Zajmij swoje miejsce już dziś. Rekrutacja do 26 lutego lub wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku!

PROCES REKRUTACJI
Ile kosztuje egzamin warunkowy

Ile kosztuje egzamin warunkowy na studiach?

Warunek na studiach… brzmi groźnie, prawda? To egzamin poprawkowy lub wpis do indeksu, który jest ostatnią szansą studenta na zaliczenie semestru i kontynuację nauki. Często wiąże się z dużym stresem. Jednak to nie jedyny problem. Wielu studentów zastanawia się, ile trzeba będzie zapłacić i jak się starać o taką możliwość.

Niezaliczenie przedmiotu na studiach to nie koniec świata. Taka sytuacja może przydarzyć się każdemu, dlatego warto wiedzieć, jak postępować, aby móc kontynuować naukę. Przede wszystkim uczelnia dopuszcza możliwość skorzystania z sesji poprawkowej i oferuje egzamin komisyjny. Wiele zależy od tego, jaką formę zaliczenia wybierze student. A jeśli się nie uda, jest jeszcze warunek na studiach. Ile kosztuje i na czym polega?

Co to jest egzamin warunkowy?

Przede wszystkim, zanim zdecydujemy się na egzamin warunkowy, warto zastanowić się, czy wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości zaliczenia przedmiotu. Poza podstawowymi terminami egzaminów podczas sesji, uczelnie przewidują także sesję poprawkową.

Dlatego, jeżeli nie udało się z powodzeniem zaliczyć jednego lub więcej przedmiotów warto skorzystać z opcji poprawkowej. Po drugie zgodnie z §31 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, student ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu lub poddać pod wątpliwość wystawioną ocenę. Oczywiście, o ile ma ku temu zasadne powody. W takiej sytuacji zostaje przeprowadzony egzamin komisyjny, który odbywa się w formie ustnej, chyba że Komisja zadecyduje inaczej.

Jeśli jednak wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, w grę wchodzi egzamin warunkowy, zwany także wpisem warunkowym. Oznacza to, że otrzymując w indeksie wpis z oceną niedostateczną lub wpis “niezaliczony”, student ma szansę kontynuowania studiów. Warunek na studiach wiąże się z dwoma aspektami, a mianowicie koniecznością powtórzenia niezaliczonych zajęć lub całego przedmiotu oraz poniesieniem dodatkowych kosztów.

Jak działa warunek na studiach na WSB-NLU?

Co to jest warunek na studiach? Okresem rozliczeniowym na studiach jest rok akademicki. Po zakończeniu każdego semestru student rozliczany jest z całego toku studiów.

Osoba, która nie zaliczyła jednego lub więcej przedmiotów, lub nie uzyskała od Dziekana zgody na egzamin komisyjny, może ubiegać się o warunek. Studia w takim przypadku są kontynuowane, ale przedmiot objęty wpisem warunkowym musi zostać zaliczony w terminie wyznaczonym przez Dziekana WSB-NLU w Nowym Sączu.

Zatem jak działa warunek na studiach? Oznacza to, że student ma możliwość kontynuowania nauki oraz otrzymuje promocję na następny rok akademicki, jednak jego obowiązkiem będzie powtórzenie przedmiotu lub niezaliczonych zajęć oraz ponowne zdanie egzaminu, a także konieczność poniesienia odpowiedniej opłaty.

Ile razy można wziąć warunek na studiach?

Wiele osób zastanawia się, ile razy można mieć warunek na studiach. Okazuje się, że wiele zależy od danej uczelni. Jednak w przypadku Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Regulamin studiów przewiduje, że student może nie zaliczyć maksymalnie trzech przedmiotów w ciągu roku akademickiego.

§35 Regulaminu mówi, że student, który nie zaliczył roku, nie otrzymał zgody na warunek, albo nie spełnił postanowień wpisu warunkowego, jest zmuszony do powtórzenia roku. Decyzję wydaje Dziekan, natomiast kolejne niezaliczenie roku może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Ile kosztuje egzamin warunkowy?

Studenci nierzadko rozważają, czy warto brać warunek na studiach. Kwestia jest bardzo indywidualna i wiele zależy od tego, czy chcemy kontynuować naukę, czy jednak rezygnujemy ze studiów. Jednak wszystko opiera się o koszty. Należy wspomnieć, że to ile płaci się za warunek na studiach, zależy od danej uczelni i od tego, czy uczeń będzie brał udział wyłącznie w niezaliczonych dotąd zajęciach, czy powtarza cały przedmiot.

Koszt jednej godziny zajęć które musimy powtórzyć na WSB-NLU to kwota 20 zł.

W przypadku WSB-NLU kwestię tego, ile kosztuje warunek na studiach, reguluje Zarządzenie Kanclerza. W jego treści czytamy, iż w przypadku powtarzania przedmiotu w całości opłaty ustalane są analogicznie jak w przypadku powtarzania roku studiów.

Załącznik do Zarządzeń Kanclerza WSB-NLU 02/2022/2022 stanowiący Regulamin Opłat Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, reguluje kwestie wszelkich należności, które zgodnie z art. 80, ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na dany rok akademicki nie mogą ulec zwiększeniu.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.