Surdopedagogika — studia podyplomowe online, które zapewnią rozwój pedagogom

Surdopedagogika — studia podyplomowe online, które zapewnią rozwój pedagogom

W zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości, ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji zawodowych staje się koniecznością. Wychodząc naprzeciw edukacyjnym potrzebom, uczelnie prywatne nieustannie proponują absolwentom studiów wyższych kształcenie podyplomowe, otwierające przed nimi wiele drzwi, które dotychczas były zamknięte. Atrakcyjnych, odpowiadających na wyzwania rynku pracy kierunków nie brakuje, a jednym z nich jest Surdopedagogika.


Studia podyplomowe Surdopedagogika - by wspierać dzieci niesłyszące i niedosłyszące.
Pomaganie osobom dotkniętym niepełnosprawnością słuchową w odnalezieniu się we współczesnym świecie to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed surdopedagogiem. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny mieć możliwość pełnego rozwoju i wykorzystania swojego potencjału. By zapewnić im funkcjonowanie na jak najwyższym poziomie, niezbędne jest otoczenie ich szczególnym wsparciem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. To właśnie surdopedagogika, jako jeden z działów pedagogiki specjalnej, zajmuje się nauczaniem, wychowaniem, a także rehabilitacją osób niedosłyszących oraz głuchych. By zdobyć niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniem słuchu, konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych z surdopedagogiki. Dla kogo są one przeznaczone?


Surdopedagogika - studia podyplomowe online dla pedagogów.
Kształcenie podyplomowe na kierunku Surdopedagogika przeznaczone jest dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia oraz legitymują się przygotowaniem pedagogicznym do zawodu nauczyciela. Jest to idealna ścieżka rozwoju dla każdego, kto pracuje lub planuje podjęcie pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Studia podyplomowe z surdopedagogiki adresowane są między innymi do pedagogów, nauczycieli szkół oraz przedszkoli, wychowawców, terapeutów, pracowników świetlic, osób prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, a także specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Surdopedagogika - wiele ścieżek kariery.
Ukończenie studiów podyplomowych z surdopedagogiki otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy. Zajęcia obejmują między innymi zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz diagnostyki specjalnej, metodyki nauczania, a także każdego najważniejszego obszaru merytorycznego. Studia te pozwalają:
● uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej oraz rewalidacyjnej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością słuchową,
● zdobyć niezbędne kompetencje do przeprowadzania diagnoz psychopedagogicznych,
● rozwinąć niezwykle ważną umiejętność udzielania wsparcia, zarówno osobom z niepełnosprawnością słuchową, jak i ich rodzinom oraz najbliższemu otoczeniu.
A gdzie można szukać zatrudnienia po zdobyciu świadectwa studiów podyplomowych? Zarówno w przedszkolach, jak i szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy na przykład placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego.


Studia podyplomowe Surdopedagogika - nauka online bez ograniczeń.
System RealTime Online został stworzony przez WSB-NLU do kompleksowej administracyjnej obsługi studentów oraz internetowej multitransmisji zajęć za pomocą dedykowanej platformy Cloud Academy™ na dalekie odległości. RealTime Online to oszczędność czasu, pieniędzy, dodatkowe możliwości i niespotykana wcześniej wygoda. Nie ma więc na co czekać! Postaw na studia już dziś i zainwestuj w swoje kształcenie!

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!