Akredytacja Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością"

W dniu 13 marca 2023 roku odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością".

Uroczystość miała miejsce w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Podczas Gali miejsce miało ogłoszenie wyników konkursu, podczas którego wyróżniane były programy oraz kierunki studiów prowadzone na polskich uczelniach, które cechuje innowacyjność, nowoczesne rozwiązania dydaktyczne oraz dostosowanie programu do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Po dokonaniu oceny w Programie Akredytacyjnym Fundacji pn. „Studia z Przyszłością, kierunki „informatyka” (studia I stopnia) oraz „zarządzanie” (studia I oraz II stopnia), prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu uzyskały Certyfikat  Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2023. W ocenie Komisji kierunki te  spełniają  kryteria regulaminowe Konkursu – zapewniają studentom nowoczesną wiedzę, pozwalają nabyć odpowiednio zdefiniowane wartościowe umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, a osiągane przez absolwentów efekty uczenia się są zgodne z koncepcją oraz celami kształcenia, jak również odpowiadają profilowi studiów i zdefiniowanej przez Uczelnię sylwetce absolwenta. Należy podkreślić, że ocenione w toku Konkursu studia są zorientowane na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym Uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości Jednostki. Program studiów zawiera elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunków efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!