Green HR, czyli “zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce. Na czym to polega?

Czym jest Green HR?

Green HR, zwane po polsku także “Zielonym Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi”, zakłada zarządzanie pracownikami z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. W skrócie można powiedzieć, że chodzi o rozwój pracowników w zakresie ekologii i proekologicznego podejścia.

Green HR to przede wszystkim:

  • organizowanie szkoleń pracowniczych związanych z ochroną środowiska,
  • planowanie transportu pracowników, np. organizowanie transportu zbiorowego, który jest mniej obciążający dla środowiska,
  • promowanie zachowań proekologicznych wśród pracowników,
  • edukacja pracowników na temat metod pracy, które pozwalają m.in. ograniczać ilość odpadów, wspierać oszczędzanie energii;
  • zachęcanie pracowników do odkrywania nowych możliwości w miejscu pracy.
  • wprowadzenie do polityki przedsiębiorstwa rozwiązań korzystnych dla środowiska,
  • angażowanie pracowników w akcje na rzecz ochrony środowiska.

Czy zielona transformacja rzeczywiście jest potrzebna w firmach?

Green HR obejmuje edukację pracowników poprzez szkolenia i spotkania informacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska. Ma na celu angażowanie zespołu w akcje na rzecz ekologii czy organizowanie wspólnych działań dla dobra planety. Ale nie tylko!

Zielona transformacja w biurze

Green HR to także uczynienie miejsca pracy bardziej przyjaznym dla środowiska. Zielone biuro pełne roślin oczyszczających powietrze redukuje stres i pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników, które przekłada się na efekty ich pracy. Używanie ekologicznych materiałów biurowych czy recykling odpadów także wpisują się w ideę “zielonego” zarządzania. Firmy, które wprowadziły Green HR proponują swoim pracownikom eko-wyzwania, np. tydzień bez plastiku, czy miesiąc bez dojazdów samochodem do pracy. Takie ciekawe inicjatywy pełnią także funkcję integracyjną, budują pozytywną atmosferę w miejscu pracy i pomagają wdrażać proekologiczne rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Green HR - sposób na łączenie pracowników

Główną zaletą proekologicznego podejścia do zarządzania personelem jest ochrona środowiska i redukcja zanieczyszczenia. Jednak, co najważniejsze, takie rozwiązanie pomaga budować trwałe więzi między pracownikami i organizacją oparte na wspólnej idei. Green HR wprowadza do firmy nowy system wartości, który zakłada działanie bez negatywnego wpływu na planetę oraz dbanie o środowisko każdego dnia, nawet w drodze do pracy. W miejscu pracy człowiek spędza większość czasu, dlatego warto zadbać o to, by był to czas dobrze wykorzystany, z korzyścią dla pracowników i całej Ziemi.

Branding firmy - zielony HR ma wpływ na wizerunek marki

Wprowadzenie do firmy koncepcji “zielonego” zarządzania, czyli Green HR ma także duże znaczenie wizerunkowe, wyróżnia firmę na tle innych i pomaga pozyskiwać nowych klientów, którzy również cenią sobie ochronę środowiska i działania dla dobra klimatu. Reputacja firmy, która kieruje się wartościami proekologicznymi, przyciąga specjalistów, którzy chętnie podejmą pracę w innowacyjnym zespole świadomym zmian klimatycznych. Green HR kształtuje w pracownikach świadomość proekologiczną, która przenosi się również na ich życie prywatne. Green HR nie ogranicza się jedynie do rozwoju pracowników i budowania ich świadomości w zakresie ekologii, idea ta sięga dalej. Przejawia się także na płaszczyźnie planowania zasobów ludzkich, pozyskiwania pracowników, motywowania ich oraz zarządzania wydajnością zespołu. Zielone zarządzanie jest ważne, ponieważ tworzy przedsiębiorstwo zasilane kadrą o dużej świadomości problemów współczesnego świata, które wie, jak wcielić w życie ideę zrównoważonego rozwoju, by zapobiec degradacji środowiska i całej planety.

Sposoby na wprowadzenie Green HRu do firmy

Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi ma swoje pierwszorzędne znaczenie w osiąganiu szerszych celów, takich jak oszczędność kosztów, poprawa praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uatrakcyjnienie firm pod kątem budowania marki pracodawcy. Poprawia m.in. reputację marki, jakość całej organizacji, zwiększa zaangażowanie interesariuszy, a także… choć może to brzmieć powierzchniowe - jest rozwiązaniem ekonomicznym. Dlaczego? Bo wprowadzenie zielonych rozwiązań zmniejsza ogólne koszty firmy, gdyż zużycie wody, energii czy surowców stają się mniejsze.

Ponieważ coraz częściej ekologia ma duży wpływ na prowadzenie biznesu, zarówno pracownicy HR, jak i menedżerowie czy właściciele przedsiębiorstw coraz częściej decydują się na kształcenie w tym zakresie. Świetną opcją są studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, a dokładnie Master of Business Administration: Zielona Transformacja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Zielonym Zarządzaniu Zasobami Ludzkim, wszystkich jego aspektach i praktykach, które pomogą firmie dojść do zrównoważenia środowiskowego - nie ma co czekać!

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!