Test bazy PsycARTICLES

Zapraszamy do testowania bazy APA PsycARTICLES dostępnej na platformie EBSCOhost. Dostęp aktywny od 1.12.2021 r.

PsycARTICLES -  jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 200.345 pełnych tekstów artykułów z ponad 111 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group. Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych.

Więcej informacji o bazie: https://itcloud.wsb-nlu.edu.pl/s/rryEGaAGP6fMy5f/download

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!