Jak napisać podanie o praktyki studenckie

Jak napisać podanie o praktyki studenckie?

Podanie o praktyki studenckie to pierwszy krok do zdobycia doświadczenia będącego uzupełnieniem kształcenia. Rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji i zdobycie wyższego wykształcenia to ważny krok w kierunku rozwoju. Jednak studia to nie tylko teoria, aby pozyskać cenne umiejętności, niezbędna jest praktyka studencka. Dzięki niej uczeń ma możliwość poznania zasad pracy urzędów lub firm.

Praktyki na studiach są niezbędną częścią kształcenia. Pozwalają na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w codziennym życiu zawodowym. Poprzez zderzenie się z różnymi sytuacjami student ma szansę nauczyć się radzenia ze stresem oraz pozyskać dużo cennych wskazówek na przyszłość.

Gdzie szukać praktyk studenckich?

W momencie, gdy student dowiaduje się, że praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia, pada pytanie, gdzie je odbyć? Otóż możliwości jest wiele. Wszystko zależy od kierunku studiów i tego, czy decydujemy się na zdobywanie doświadczenia w firmie, czy stawiamy na administrację publiczną.

Opiekun praktyk na danym kierunku studiów udzieli niezbędnej pomocy w zakresie posiadanych przez uczelnię porozumień w sprawie praktyk studenckich podpisanych z instytucjami lub firmami. Dodatkowo na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu dostępne jest Biuro Karier, które pomaga studentom w poszukiwaniach.

Gdzie znaleźć praktyki? Doskonałą opcją, np. dla studentów Zarządzania, kształcących się w ramach specjalności związanej z administracją publiczną mogą być praktyki studenckie w gminie lub innej instytucji publicznej. Uczeń poprzez powierzone zadania poznaje zasady formułowania różnego rodzaju pism urzędowych.

Dodatkowym atutem jest nauka zastosowania przepisów prawa w praktyce, ponieważ każda wydana decyzja lub sporządzony dokument musi opierać się na konkretnej podstawie prawnej. Stąd umowa o praktyki studenckie podpisana z urzędem jest doskonałym rozwiązaniem dla studentów administracji lub prawa.

Studenci, którzy zdecydowali się na takie kierunki jak zarządzanie, czy informatyka mogą spróbować swoich sił w wielu przedsiębiorcach. W tym celu wystarczy napisać podanie o praktyki studenckie do firmy, która nas szczególnie interesuje.

Osoby studiujące na kierunku Psychologia mają możliwość odbywania praktyki w szkole, przedszkolu, poradniach, szpitalach, fundacjach, hospicjach, czy firmach szkoleniowych. Studiując na WSB-NLU mają także opcję odbycia praktyk w Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.

Do kogo składać podanie o praktyki studenckie?

Podanie o przyjęcie na praktyki studenckie jest niezbędnym dokumentem, który należy złożyć w danej firmie lub instytucji. Jednak to nie wszystko. Student ubiegający się odbycie praktyk jest zobowiązany do załączenia skierowania z uczelni.

Ponadto Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu musi uzyskać od studenta starającego się o przydzielenie praktyk takie dokumenty jak:

  • porozumienie w sprawie organizacji praktyk,
  • umowę organizowania praktyk podpisaną z danym podmiotem.

Podanie o praktyki zawodowe powinno być skierowane do osoby najważniejszej rangą w danej organizacji. Jeśli decydujemy się na rozpoczęcie współpracy z przedsiębiorstwem, pismo kierujemy do prezesa, dyrektora lub zarządu danej spółki.

Formułując podanie o praktyki studencie w urzędzie, pismo adresujemy do burmistrza, wójta, prezydenta, lub w przypadku urzędu skarbowego, do naczelnika. Jeśli chcemy odbywać praktykę w starostwie, podanie kierujemy do starosty. Ubiegając się o zdobywanie doświadczenia w szkole lub urzędzie pracy, pismo adresujemy do dyrektora danej placówki.

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na napisanie podania o praktyki studenckie w szkole, firmie, czy urzędzie lub innej instytucji podanie należy zawsze składać w sekretariacie.

Podanie o praktyki studenckie. Jak napisać podanie o praktyki studenckie?

Jak napisać pismo, aby zostać przyjętym? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że to nam zależy na zdobyciu doświadczenia w konkretnym miejscu. Dlatego pismo powinno być w formie uprzejmej prośby. W treści należy wskazać, dlaczego wybieramy właśnie to miejsce, w czym się specjalizujemy i czego chcemy się nauczyć. W podsumowaniu prosimy o pozytywne rozpatrzenie podania. Pismo kończymy formą grzecznościową używając zwrotu “z poważaniem”. Bardzo ważne, aby podanie o praktyki studenckie, podpisać ręcznie.

Co powinno być zawarte w podaniu o praktyki studenckie?

Bez względu na to, czy piszemy podanie o praktyki studenckie w firmie, urzędzie czy innej instytucji, forma dokumentu jest zawsze taka sama. Pismo musi posiadać nasze dane oraz nazwę uczelni, oraz kierunek studiów. Można także wymienić również specjalność. Nie zapominajmy o wpisaniu miejscowości i daty. Poniżej podajemy dane adresata.

Ważne, aby podać planowany termin odbywania praktyk. Zgodnie z zasadami uczelni w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ich wymiar to 6 miesięcy. Natomiast studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbywania praktyk przez 3 miesiące.

W treści uzasadnienia podajemy motywację oraz cel, który chcemy osiągnąć poprzez odbywanie praktyk.

Jak powinno wyglądać podanie o praktyki studenckie?

W górnym lewym roku podajemy nasze dane, czyli imię i nazwisko, nazwę uczelni, wydział, kierunek, specjalność oraz numer telefonu. W górnym prawym rogu piszemy miejscowość i datę. Poniżej podajemy dane adresata. Zaczynamy od formy (Prezes, Dyrektor etc.), następnie nazwę instytucji i adres.

Na środku piszemy “Podanie o praktyki studenckie”. Uzasadnienie powinno zawierać argumenty wyjaśniające, dlaczego ubiegamy się o przyjęcie właśnie w tym, a nie innym miejscu. W treści można wspomnieć o kierunku studiów, w ramach których zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.

Podanie o praktyki studenckie kończymy zwrotem grzecznościowym “z poważaniem” oraz opatrujemy dokument czytelnym, odręcznym podpisem zawierającym imię i nazwisko. Nie używamy parafki.

Przykładowy wzór podania o praktyki studenckie

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór podania o praktyki studenckie, które możesz przedłożyć w wybranej firmie, instytucji lub urzędzie. Pamiętaj jednak, aby dostosować w formularzu swoje dane oraz dane adresata według miejsca, do którego zostanie skierowane podanie.

 

 

Nowy Sącz, 15. 01. 2023 r.

 

Jan Kowalski

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Kierunek: Prawo

Specjalność: Prawo w Administracji

nr tel.: 12345 678

 

Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

ul. Władysława Barbackiego 10

33-300 Nowy Sącz

 

Podanie o praktyki studenckie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odbycie studenckiej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu
w okresie od 01. 02.2023 roku do 31.08.2023 roku wybranym przez państwa dziale.

Swoją prośbę motywuję tym, iż pozyskana w trakcie odbywania studiów wiedza teoretyczna z zakresu prawa administracyjnego pozwoli na rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków. Możliwość odbywania praktyki
w urzędzie jest szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia oraz zastosowania w praktyce znajomości przepisów prawa.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!