Studia podyplomowe - Tyflopedagogika


Tyflopedagogika to inaczej edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nasze studia podyplomowe na WSB-NLU przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową. Tyflopedagogika to kierunek, który został opracowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Postaw na studia na WSB-NLU!

 

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł (3 semestry).

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą edukacyjną 2021/2022 uruchomiono REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ, która ostatecznie zakończy się 29/09/2021.

Należy jednak pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc.

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Dominika Tabaszewska

18 44 99 103 – Natalia Gut

 

Studia podyplomowe Tyflopedagogika

Dla kogo kierunek Tyflopedagogika będzie odpowiednim wyborem?


Tyflopedagogika to studia podyplomowe na WSB-NLU, które kierowane są do osób na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Jeśli chcesz dopiero rozpocząć terapię lub pracę w tym zakresie - także skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych!

Tyflopedagogika jest szczególnie polecana osobom, które posiadają już wykształcenie pedagogiczne, terapeutyczne, lub pracują na co dzień jako nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie w placówkach, świetlicach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jedynym wymogiem uczestnictwa w zajęciach Tyflopedagogika jest legitymowanie się wykształceniem wyższym, co najmniej I stopnia - czyli uzyskanie tytułu licencjata.

Tyflopedagogika studia podyplomowe

Kryteria przyjęcia


W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

   1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
   2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
   3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne
   lub
    b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Program studiów podyplomowych Tyflopedagogika


Tyflopedagogika to studia, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy z osobami, które wymagają edukacji i rehabilitacji w związku z niepełnosprawnością wzrokową. Cały tok studiów został opracowany przez specjalistów, którzy na co dzień mają styczność z pracą i kształceniem uczniów z tym typem niepełnosprawności.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program obejmuje 180 godzin praktyk.

Gdzie odbywają się zajęcia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika?


Wszystkie zajęcia w ramach studiów podyplomowych Tyflopedagogika na WSB-NLU odbywają się na podstawie formuły RealTime Online. Co to oznacza? Nasze wykłady oraz ćwiczenia odbywają się w czasie rzeczywistym i umożliwiają pełną interakcję na linii wykładowca-student.

W przeciwieństwie do wielu innych studiów podyplomowych o charakterze zdalnym nie otrzymujesz nagranych wykładów na kierunku Tyflopedagogika - na żywo uczestniczysz z nich z dowolnego miejsca na Ziemi. Innowacyjna metoda nauczania WSB-NLU to sposób, byś mógł studiować z dowolnego miejsca.

Na potrzeby naszej uczelni zaprojektowano innowacyjną platformę Cloud Academy™ (CloudA™), która pozwala m.in. na multitransmisję zajęć. Dodatkowo system CloudA™ gwarantuje naszym studentom możliwość w pełni zdalnego zarządzania swoim tokiem studiów, korzystanie z e-Dziekanatu oraz szeregu innych udogodnień.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika?

Rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University odbywa się w online, za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby przystąpić do procesu rekrutacji, należy wypełnić podanie elektroniczne, które jest dostępne na stronie naszej uczelni. Warto pamiętać, że liczba miejsc na studiach podyplomowych jest ograniczona i decyduje kolejność złożenia podań!

DOŁĄCZ DO NAS

Tyflopedagogika studia

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Tyflopedagogika?


Tyflopedagogika jako studia podyplomowe, umożliwia naszym studentom zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z wadami wzroku. W ramach studiów słuchacze przygotowywani są do samodzielnego stawiania diagnozy psychopedagogicznej. Wiedzą, w jaki sposób prowadzić różnorodny proces kształcenia osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Oprócz tego, studenci Tyflopedagogiki poszerzają swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe. Zyskują kwalifikacje niezbędne do pracy m.in. w szkołach specjalnych, placówkach integracyjnych czy świetlicach wychowawczych. Wszystkie zajęcia w ramach Tyflopedagogiki na WSB-NLU są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym.

Absolwenci Tyflopedagogiki wiedzą, w jaki sposób realizować praktykę pedagogiczną w placówkach kształcących osoby z niepełnosprawnością wzrokową, jak wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej. Wspierają również efektywne strategie nauczania osób niewidomych i słabowidzących.

Dyplom

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Studia Tyflopedagogika
Stopka