Książka "Systemy informatyczne zarządzania"

Dostępna w bazie IBUK Libra!