Erasmus+. Wizyta w chorwackim Splicie, czyli poszerzamy możliwości WSB-NLU i nawiązujemy nowe kontakty!

Organizatorem zjazdu był University Department of Professional Studies w Splicie. To były cztery naprawdę bardzo intensywne dni dla przedstawicieli uczelni. Udział w nim wziął rektor dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, dr Justyna Sokołowska-Woźniak, mgr Michał Kapała
(pracownik działu Rekrutacji i Marketingu) oraz Kanclerz uczelni — mgr Przemysław Bochenek.

Jak było? Aż trudno opisać! Atrakcji nie brakowało — można było dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem z zagranicznymi studentami interdyscyplinarnych programów. Poznać ich spostrzeżenia na temat edukacji m.in. informatyki, rachunkowości i finansów, a także handlu i zarządzania turystyką. W końcu tematem międzynarodowego tygodnia była „Przyszłość rynku pracy – perspektywa interdyscyplinarna i międzynarodowa”.

Do tego doszła możliwość networkingu, warsztaty oraz okrągły stół. Nawiązaliśmy nowe kontakty, które pozwolą nam poszerzyć jeszcze bardziej możliwości naszej uczelni. Udział w zjeździe brali także przedstawiciele innych polskich uczelni, co pozwoliło zacieśnić znajomości i być może przerodzi się to w nowe szanse!

Serdecznie pozdrawiamy reprezentantów Politechniki Rzeszowskiej, z którymi się zaprzyjaźniliśmy podczas wymiany :)

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!