XII Edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Już po raz XII Narodowy Bank Polski kieruje zaproszenie do studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Pula nagród w konkursie wynosi 42 000 zł.

Jesteście zainteresowani?

 

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Tegoroczna edycja pozwala wziąć udział wszystkim autorom, których prace magisterskie zostały obronione na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Wyboru najlepszych prac dokona Kapituła konkursowa, która przyzna nagrody:

I miejsce - 15 000 zł,

II miejsce - 10 000 zł,

III miejsce - 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 czerwca 2019 r. na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2019 r.

Szczegóły Konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie NBP.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!