Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Partner
Zakres:

Zarządzanie

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia podyplomowe niestacjonarne - RealTime Online realizowane są w 100% zdalnie

Zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie.

Zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie.

Liczy się nie tylko dokument ukończenia szkoły, ale przede wszystkim odpowiednie podejście, znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień. Specjalista BHP musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, by zapewnić innym w przedsiębiorstwie maksimum bezpieczeństwa. Taką wiedzę można zdobyć, biorąc udział w naszych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University.

Opracowanie i zaoferowanie tej specjalności jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dla kogo studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będą dobrym kierunkiem?

Dla kogo studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będą dobrym kierunkiem?

Studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym tematem. Ukończenie studiów pozwala podnieść wcześniej nabyte kwalifikacje. Szkolenia w zakresie BHP to jedynie jeden ze sposobów na pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy.

Studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy kierowane są do:

  • osób, które pracują w ramach BHP i chcą zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
  • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje obecne kwalifikacje,
  • osób, które już pracują na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w organizacjach,
  • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód i zyskać niezbędne umiejętności.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Praca w służbach BHP nie jest prosta i wymaga odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie warto wybierać pierwszego lepszego kursu. Lepszym rozwiązaniem są studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, które są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Celem studiów podyplomowych z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyszkolenie starszych inspektorów, osób umiejących przeprowadzać szkolenia w zakresie BHP oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie BHP. Co powinieneś wiedzieć na temat naszych studiów podyplomowych?

Program studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Program studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Tok studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Wszystkie zajęcia i szkolenia w zakresie BHP prowadzone są przez inspektorów specjalistów i profesjonalnych wykładowców.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci w zakresie studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci w zakresie studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Nasi absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). Uczestnictwo w zajęciach pozwala pogłębić wiedzę z zakresu aktualnych rozwiązań BHP, prawa pracy, metody oceny i zwalczania zagrożeń, a także organizacji pracy służb BHP. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci mogą organizować warunki pracy, w pełni bezpieczny i komfortowy sposób zapewniający godną pracę.

Dodatkowo nasi absolwenci mogą liczyć na stałą i odpowiedzialną pracę. Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

Partner kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

NEW HSE to pierwsze akredytowane centrum szkoleń i doradztwa NEBOSH w Polsce, które wspiera polskie firmy w osiągnięciu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Cechuje ich profesjonalne podejście do zagadnień BHP oraz higieny pracy.

Kurs NEBOSH International General Certificate (IGC) prowadzony przez akredytowanych trenerów z NEBOSH, zapewnia uzyskanie solidnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stanowi doskonały wstęp do dalszej edukacji, takiej jak NEBOSH Diploma, a pozytywne zaliczenie dwóch egzaminów pozwala na uzyskanie prestiżowego międzynarodowego certyfikatu NEBOSH IGC, który zwiększa szanse na rozwój kariery zawodowej.

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy

Niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to dwusemestralne studia podyplomowe niestacjonarne, interaktywne i prowadzone w pełni przez internet. Czas ich trwania:

  • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.