Spotkanie Zespołu AFBN - 23.05.2018

Gościmy dzisiaj członków Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, który od 2001 roku realizuje Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce (AFBN).
W skład zespołu wchodzą:
- Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), koordynator, kierownik Zespołu
- Lidia Derfert-Wolf (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy)
- Ewa Dobrzyńska-Lankosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
- Marek M. Górski (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
- Maria Sidor (Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu)
- Małgorzata Świrad (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
Zespół działa na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego w Poznaniu w 2004 roku i prolongowanego w roku 2018 przez Rektorów uczelni.
Celem działania jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych.
W przeddzień XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych zespół spotyka się w WSB-NLU na posiedzeniu roboczym dot. analizy danych za rok 2017.
Więcej informacji o pracach Zespołu http://afb.sbp.pl/afbn/