Studiuj Psychologię w WSB-NLU w filii zamiejscowej w Raciborzu

Jednolite studia magisterskie z transferem ocen w Raciborzu
Studia psychologiczne od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic dziwnego - zawód psychologa od zawsze był prestiżowy i wart uwagi. Zwłaszcza dziś, gdy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów psychologii, odpowiednie wykształcenie jest podstawą. Na podstawie porozumienia podpisanego w 2020 r., Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu wraz z Instytutem Polskiej Edukacji w Raciborzu przygotowała ofertę jednolitych studiów magisterskich z transferem ocen na kierunku Psychologia.

Odbiorcy kształcenia
Jednolite studia magisterskie z tzw. awansem to szansa, by zdobyć wykształcenie z dziedziny psychologii w ramach pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich w skróconym czasie. Studia z awansem to opcja dla wszystkich, którzy uzyskali już tytuł magistra, licencjata lub lekarza w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych lub medycznych. Opcja ta zalecana jest szczególnie absolwentom kierunków Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz pokrewnych.

Na czym polegają studia z transferem ocen?
Psychologia jako jednolite studia magisterskie z transferem ocen to opcja realizowana przez Instytut Psychologii WSB-NLU. Studia mają charakter bardzo intensywny, a ich skrócony czas realizacji ma związek z tzw. awansem. Co to oznacza? Dziekan WSB-NLU na mocy zasady “Transferu Bolońskiego” ma możliwość zastosować transfer ocen, czyli przepisanie wyników zaliczonych na innej uczelni, na poczet okresu dydaktycznego na WSB-NLU. Dzięki temu okres studiów można skrócić z 5 do 3 lat LUB 3,5 roku ale decyzja zawsze uzależniona jest od Dziekana Uczelni.

Uczelnia i współorganizator studiów
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu to jedna z najstarszych i najlepiej ocenianych uczelni prywatnych w Polsce. Każdego roku zajmuje wysokie miejsca w rankingach MNiSW. Uczelnia zrzesza studentów z całej Polski, którzy zainteresowani są zdobywaniem wiedzy na najwyższym, światowym poziomie. WSB-NLU stawia na:
• Indywidualny rozwój studentów,
• Kadrę złożoną z praktyków i specjalistów z zakresu psychologii,
• Realizację zajęć w formie warsztatowej,
• Łączenie nauki z rozwojem pasji i życiem zawodowym,
• Możliwość studiowania z dowolnego miejsca.

Miasto organizacji studiów
•Racibórz

Wydział zamiejscowy uczelni został powołany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i Polską Edukacją z siedzibą w Raciborzu. Ośrodek mieści się przy ul. Wojska Polskiego 2/1 w Raciborzu, tj. w siedzibie Instytutów Polskiej Edukacji.

Czas trwania
Studia mają charakter intensywny i indywidualny. Czas ich trwania uzależniony jest od dotychczasowego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i posiadanych innych kwalifikacji oraz kompetencji. Trwają jednak nie dłużej niż 7 semestrów. WSB-NLU przygotowała specjalny program dla absolwentów studiów podyplomowych w Raciborzu, aby uznać możliwe najwięcej przedmiotów kształcenia naszych absolwentów.

Podstawa prawna
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do rejestru uczelni, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, licencjackich i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie, licencjackich studiów na kierunku informatyka, prowadzenia studiów podyplomowych oraz studiów MBA.


Realizacja zajęć
Każdy student w ramach studiów z awansem na kierunku Psychologia realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana). Realizacja zajęć uwzględnia zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS).
Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku Psychologia, ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 80% zajęć realizujesz ONLINE a 20% zajęć przeznacza się na obowiązkowe praktyki psychologiczne, które nasz ośrodek w Raciborzu pomoże zrealizować.

Obszary tematyczne kształcenia
Wybierając studia na kierunku Psychologia na WSB-NLU możesz zdecydować się na jedną z dwóch specjalności:
• Psychologia kliniczna i osobowości (na kierunku opanujesz teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzania badan diagnostycznych; dowiesz się, jak formułować opinie psychologiczne, w jaki sposób prowadzić terapie lub wydawać orzecznictwo),
• Psychologia organizacji i zarządzania (specjalność przygotowana została z myślą o osobach, które chcą nauczyć się tego, jak łączyć wiedzę z zakresu psychologii z aspektami zarządzania organizacją).
• Neuropsychologia

Forma studiów
Psychologia jako jednolite studia magisterskie z transferem ocen to kierunek, który organizowany jest według formuły RealTime Online. Co to oznacza? Student może uczestniczyć w zajęciach bezpośrednio na uczelni lub w tzw. zajęciach prowadzonych „na żywo” za pośrednictwem swojego komputera (z domu lub dowolnego miejsca). Wszystko, dzięki innowacyjnej platformie stworzonej na potrzeby uczelni – CloudA™.
System umożliwia pełną interakcję na linii wykładowca-student. Dodatkowo, po zalogowaniu do swojego panelu edukacyjnego będziesz mógł odtworzyć zaległe zajęcia. Jesteś jednak zobowiązany do uczestnictwa w ćwiczeniach online w danym terminie – łącząc się przez swój komputer z uczelnią. Dzięki CloudA™ będziesz mieć też kontakt z ekspertami z Ośrodka Kształcenia na Odległość WSB-NLU w Raciborzu, gdzie załatwisz wszystkie sprawy formalne.

Składanie dokumentów
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, musisz złożyć niezbędne papiery bezpośrednio w naszej filii w Raciborzu lub przesłać je do siedziby głównej WSB-NLU w Nowym Sączu.
Kontakt z Polska Edukacja w Raciborzu:
POLSKA EDUKACJA
47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 2/1
 
Kontakt z Centrum Rekrutacji Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University:
Michał Kapała, tel.: +48 18 44 99 101
mgr Natalia Gut, tel.: +48 18 44 99 103
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
Adres: ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!