Kolejna habilitacja na WSB-NLU

Z przyjemością informujemy, że dr hab. Anna Ujwary-Gil uzyskała stopień doktora habilitowanego w dniu 25.06.2018 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej imponujące osiągnięcia naukowo-dydaktyczne zostały jednogłośnie, pozytywnie ocenione zarówno przez siedmioosobową Komisję  habilitacyjną, jak również Radę Kolegium ZiF SGH.

Serdecznie gratulujemy w imieniu całej społeczności akademickiej WSB-NLU.

Z pełną treścią Autoreferatu i osiągnięć można się zapoznać tutaj

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!