Studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Liczy się nie tylko dokument ukończenia szkoły, ale przede wszystkim odpowiednie podejście, znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień. Specjalista BHP musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, by zapewnić innym w przedsiębiorstwie maksimum bezpieczeństwa. Taką wiedzę można zdobyć, biorąc udział w naszych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University.

Opracowanie i zaoferowanie tej specjalności jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Dla kogo studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będą dobrym kierunkiem?


Studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym tematem. Ukończenie studiów pozwala podnieść wcześniej nabyte kwalifikacje. Szkolenia w zakresie BHP to jedynie jeden ze sposobów na pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy.

Studia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy kierowane są do:

 • osób, które pracują w ramach BHP i chcą zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
 • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje obecne kwalifikacje,
 • osób, które już pracują na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w organizacjach,
 • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód i zyskać niezbędne umiejętności.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Praca w służbach BHP nie jest prosta i wymaga odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie warto wybierać pierwszego lepszego kursu. Lepszym rozwiązaniem są studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, które są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Celem studiów podyplomowych z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyszkolenie starszych inspektorów, osób umiejących przeprowadzać szkolenia w zakresie BHP oraz przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie BHP. Co powinieneś wiedzieć na temat naszych studiów podyplomowych?

PRZECZYTAJ ->>

Program studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Tok studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Wszystkie zajęcia i szkolenia w zakresie BHP prowadzone są przez inspektorów specjalistów i profesjonalnych wykładowców.

Program studiów zakłada uczestnictwo w takich zajęciach jak:

 • Kultura bezpieczeństwa,
 • Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • Prawo pracy,
 • Zagrożenia i ryzyko zawodowe,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Gdzie odbywają się zajęcia z Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?


Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. To prawdziwa rewolucja w kształceniu wyższym w Polsce. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy™. To platforma stworzona bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to studia niestacjonarne, w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Czas ich trwania to 2 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na kierunek, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

 

 • Wydrukowane i podpisane podanie dostępne na naszej stronie;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm);
 • Oświadczenie studenta WSB-NLU;
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci w zakresie studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?


Nasi absolwenci studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). Uczestnictwo w zajęciach pozwala pogłębić wiedzę z zakresu aktualnych rozwiązań BHP, prawa pracy, metody oceny i zwalczania zagrożeń, a także organizacji pracy służb BHP. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci mogą organizować warunki pracy, w pełni bezpieczny i komfortowy sposób zapewniający godną pracę.

Dodatkowo nasi absolwenci mogą liczyć na stałą i odpowiedzialną pracę. Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka