Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

 

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Trener umiejętności społecznych

Trener umiejętności społecznych
Zakres:

Pedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe - doskonalące*

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Myślisz nad rozwojem? Chcesz zdobyć nowe umiejętności, które dadzą ci okazję do pracy z szerszym gronem?

Myślisz nad rozwojem? Chcesz zdobyć nowe umiejętności, które dadzą ci okazję do pracy z szerszym gronem?

A może szukasz metod, dzięki którym znacznie łatwiej uda ci się zorganizować pracę z dziećmi czy młodzieżą o specyficznych problemach wychowawczych? Jeśli tak, to doskonale trafiłeś! Studia podyplomowe Trener umiejętności społecznych na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu stworzą przed tobą zupełnie nowe możliwości.

Studia te mają na celu skuteczne przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży, szczególnie w sytuacjach trudnych wychowawczo np. dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, osób ze spektrum autyzmu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą problemów dzieci i młodzieży oraz umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania tych problemów.

Program studiów podyplomowych Trener umiejętności społecznych

Program studiów podyplomowych Trener umiejętności społecznych

Program studiów koncentruje się na dostarczeniu kompleksowej i rzetelnej nauki, opartej na najnowszych osiągnięciach psychologii i pedagogiki.  

Obejmuje treści związane z psychospołecznym funkcjonowaniem osób z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi oraz metodami ich terapii. Absolwenci zdobywają także wiedzę z zakresu psychoprofilaktyki i psychoterapii, co pozwala im skutecznie wspierać rozwój młodych ludzi. 

Efektem programu jest również rozwinięcie umiejętności prowadzenia grup, obejmujące moderowanie procesów grupowych, stosowanie skutecznych metod i technik pracy z grupą, stymulowanie pożądanych zachowań oraz radzenie sobie z trudnościami. Dodatkowo, studenci zyskują umiejętności autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego, oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.


Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna wykonywania zawodu

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 
Trener umiejętności społecznych - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Trener umiejętności społecznych - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Trener umiejętności społecznych to studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, które przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu psychologii oraz pedagogiki. To propozycja dla każdego, kto aspiruje do podniesienia swoich kompetencji w pracy z grupą, korzystając z nowoczesnych i aktywnych metod. Wiedza i umiejętności zdobyte na tych studiach są cennym wsparciem dla profesjonalistów pracujących w szkołach, świetlicach czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie kluczowe jest profesjonalne podejście do wychowywania młodych ludzi. 

Studia podyplomowe Trener umiejętności społecznych są skierowane do osób z wyższym wykształceniem, które na co dzień pracują jako pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy w placówkach oświatowych oraz wychowawczych, czy w kurateli.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Trener umiejętności społecznych?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Trener umiejętności społecznych?

Trener umiejętności społecznych to szansa, by zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności, które będą poszukiwane na rynku pracy. Już dziś masz szansę na rozszerzenie swoich możliwości zawodowych.

Absolwent kończąc studia podyplomowe zdobywa dodatkową wiedzę i umiejętności do pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w zachowaniu i społecznym przystosowaniu. Zdobywają kompetencje przydatne do pracy jako trener umiejętności społecznych w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych oraz innych placówkach, w których ma miejsce proces  rehabilitacyjno-terapeutyczno-wychowawczy.  

Zajęcia w zakresie treningu umiejętności społecznych prowadzone są jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymagane w tym zakresie kwalifikacje dotyczą zgodności z rodzajem prowadzonych zajęć. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana między innymi w formie wymienionych wprost zajęć specjalistycznych: 

  • korekcyjno-kompensacyjnych, 
  • logopedycznych, 
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

(§ 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć (§ 17 ust. 1 ww. rozporządzenia). 

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Trener umiejętności społecznych?

Trener umiejętności społecznych to studia podyplomowe, które są prowadzone w oparciu o wszystkie standardy kształcenia. Są to dwusemestralne studia doskonalące, które stanowią kompleksowe przygotowanie do profesjonalnej pracy jako trener umiejętności społecznych.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy

Niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Trener umiejętności społecznych?

Trener umiejętności społecznych to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Trener umiejętności społecznych

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.