Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP - jak nim zostać i ile zarabia?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest zbiorem zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy w higienicznych warunkach, a zarazem dziedziną zajmującą się kształtowaniem odpowiednich warunków pracy. Każdy pracodawca powinien zainteresować się tym zagadnieniem, aby zapewnić swoim pracownikom jak najwyższy standard pracy i do minimum ograniczyć ryzyko z tym związane. Czuwanie nad kwestiami związanymi z BHP w firmie powierzyć można specjaliście ds. BHP. Czym zajmuje się taka osoba i jak zyskać prawa do wykonywania wskazanego zawodu? Odpowiadamy!

Kim jest specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP najczęściej zajmuje się zagadnieniami ochrony w pracy i doradztwem w kwestiach z nią związanych. Sprawdza i weryfikuje, czy firmy funkcjonują zgodnie z zasadami BHP. Osoba na tym stanowisku może być kierownikiem Działu BHP w zakładzie pracy, dlatego sprawuje pieczę nad wszystkimi poczynaniami związanymi ze stanem bezpieczeństwa i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Specjalista ds. BHP może również prowadzić działalność edukacyjną.

Ile zarabia specjalista ds. BHP?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. BHP jest różne i zależy od wielu czynników, takich jak choćby staż pracy, doświadczenie czy wielkość i lokalizacja firmy oraz podstawa zatrudnienia. Jeśli jednak przyjrzymy się rozkładowi zarobków na tym stanowisku, to okazuje się, że miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana – wartość środkowa) wynosi 6 150 zł brutto. Co drugi specjalista ds. BHP zarabia 5 000 – 7 710 zł. Najgorzej wynagradzani specjaliści ds. BHP (25%) zarabiają poniżej 5 000 zł brutto, z kolei najlepiej opłacani (25%) pobierają pensję 7 710 zł brutto.

Jak zostać specjalistą ds. BHP?

Chcąc zostać specjalistą ds. BHP, należy ukończyć studia wyższe na kierunku BHP lub zrobić specjalizację w tym zakresie. Stanowisko to można objąć również po ukończeniu studiów podyplomowych. Ponadto powinno się ukończyć co najmniej roczny staż w służbie BHP.

Jakie są stopnie w BHP?

Oto wykaz stanowisk w służbie BHP:

  • inspektor do spraw BHP – to najniższe stanowisko w służbie BHP. Zatrudniona na nim może być osoba posiadająca tytuł technika BHP;
  • starszy inspektor do spraw BHP – to najwyższe stanowisko, na jakim może być zatrudniony technik BHP;
  • specjalista do spraw BHP – na to stanowisko mogą awansować osoby z wyższym wykształceniem z zakresu BHP lub studiami podyplomowymi BHP, pod warunkiem że pracują co najmniej rok w służbie BHP;
  • starszy specjalista do spraw BHP – to stanowisko dla osób z wyższym wykształceniem z zakresu BHP lub po studiach podyplomowych BHP, które pracują minimum 3 lata w służbie BHP;
  • główny specjalista do spraw BHP – to najwyższe stanowisko w służbie BHP zarezerwowane dla osób z wyższym wykształceniem o profilu BHP lub po studiach podyplomowych BHP, pracujących w służbie BHP od co najmniej 5 lat.

Czym się różni inspektor od specjalisty BHP?

Inspektor do spraw BHP i specjalista do spraw BHP to dwa różne stanowiska pracy w dziedzinie BHP. Na to pierwsze zatrudnia się osoby posiadające tytuł technika BHP. Nie muszą one mieć żadnego doświadczenia zawodowego. W skrócie można zatem powiedzieć, że jest to stanowisko, od którego technik zaczyna swoją karierę w tej branży.

Specjalista do spraw BHP to natomiast stanowisko, na które można awansować, mając wyższe wykształcenie z obszaru zakresu BHP lub ukończone studia podyplomowe BHP. Trzeba spełnić jednak jeden ważny warunek – pracować minimum rok w służbie BHP. Technicy BHP nie są zatrudniani na tym stanowisku.

Czy opłaca się studiować BHP?

Powiedzieliśmy już sobie, jak zostać specjalistą ds. BHP i ile zarabia się na tym stanowisku. Na koniec warto jeszcze dodać, czy opłaca się studiować kierunek związany z BHP? Okazuje się, że tak, co więcej – kierunek ten cieszy się dużą popularnością. Spore zainteresowanie pracą związaną z BHP wynika z tego, że niesie ona za sobą stabilne zatrudnienie, wysokie wynagrodzenie oraz możliwość szybkiego awansu.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!