Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś! Rekrutacja na semestr już otwarta! 

PROCES REKRUTACJI

Jak wyglądają studia podyplomowe?

Wiele osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia, decyduje się podjąć naukę na studiach podyplomowych. Sprawdź, dlaczego te studia są tak popularne i co daje ich ukończenie.

CZYM SĄ STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia podyplomowe to nic innego jak kolejny etap edukacji, na którym możemy pogłębić posiadaną wiedzę lub uzupełnić ją o dodatkowe moduły. W przeciwieństwie do studiów pierwszego czy drugiego stopnia są one ukierunkowane na dany problem, a student zdobywa tutaj przede wszystkim umiejętności praktyczne. Wiedza teoretyczna również jest przekazywana, jednak w stosunkowo mniejszym zakresie. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć specjalizację, co jest dzisiaj szczególnie istotne w kontekście poszukiwania zatrudnienia. Absolwenci studiów podyplomowych mają o wiele większe szanse na rynku pracy niż ich koledzy bez specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Ze względu na to, że studia podyplomowe są uzupełnieniem wiedzy, aby zostać ich słuchaczem konieczne jest ukończenie studiów przynajmniej pierwszego stopnia. Najlepiej, jeżeli studia podyplomowe realizowane są w podobnej dziedzinie, co kierunek macierzysty. Oczywiście mogą one służyć także nabyciu dodatkowych umiejętności, niezupełnie związanych z pierwotnym kierunkiem. Studia podyplomowe są na tyle wąską ścieżką nauki, dającą bardzo głęboką specjalizację, że student sam wybiera, w jakim kierunku chciałby się dalej kształcić.

PRZEBIEG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

Studia podyplomowe w WSB-NLU trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Studenci uczestniczą w interaktywnych wykładach, dzięki platformie Cloud Academy. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów może odbywać się w formie egzaminu, także przez platformę internetową, jednak możliwe są także inne formy zaliczeń, takie jak na przykład prace pisemne. Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, którą student przygotowuje we własnym zakresie.

REKRUTACJA NA STUDIA

W przypadku studiów podyplomowych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Przyszły student, jak wspomniano wyżej, musi być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia (posiadać dyplom ukończenia studiów). Dodatkowo konieczne jest wypełnienie podania o przyjęcie na studia oraz załączenie kolorowego zdjęcia. Student będzie musiał również podpisać oświadczenie i uiścić opłatę wstępną.

OPŁATY I CZESNE

Studia podyplomowe są odpłatne, choć w niektórych przypadkach można postarać się o dofinansowanie. Generalnie student musi uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za dyplom. Czesne jest zależne od danego kierunku, jednak mieści się w przedziale od 2900 zł do 5500 zł. Forma płatności zależy od studenta – istnieje możliwość płatności zarówno ratalnych, jak i uiszczenia opłaty za cały semestr bądź całe studia z góry. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z europejskiego funduszu społecznego, dzięki czemu student zapłaci za nie jeszcze mniej. Pełną ofertę znajdziesz na stronie WSB-NLU.

ORGANIZACJA I FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych w WBS-NLU odbywają się w formie interaktywnej, na platformie Cloud Academy. Dzięki temu każdy student ma dostęp do wykładów w dowolnym miejscu na świecie, co jest znacznym ułatwieniem nie tylko dla osób mocno zaangażowanych zawodowo ale również dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy wychowujących małe dzieci. Jako, że zajęcia ukierunkowane są na praktykę, zatem studenci mogą spodziewać się wielu ciekawych przykładów z życia zawodowego. Dodatkowo mogą oni zostać zaangażowani w zajęcia poprzez dyskusję czy przygotowanie opinii, referatu.

FORMA ZALICZENIA STUDIÓW

Wykładowcy wymagają od studentów zaangażowania, jednak sami wyciągają do nich pomocną dłoń. Dlatego też zaliczenie semestru może odbywać się w formie egzaminów lub innych, dostosowanych do możliwości grupy i prowadzącego zajęcia. Wszystkie formy zaliczenia odbywają się poprzez platformę Cloud Academy, dzięki czemu studenci nie muszą osobiście stawiać się na uczelni w celu zaliczenia semestru.

TYTUŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Ukończenie studiów podyplomowych, według polskiego prawa, nie nadaje absolwentowi nowego tytułu naukowego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, który może być znaczącym atutem na rynku pracy. Absolwent może jedynie posiłkować się tytułami ogólnie przyjętymi – przykładowo po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela może mianować się nauczycielem.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA PODYPLOMÓWKĘ?

Absolwenci studiów pierwszego czy drugiego stopnia często posiadają wiedzę ogólną w zakresie studiowanego kierunku, jednak dopiero absolwent, który posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych, jest rzeczywiście konkurencyjny na rynku pracy.

Świadectwo ukończenia tego typu studiów daje możliwość aplikowania na stanowiska, które wymagają specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, lecz z drugiej strony pracodawcy wymagają także umiejętności praktycznych, które dają takie studia. Przyjazna studentom forma prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych sprawia, że połączenie ich z obecną pracą czy nauką nie stanowi najmniejszego problemu. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych może być natomiast nieodzowny w sytuacji, w której nie tylko chcemy zmienić pracę, ale również starać się o podwyżkę w obecnym zakładzie.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.