Wykładowcy

prof. dr hab. Marian Mrozek
prof. dr hab. Janusz Soboń
prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak
prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski
prof. WSB-NLU dr hab. Natalia Potoczek
prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko
dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak
dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn
prof. Edgar Galindo Cota
prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński
prof. WSB-NLU dr Tadeusz Kuzak
prof. WSB-NLU dr Maria Sidor
prof. WSB-NLU dr Henryk Telega
prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak
dr Bartłomiej Bartnik
dr Franciszek Białas
dr Krzysztof Brocławik
dr Agnieszka Chmielowska-Marmucka
dr Jerzy Choroszczak
dr Piotr Czarnecki
dr Joanna Felczak
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
dr Andrzej Gwiżdż
dr Adam Hernas
dr Magdalena Jančina
dr Aleksander Jarmoliński
dr Katarzyna Jermakowicz
dr Ewelina Jurczak
dr Magdalena Kwak
dr Wioletta Kwak
dr Katarzyna Marchewka
dr Kinga Mietz
dr Michał Mółka
dr Ewa Nałęcz-Kłos
dr Andrzej Naściszewski
dr Adrianna Othmani
dr Krzysztof Przybycień
dr Radosław Rabiański
dr Krzysztof Rachelski
dr Ruslana Seleznova
dr Ewelina Sobocha
dr Justyna Sokołowska-Woźniak
dr Piotr Staliński
dr Krzysztof Tokarz
dr Marcin Tyslik
dr Michał Wojtaszek
dr Sebastian Zupok
mec. Klaudia Basta
mec. Aleksandra Jimenez
mgr inż. Wojciech Bobak
mgr inż. Katarzyna Homoncik
mgr inż. Witold Wilk
mgr Ewelina Bobak
mgr Halina Czerwińska
mgr Krzysztof Dyrek
mgr Bartłomiej Jankowiak
mgr Artur Kornatka
mgr Tomasz Lechowicz
mgr Artur Ławrowski
mgr Ariel Michalik
mgr Anna Oleksy
mgr Iwona Sroka
mgr Adam Sulimski
mgr Robert Szarota
mgr Adam Tomczyk
mgr Magdalena Wajda
dr inż. Roman Krasowski