Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Tyflopedagogika
Zakres:

Pedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Tyflopedagogika to inaczej edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Nasze studia podyplomowe w WSB-NLU przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową.

Jak również dla osób, które pragną zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową.  

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową to zakres studiów podyplomowych, który został opracowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Postaw na studia w WSB-NLU!

Program studiów podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Program studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Program studiów podyplomowych zawiera:

  • kształcenie kierunkowe obejmujące m.in. przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, podstawy psychologii rehabilitacji oraz psychologiczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży, czynniki zakłócające proces rozwoju, psychospołeczne konsekwencje niepełnosprawności wzrokowej;
  • przygotowanie w zakresie  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) obejmujące medyczne podstawy psychospołecznych aspektów, diagnozy, terapii oraz korzystania z nowoczesnych technologii.

Nasi słuchacze zobowiązani są również do odbycia praktyk pedagogicznych.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna kształcenia

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), załącznik nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową?

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową jako studia podyplomowe, umożliwia naszym słuchaczom zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z wadami wzroku. Absolwent zdobywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową jako nauczyciel tyflopedagog.

Absolwenci tych studiów podyplomowych uzyskują kompleksowe przygotowanie do pracy w różnych instytucjach edukacyjnych i specjalistycznych. Absolwenci są gotowi na wyzwania związane z nauczaniem w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, szkołach specjalnych, ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy specjalistycznych. Absolwenci są przygotowani do pełnienia roli nauczycieli tyflopedagogów, angażując się w wszechstronne wspieranie rozwoju i edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Absolwent Studiów Podyplomowych  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) otrzymuje kwalifikacje nauczyciela - tyflopedagoga (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) oraz kwalifikacje nauczycielskie  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769 i z 2023r. poz.2102)).

*Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Zawód nauczyciel osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagog) wpisany jest w klasyfikacji pod numerem 235203 w kategorii 2352 Nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Załącznik do rozporządzenia MNiPS z dnia 13.11.2021).

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie: 

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych z  przedmiotu lub zajęć zgodnych z kompetencjami zdobytymi w czasie studiów I lub II stopnia
  • zajęć rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces  terapeutyczno-edukacyjno – wychowawczy osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

  1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  2. Dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów/kursów przygotowania pedagogicznego*. 

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane RealTime Online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową?

Studia podyplomowe Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Koszt studiów podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.