Indywidualny tok studiów

Indywidualny tok studiów - na czym polega?

Studenci często zastanawiają się, jak wygląda indywidualny tok studiów w praktyce. Tego rodzaju program dostępny jest niemal na każdej uczelni, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób poszukujących możliwości dalszego kształcenia. Z indywidualnego toku nauczania mogą skorzystać także studenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu? Jak napisać podanie i do kogo skierowana jest oferta indywidualnego toku studiów?

Na czym polega indywidualny tok studiów?

Indywidualna organizacja studiów, co to jest? Tego rodzaju forma kształcenia jest coraz częściej wybieraną opcją podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy. Wszystko za sprawą faktu, że IOS pozwala na połączenie nauki z aktywnym życiem zawodowym i prywatnym.

W przypadku Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University zasady trybu IOS określa Regulamin studiów. Z §11 dowiadujemy się, na czym polega indywidualny tok studiów. Zgodnie z jego treścią student podejmujący edukację w trybie IOS może liczyć na indywidualne kolejności i terminy zaliczeń zarówno egzaminów, jak i praktyk przewidzianych w programie kształcenia.

Dużym atutem indywidualnego toku studiów jest fakt, iż student nie ma obowiązku fizycznego uczestnictwa w zajęciach. Regulamin przewiduje także możliwość nauki w trybie IOS zarówno w stosunku do części, jak i całości przedmiotów przewidzianych na dany semestr.

Jak napisać podanie o indywidualny tok studiów?

Podanie o indywidualny tok studiów jest podstawą do rozpatrzenia prośby studenta. Choć każda uczelnia rządzi się swoimi prawami, to jednak w przypadku WSB-NLU zasady są jasno określone.

Student ubiegający się o możliwość kształcenia w trybie IOS jest zobowiązany do złożenia podania w systemie CloudA™, z którego korzysta uczelnia. W zakładce “Podania” wybieramy szablon o nazwie “IOS” i po wypełnieniu dokumentu przesyłamy go dalej. Decyzję podejmuje Dziekan w ciągu 30 dni od daty złożenia podania o indywidualny tok studiów.

Podanie o indywidualną organizację studiów powinno zawierać m.in. uzasadnienie. To zawarte w piśmie musi odnosić się do jednego z przypadków podanych w Regulaminie, który jest podstawą do rozpoczęcia nauki w trybie IOS. Poza tym podanie powinno zawierać plan studiów, który najbardziej nam odpowiada. Podanie w wersji papierowej podpisujemy ręcznie pełnym imieniem i nazwiskiem.

Komu przysługuje indywidualny tok studiów?

Oferta studiowania według trybu indywidualnego brzmi bardzo kusząco. Niejeden student marzy o tym, by rozpocząć indywidualny tok studiów. Dla kogo jednak skierowana jest ta opcja? Czy każdy może skorzystać?

Otóż jak w przypadku wszystkich spraw związanych ze sprawami uczelni, kwestia tego, kto może skorzystać z IOS, jest wyjaśniona w Regulaminie WSB-NLU. § 11 pkt 3 stanowi, że zgodę na indywidualny tok studiów mogą uzyskać następujące osoby:

  • sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną (potwierdzoną zaświadczeniem organów opieki społecznej),
  • samotnie wychowujące dzieci,
  • członkowie narodowej kadry sportowej lub kadry akademickiej,
  • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • mają trudną sytuację życiową uniemożliwiającą odbywanie studiów w trybie standardowym,
  • studiują więcej niż jeden kierunek lub specjalność.

Regulamin przewiduje także możliwość rozpoczęcia indywidualnego toku nauczania w innych uzasadnionych przypadkach.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!