Transfer z innej uczelni

Transfer z innej uczelni
Dlaczego warto skorzystać z transferu z innej uczelni?

Dlaczego warto skorzystać z transferu z innej uczelni?

WSB-NLU to wyjątkowa uczelnia wyższa, która działa w oparciu o dedykowany system Cloud Academy™. Prowadzimy studia w formule RealTime Online, która jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego systemu edukacji! Możesz dokończyć swoje studia bez wychodzenia z domu, z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy, że będziesz mieć dostęp do internetu.

W WSB-NLU stawiamy na naukę poprzez praktyczne zajęcia. Wierzymy, że dostarczane przez nas innowacyjne rozwiązania sprawiają, że studenci zyskują najlepszą na rynku wiedzę. Dokończ rozpoczęte studia na WSB-NLU!

Jak wygląda przyjęcie na WSB-NLU w ramach przeniesienia?

Przyjęcie na studia w WSB-NLU studenta w drodze przeniesienia z innej uczelni następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni. Wystarczy, że jesteś studentem innej szkoły!

Dokumenty do weryfikacji należy przesłać, logując się na portal rekrutacyjny przez kafelek REKRUTACJA OTWARTA  w prawym, górnym rogu strony

 • W pierwszej kolejności należy założyć konto na portalu rekrutacyjnym.
 • Kandydat ubiegający się o awans musi przesłać dorobek związany ze studiowaniem poprzez portal rekrutacyjny (menu "Transfer Ocen" z lewej strony).  UWAGA ! Oceny załączane do wniosku o transfer nie mogą przekroczyć 20 lat 
 • Osiągnięcia akademickie wliczające się w transfer ocen, jakie student zdobył podczas kształcenia to  m.in. suplement, indeks, transkrypt ocen, kartę przebiegu studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (awers i rewers).
 • Kandydat uzyskuje informację o możliwości promocji na wyższy rok niż pierwszy od dziekana lub osoby uprawnionej przez dziekana do przyznania awansu.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcie na studia z transferem ocen będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Dziekana WSB-NLU oraz kompletu dokumentów rekrutacyjnych w portalu rekrutacyjnym. 
 1. Załóż konto na portalu rekrutacyjnym poprzez kafelek REKRUTACJA znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. Przejdź do zakładki „TRANSFER OCEN” i wybierz Dodaj wniosek.
 3. Uzupełnij dane we wniosku oraz załącz skany dokumentów świadczących o dotychczasowej edukacji (indeksy,suplementy, karta przebiegu studiów). Po uzupełnieniu należy zatwierdzić  wniosek przyciskiem ZAPISZ I WYŚLIJ.
 4. Na tym etapie wniosek otrzyma status „W trakcie rozpatrywania”.
 5. Twój wniosek zostanie rozpatrzony do 7 dni roboczych.
 6. Gdy zostanie wydana decyzja dotycząca wniosku status zostanie zmieniony na „Rozpatrzona” wraz rekomendacją dotyczącą semestru na którym można podjąć edukację.
 7. Na podstawie decyzji należy uzupełnić  „Podanie o przyjęcie na wyższy rok” dostępne w zakładce „Wymagane dokumenty”.
 8. Uzupełnione i podpisane podanie wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych załącz w „Wymaganych dokumentach”.
   

Informujemy, że istnieje możliwość przyjęcia na studia w WSB-NLU na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem, która realizowała studia na innej uczelni i przerwała je.

Jeśli chcesz przenieść się do nas – złóż niezbędne dokumenty już dziś!

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Marketingu dokumenty wymagane od kandydata na studia.

Zgodnie z informacją o komplecie dokumentów umieszczoną na stronie: