Czym zajmuje się grafik komputerowy i multimedialny - dowiedz się czy to ścieżka kariery dla Ciebie

Czym zajmuje się grafik komputerowy i multimedialny - dowiedz się czy to ścieżka kariery dla Ciebie?

Graficy multimedialni pracują zarówno nad grafiką drukowaną jak i ruchomą, która łączy w sobie wykorzystanie sztuki i technologii. Dziedzina projektowania graficznego zazwyczaj koncentruje się na wykorzystaniu tekstu i obrazów do tworzenia ilustracji do druku i produkcji stron internetowych. Jednak projektanci graficzni z wykształceniem w dziedzinie multimediów mogą również tworzyć animacje i efekty wizualne do wykorzystania w filmach.

Profesjonaliści po ukończeniu studiów często pracują w reklamie, marketingu lub branży public relations. Chociaż ci, którzy koncentrują się bardziej na grafice ruchów mogą pracować dla animacji lub firm filmowych. Graficy multimedialni pracują w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj niezależnie lub jako część zespołu projektowego. Dowiedz się więcej na temat tego, tak bardzo przyszłościowego kierunku.

Grafika Komputerowa i Multimedialna - idea specjalizacji

Grafika Komputerowa i Multimedia to działy informatyki, który w dzisiejszym świecie jest niezbędny, jeśli pracuje się z materiałami drukowanymi lub prezentacjami wizualnymi. Może być ona wykonywana od podstaw lub z wykorzystaniem istniejących zdjęć lub ilustracji zdigitalizowanych za pomocą skanera, aparatu cyfrowego lub kamery. Studia na kierunku Grafika Komputerowa i Multimedialna mają na celu przekazanie studentom umiejętności z zakresu: modelowania grafiki 2D i 3D, programów graficznych, aplikacji graficznych, a także rodzajów mediów i obszarów ich wykorzystania. Wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta, pozwalają mu integrować tekst, dźwięk, grafikę komputerową, animację i sekwencje wideo w celu tworzenia prezentacji multimedialnych.

Studia grafiki komputerowej koncentrują się na:

 • Programowaniu w środowiskach graficznych
 • Grafice komputerowej 2D i 3D
 • Przetwarzaniu i analizie obrazu
 • CAD
 • Graficznym środowisku dla rozwiązań technicznych
 • Transmisjach danych multimedialnych
 • Nowoczesnych technikach informacyjnych i multimedialnych
 • Prezentacje multimedialne i komunikacja wizualna

Perspektywy pracy po studiach na kierunku Grafika Komputerowa i Multimedia

 

 

Kierunek kształci inżynierów, którzy potrafią wykorzystywać najnowsze technologie grafiki komputerowej i multimediów oraz szybko dostosowywać się do zmian rynkowych. Absolwent będzie przygotowany do twórczego rozwijania aplikacji i narzędzi wykorzystywanych w Internecie i multimediach, może być zatrudniony w dziedzinie środków masowego przekazu, zwłaszcza w stacjach telewizyjnych, oraz agencjach reklamowych. Znajomość zastosowania grafiki komputerowej w technice, w tym zapisu i wizualizacji projektów umożliwia młodym inżynierom pracę w wielu firmach zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, biurach projektowych, czy ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Czym jest grafika komputerowa i multimedia?

Grafika komputerowa to termin, który obejmuje prawie wszystko, co jest obecne na komputerze i nie jest dźwiękiem ani tekstem. Grafikę komputerową możemy zdefiniować jako sztukę rysowania obrazów, linii, wykresów, figur itp. za pomocą urządzeń komputerowych przy użyciu języków programowania.

Szczególnie istotne jest to, że grafika komputerowa składa się z pewnej liczby pikseli. Jak powszechnie wiadomo, piksele są najmniejszym obrazem graficznym lub jednostką reprezentowaną na ekranie komputera. Ponadto, grafikę komputerową możemy podzielić na dwa rodzaje: interaktywną grafikę komputerową i pasywną grafikę komputerową.

 • Interaktywna grafika komputerowa - W interaktywnej grafice komputerowej, użytkownicy mają pewną kontrolę nad obrazem, tzn. użytkownik może dokonywać dowolnych zmian lub modyfikacji w produkowanym obrazie. Na poziomie sprzętowym, komputer otrzymuje dane wejściowe z urządzeń interakcyjnych i wysyła obrazy do urządzenia wyświetlającego.
 • Pasywna grafika komputerowa - Pasywna grafika komputerowa jest działaniem w grafice komputerowej, które przenosi się automatycznie i bez interwencji operatora. Nieinteraktywna grafika komputerowa lub pasywna grafika komputerowa polega na jednokierunkowej komunikacji pomiędzy komputerem, a użytkownikiem. Obraz jest produkowany na monitorze, a użytkownik nie ma żadnej kontroli nad produkowanym obrazem.

Zastosowania grafiki komputerowej i multimedialnej

 

 

Grafika komputerowa ma wiele różnorodnych zastosowań, które różnią się między sobą pod wieloma względami, a jedną z klasyfikacji jest rodzaj (wymiarowość) obiektu, który ma być reprezentowany i rodzaj obrazu, który ma być generowany. Ponadto, grafika komputerowa jest dziś wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach przemysłu, biznesu, administracji państwowej, edukacji, rozrywki, a w ostatnim czasie, również w domu. Lista zastosowań jest ogromna i bardzo szybko się powiększa, ponieważ komputery z możliwościami graficznymi stają się produktami pierwszej potrzeby.

Dziedziny, w których specjalizują się graficy komputerowi i multimedialni:

 • Kartografia
 • Interfejsy użytkownika
 • Projektowanie w biznesie, nauce i technologii
 • Systemy automatyzacji pracy biurowej i publikacje elektroniczne
 • Komputerowo wspomagane kreślenie i projektowanie
 • Sztuka i handel
 • Sterowanie procesami
 • Aplikacje multimedialne

Jak sama nazwa wskazuje, multimedia to zestaw więcej niż jednego elementu medialnego wykorzystanego do stworzenia konkretnego i bardziej uporządkowanego sposobu komunikacji. Multimedia to nic innego jak przetwarzanie i prezentacja informacji w sposób bardziej uporządkowany i zrozumiały przy użyciu więcej niż jednego medium, takiego jak tekst, grafika, animacja, audio i wideo.

 

Czym zajmuje się grafik komputerowy i multimedialny?

 

 

Projektanci graficzni i multimedialni projektują treści informacyjne do komunikacji wizualnej i dźwiękowej, publikacji i wyświetlania przy użyciu druku, filmu, mediów elektronicznych, cyfrowych i innych form wizualnych i dźwiękowych. Tworzą efekty specjalne, animacje lub inne obrazy wizualne do wykorzystania w grach komputerowych, filmach, teledyskach, mediach drukowanych i reklamach.

Zakres obowiązków należący do specjalisty z dziedziny grafiki komputerowej i multimedialnej może się różnić w zależności od stanowiska pracy, jednak do najczęstszych zadań grafika komputerowego należą:

 • projektowanie złożonej grafiki komputerowej i animacji w celu spełnienia wymogów funkcjonalnych, estetycznych i kreatywnych zawartych w briefie projektowym
 • tworzenie dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów przedstawiających obiekty w ruchu lub ilustrujących proces, z wykorzystaniem programów do animacji komputerowej lub modelowania
 • określanie celów i ograniczeń projektu poprzez konsultacje z klientami i zainteresowanymi stronami
 • prowadzenie badań i analizowanie funkcjonalnych wymogów komunikacyjnych
 • formułowanie koncepcji projektowych dotyczących komunikowanego tematu
 • przygotowywanie szkiców, diagramów, ilustracji i układów w celu przekazania koncepcji projektowych
 • negocjowanie rozwiązań projektowych z klientami, kierownictwem, personelem sprzedaży i produkcji
 • wybieranie, określanie lub zalecanie funkcjonalnych i estetycznych materiałów i mediów do publikacji, dostawy lub ekspozycji
 • opracowywanie szczegółów i dokumentowanie wybranego projektu na potrzeby produkcji
 • nadzorowanie lub realizowanie produkcji w wybranym medium.

 

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!