Aspekty prawne zawodu psychologa #LIVE z Panią Magdaleną Wajdą

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego: psycholog oddziałuje na człowieka, wpływa na niego, jego zachowanie oraz zmiany zachodzące w psychice. 🧠

Relacja psychologa z klientem musi być obwarowana zasadą poufności, co oznacza, że psychologa obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej🧐

Ponadto konieczność stosowania wysokich standardów etycznych, szeroki jest zakres spraw, w których orzeczenie psychologa decyduje o dalszych losach ludzi stawia zawód psychologa jako wymagający szczególnego przygotowania merytorycznego i teoretycznego..💪

Jak wygląda praca psychologa z punktu widzenia prawnego?

Zapraszamy na LIVE z panią Magdaleną Wajdą!👍😀

🙆Mgr Magdalena Wajda to nasz wykładowca akademicki oraz opiekun kierunku Psychologia. Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP WSB-NLU, a także biegły sądowy z zakresu psychologii przy sądzie okręgowym w Nowym Sączu.

Z kim się widzimy? 🙂 Zapraszajcie znajomych i dajcie znać czy będziecie!

👉Online w Facebook Live

👉Środa, 21 kwietnia 2021 o 17:00

👉Czas trwania: 2 godz.

P.S. Liczba miejsc ograniczona!👌

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!