących do diagnozy dzieci

 • CPQ - Co lubisz robić i o czym lubisz myśleć
 • RISB - Test Zdań Niedokończonych
 • Test Bajek Luizy Despert
 • HSPQ - Cattel dla młodzieży
 • TSS - Test Stosunków Szkolnych
 • Test Zdań niedokończonych Kostrzewskiego
 • Test Zdań niedokończonych Bonneta
 • CDI-2 - Zestaw Kwestionariuszy do Pomiaru Depresji u Dzieci
 • CAT-H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci

Testów projekcyjnych

 • TAT - Test Apercepcji Tematycznej
 • FTT - Test Bajek
 • Metody Pomiaru Systemu Rodzinnego - Braun-Gałkowskiej
 • Test Rysunku Drzewa
 • PIL - Test Celu Życia
 • Test Rysunku Postaci Ludzkiej
 • Test Plam Atramentowych Rorschacha

Innych narzędzi psychologicznych

 • INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • TRE - Test Rozumienia Emocji
 • Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL
 • DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Interpretacji Emocji
 • SW - Skala Wartości Brzozowskiego
 • PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej
 • KPD - Kwestionariusz Pomiaru Depresji
 • BHI-R - Kwestionariusz Pomiaru Nadziei Podstawowej
 • LMI - Inwentarz motywacji Osiągnięć
 • PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych
 • SWS - Skala Wartości Schelerowskich
 • SW - Skala Wartości Brzozowskiego

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

RealTime Online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Testy psychologiczne w pracy psychologa?

Testy psychologiczne w pracy psychologa to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Testy psychologiczne w pracy psychologa

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.