Małopolski Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach - BĄDŹ PRZEZORNY 2019 pod hasłem "Dopalacze Cię wypalą"

Opis konkursu

W związku ze wzrastającą liczbą osób uzależnionych a w tym znaczący wzrost liczby uzależnionych wśród dzieci i młodzieży oraz różnorodność uzależnień Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu przy współpracy z:

  • Wyższą Szkołą Biznesu National Louis University,
  • Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu,
  • Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
  • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu,
  • Stowarzyszeniem Monar w Nowym Sączu,
  • Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza

organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy o uzależnieniach Bądź Przezorny 2019 pod hasłem „Dopalacze Cię wypalą”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 5 i 6 klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Konkurs o charakterze drużynowym (dwie osoby w ramach drużyny). Konkurs odbywa się dwuetapowo. I etap odbywa się 08.01.2019 roku na terenie macierzystej szkoły. 20 najlepszych drużyn przechodzi do II etapu, który odbywa się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu
Przedsięwzięcie ma na celu oddziaływanie profilaktyczne poprzez podnoszenie wiedzy na temat uzależnień i uświadamianie związanych z nimi zagrożeń.
Szczegółowe Informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz nadesłać do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dołączony załącznik (oświadczenie wraz ze zgodą rodzica).

Kontakt


Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
Tel. 18 449 04 99
(pon - pt, godz. 8.00 - 16.00)
e-mail: uzaleznienie@soik.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu można pobrać przez link podany poniżej.

Formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej: Link
Formularz proszę wypełnić elektronicznie. Proszę ustosunkować się do wszystkich punktów formularza. Ze strony należy również pobrać załącznik – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie. Wypełniony dokument należy przesłać pocztą na adres siedziby Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: ul. Śniadeckich 10a oraz skan dokumentów mailowo: uzaleznienie@soik.pl do 02.01.2019 roku. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w regulaminie konkursu wiedzy o uzależnieniach, który zostanie przesłany do każdej szkoły mailowo, dodatkowo dostępny jest na stronie www.soik.pl – zakładka akcje profilaktyczne – konkurs wiedzy o uzależnieniach Bądź przezorny 2019.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: Załącznik nr 1

Materiały edukacyjne

I Etap - Test

II Etap - Forma ustna


Ważne informacje

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest utworzenie drużyny, składającej się z dwóch osób (lidera i drugiego uczestnika).
Osoby, które nie dostarczyły w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie (wypełniania testu) pomimo wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!