Studiowanie prawa w Polsce

Studiowanie prawa w Polsce. Dlaczego to lepsze rozwiązanie niż wyjechanie na studia za granicę?

Wybierając się na studia prawnicze, absolwenci szkół średnich mają kilka możliwości dotyczących miejsca podjęcia nauki. Po pierwsze, studia na uczelniach państwowych lub prywatnych. Po drugie, różne tryby studiów – stacjonarne dzienne, wieczorowe lub zaoczne. Coraz częściej też podejmowany jest temat studiów na uczelniach zagranicznych. Czy jednak wyjazd na studia prawnicze za granicę to naprawdę dobry pomysł? Dlaczego lepiej jest jednak wybrać studia w kraju?

Studia prawnicze w Polsce – program dostosowany do polskich realiów

Systemy prawne w różnych państwach zdecydowanie się między sobą różni. Oczywiście, są pewne kwestie wspólne, na przykład prawo unijne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Zasadniczo jednak podstawą suwerenności państwowej poszczególnych krajów jest ich samodzielność w stanowieniu własnego prawa. Studenci prawa na polskich uczelniach zobowiązani są do zgłębiania tajników prawodawstwa polskiego.

Każda z gałęzi prawa dysponuje swoim własnym aparatem pojęciowym, aktami prawnymi w formie kodeksów, ustaw oraz wielu przepisów wykonawczych. Niezależnie od tego, czy analizujemy prawo karne, cywilne czy prawo spółek - w każdym z tych obszarów prawo polskie jest całkowicie odrębne od wszystkich innych prawodawstw.

Z tego względu studia prawnicze za granicą mają sens jedynie wtedy, kiedy karierę zawodową również planuje się w tym właśnie kraju. W przeciwnym wypadku kilka lat studiów zagranicznych może się okazać w Polsce niezbyt użyteczne.

Niższy koszt i łatwiejsza organizacja

Pomijając kwestie zupełnie odmiennego programu studiów na wydziałach prawa uczelni w różnych krajach, istotne są również względu organizacyjno-finansowe. Podjęcie nauki na uczelni poza granicami Polski jest wielokrotnie bardziej kosztowne. Po pierwsze, student zobowiązany jest do opłacania czesnego, zdecydowanie przewyższającego wysokość podobnych opłat na polskich uczelniach prywatnych. Po drugie, należy uwzględnić wysoki koszt utrzymania studenta za granicą oraz utrudniony dostęp do systemów stypendialnych, często nieuwzględniających obcokrajowców.

Ze względu na konieczność odbywania podróży zagranicznych, znalezienia zakwaterowania i ustalenia podstawowych kwestii związanych z życiem codziennym w obcym kraju, sama organizacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż w czasie nauki na polskiej uczelni. Do tego dochodzi cała zagraniczna biurokracja.

Możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w czasie studiów

Studia prawnicze na polskich uczelniach, zwłaszcza prywatnych, wiążą się z możliwością nawiązania kontaktów biznesowych już w czasie trwania nauki. Ukierunkowane na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy uczelnie ułatwiają swoim studentom wejście w życie zawodowe. Organizowane są targi pracy, pozwalające na nawiązywanie relacji między studentami a potencjalnymi pracodawcami z dziedziny biznesu, administracji czy prawa handlowego.

Studenci na polskich uczelniach często podejmują swoje pierwsze zatrudnienie, związane z kierunkiem studiów, jeszcze przed ich ukończeniem. Dzięki temu jako absolwenci mogą się pochwalić nie tylko dyplomem uczelni wyższej i tytułem magistra prawa, ale również doświadczeniem zawodowym, które procentować może w czasie realizacji kolejnych zawodowych wyzwań. Organizacja studiów i pracy za granicą jest zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Wyjazdy zagraniczne dla studentów prawa w Polsce

Nie da się jednak zaprzeczyć, że studia zagraniczne mogą stanowić bardzo rozwijające doświadczenie. Nawet studenci prawa, na co dzień zgłębiający zawiłości krajowego systemu prawodawstwa, mogą zyskać spędzając jakiś czas na uczelni zagranicznej. Taka zmiana pozwala poznać inne metody pracy, zdobyć szerszą perspektywę w odniesieniu do kwestii teoretyczno-prawnych czy zagadnienia praworządności w ogóle. Pozwala również na poznanie sposobów pracy w instytucjach prawnych i firmach korzystających z usług prawników za granicą. Takie doświadczenie może procentować po ukończeniu polskiej uczelni.

Najlepszym sposobem, na odbycie części studiów poza granicami kraju, jest program Erasmus+, obejmujący również studentów wydziałów prawa polskich uczelni. Semestr spędzony w Hadze, Paryżu czy Berlinie pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu prawa w innych państwach europejskich, nawiązać międzynarodowe znajomości, mogące procentować w przyszłości i dodatkowo poprawić znajomość języków obcych. Wszystko to sprawia, że wymiany studenckie cieszą się niesłabnącą popularnością.

Podsumowując – studia prawnicze najlepiej skończyć w Polsce, studiując system prawodawstwa polskiego. Wyjazdy zagraniczne w czasie trwania studiów, na przykład w ramach programu Erasmus+, są świetnym sposobem na zyskanie szerszej perspektywy na kwestie ogólnoprawne i na pewno są rozwiązaniem wartym rozważenia.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!