Relacja z XXIX Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 WSB-NLU

W dniu 16 października 2020 roku podczas XXIX Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu wykład inauguracyjny pt. "Psychomitologia - czym jest, jak z nią walczyć i kto ma to robić?" wygłosił dr hab. prof. UJ Jarosław Orzechowski – psycholog i wykładowca akademicki, a także autor książek, artykułów popularnonaukowych, publikacji i wystąpień kongresowych. Psycholog, w swoim wykładzie odniósł się do co raz powszechniejszego zjawiska Psychomitologii. Polega ono na rozpowszechnianiu treści o naturze człowieka, które uchodzą za naukowe, a w rzeczywistości jednak są niezgodne z wynikami badań. Dr hab. prof. UJ Jarosław Orzechowski przedstawił naukowe dane, które obalają mity na temat funkcjonowania naszego mózgu, rozwoju poznawczego czy też talentu.

Mowa wstępna Rektora WSB-NLU dra Dariusza Woźniaka dotyczyła misji uczelni realizowanej już przeszło od 30 lat opartej na uniwersalnych zasadach, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą. Rektor WSB-NLU poinformował, iż kolejny rok akademicki 2020/2021 rozpoczęło ponad 1900 nowych studentów i słuchaczy. Warto zaznaczyć, że uwzględniając rekrutację śródroczną oznacza to ponad 2000 nowych członków społeczności akademickiej. Obecnie Uczelnia kształci ponad 3300 studentów i słuchaczy, na kierunkach: Zarządzanie, Informatyka i Psychologia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz interaktywnie w formule RealTime Online. Co roku rozbudowywana jest także baza studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających. Z racji dużego zainteresowania uczelnią, tegoroczna rekrutacja była dwa razy przedłużana. Na dzień dzisiejszy wciąż napływają dokumenty w wersji papierowej dlatego szacuje się, że liczba studentów powiększy się jeszcze o około 250 osób i finalnie do końca października liczba studentów na WSB-NLU wyniesie ponad 3500 osób.
Kształcenie odbywa się w trzech językach (polskim, angielskim, rosyjskim) w głównym kampusie, w Nowym Sączu, ale także w Tarnowie, Krakowie i Radomiu. Plany Uczelni koncentrują się na konsekwentnej realizacji strategii czyli studiach work and study tworzonych razem z przedsiębiorstwami, rozwoju nowych filii, w tym w Warszawie oraz ekspansji zagranicznej. Do szerokiej grupy partnerów zagranicznych w roku 2019/2020 dołączyło 6 kolejnych uczelni, w tym dwie Uczelnie z Uzbekistanu (Buchara oraz Samarkanda) oraz bardzo podobna do profilu WSB-NLU, uczelnia biznesowa z Chennai, z Indii.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia z tego wynikające tegoroczna uroczystość musiała zostać zorganizowana w mniejszym gronie. Brały w niej udział władze uczelni, nieliczne grono pracowników dydaktycznych i administracyjnych, a także gości, studenci immatrykulowani oraz reprezentacja absolwentów graduowanych. W celu umożliwienia udziału wszystkim zainteresowanym całość uroczystości transmitowana była na fanpage Facebook WSB-NLU poprzez uczelniany system Cloud Academy.

„Uczelnia od początku pandemii jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem swojej autorskiej platformy Cloud Academy. W marcu br., zaraz po wybuchu pandemii, zmiana całej uczelni na uczelnię w chmurze zajęła nam niecałe 4 godziny co w porównaniu z innymi uczelniami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, którym ta „sztuka” z różną skutecznością nie wychodzi od przeszło 8 miesięcy, jesteśmy w czołówce prowadzenia zajęć zdalnych na terenie Polski. Wskazuje na to także dynamiczny wzrost zainteresowania naszym systemem CloudA oraz fakt szukania takich rozwiązań przez studentów (wzrost na wejścia stron związanych z kształceniem w modelu RealTime Online na naszej uczelni jest na poziomie kilkuset procent).
Niezmiernie cieszy nas fakt wzrostu rekrutacji na poziomie 82 procent z stanem z roku poprzedniego. Pokazuje nam to, że idziemy w dobrą stronę a nasza Uczelnia zaczęła ponownie liczyć się nie tylko na arenie Polski ale także ponownie staliśmy się zauważalni na arenie międzynarodowej, z racji podpisania kilkunastu umów z największymi uczelniami z Kazachstanu, Uzbekistanu, Indii, Ukrainy a przyszłościowe plany mówią o otwarciu fili w Londynie” - mówił dr Dariusz Woźniak, Rektor nowosądeckiej WSB-NLU.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!