Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek:

Zarządzanie

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia RealTime Online

3 950,00 zł

Studia podyplomowe online realizowane są w 100% zdalnie

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji.

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji.

Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Zarządzanie kapitałem ludzkim studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Zarządzanie kapitałem ludzkim studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Zarządzanie kapitałem ludzkim to studia podyplomowe uczące, jak skutecznie motywować, zarządzać i rozwiązywać problemy zasobów firmy. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania przydadzą się w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek studiów, który sprawdzi się w przypadku osób pracujących w HR, biznes partnerów, kierowników, specjalistów kadrowych czy menedżerów. To okazja, by zdobyć istotną wiedzę, zarządzać systemem motywacyjnym i polityką personalną, która sprawdzi się także w przypadku właścicieli firm, doradców personalnych oraz psychologów pracy.

Chcesz rozpocząć karierę w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim? Studia podyplomowe w naszej Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University otworzą Ci nową ścieżkę kariery.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania kapitałem ludzkim?

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to ogromna szansa, by zbudować znaczącą przewagę nad konkurencją. Po ukończeniu studiów podyplomowych stajesz się wykwalifikowanym specjalistą ds. m.in. rekrutacji i selekcji, organizacji i zarządzania.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Głównym celem studiów podyplomowych z Zarządzania kapitałem ludzkim jest zwiększenie kompetencji menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. W trakcie całego toku studiów podejmowane są zagadnienia takie jak geneza zachowań w grupie, zasady funkcjonowania zespołów czy znaczenie zaufania w pracy zespołowej. To podstawy prawidłowego i sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest wyszkolenie profesjonalistów w swojej dziedzinie. Stawiamy przed sobą zadanie – chcemy przekazać teoretyczną wiedzę i nauczyć naszych absolwentów posługiwania się nią w codziennej pracy. Dzięki zajęciom w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, decyzyjne oraz wiedzą, jak budować przywództwo w zespole.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim

Program studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim

Program podyplomowych studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim zawiera treści kluczowe dla procesów personalnych. To połączenie nauk ekonomicznych, podyplomowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Podczas całego toku studiów podyplomowych z Zarządzania kapitałem ludzkim weźmiesz udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Kierowanie zespołem, podczas których nauczyć się m.in. czym jest rola lidera w zespole, jak rozwijać kreatywność pracowników, jak prawidłowo komunikować się z podwładnymi;
 • Koncepcje zarządzania, czyli kurs stanowiący podstawę wiedzy o zarządzaniu, traktujący o outsourcingu, lean managment, benchmarkingu czy organizacji wirtualnej;
 • Strategie i procesy personalne, czyli zajęcia, które uczą m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji;
 • Psychologia społeczna – wykład, w czasie którego studenci zyskują wiedzę na temat procesów zachodzących w grupach społecznych i nie tylko; -
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka, czyli przedmiot traktujący m.in. o zastosowaniu wiedzy na temat psychologii organizacji czy inżynierskich metod kreatywności;
 • Zarządzanie procesami we współczesnym przedsiębiorstwie i organizacjach;
 • Zarządzanie strategiczne.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów w zakresie Zarządzanie kapitałem ludzkim?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów w zakresie Zarządzanie kapitałem ludzkim?

Nasze studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów, pracowników działów personalnych, jak i osób, które dopiero planują rozwój swojej ścieżki zawodowej. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej. Są także przydatne w każdym sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym. Zakres studiów jest bardzo szeroki i pozwala zyskać praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania grup i zespołów w organizacji.

Po ukończeniu studiów z Zarządzania kapitałem ludzkim masz możliwość lepszego diagnozowania oraz analizowania problemów w swojej firmie. Zdobywasz kwalifikacje zawodowe, pozwalające przygotowywać efektywną strategię firmy, wprowadzać systemy motywacyjne, przeprowadzać skuteczne rekrutacje oraz selekcje pracowników. To jednak nie wszystko – cały program studiów podyplomowych pozwala uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencję od wykładowców-praktyków. Dzięki temu stajesz się specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przygotowanym do najtrudniejszych wyzwań.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

RealTime Online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to dwusemestralne studia podyplomowe niestacjonarne, interaktywne i prowadzone w pełni przez internet. Czas ich trwania:

 • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Kapitał ludzki - co to takiego i jak nim zarządzać?

Zarządzanie kapitałem ludzkim to termin, który obejmuje zarówno pozyskiwanie talentów, jak i zarządzanie nimi i optymalizację pracowników, w celu zwiększenia ich wartości dla firmy. Przez szereg lat kapitał ludzki był postrzegany w formie teoretycznej. Dziś już wiemy, że jest to teoria, która znajduje swoje potwierdzenie w praktyce. Tak się bowiem składa, że odpowiednie kierownictwo oraz zarządzanie kapitałem ludzkim skutkuje pozytywnie na całe przedsiębiorstwo. Dynamiczne zmiany zachodzące na krajowych, ale także i światowych rynkach wymagają, aby zawsze spodziewać się… niespodziewanego! Dlatego firmy coraz chętniej poszukują przewagi nad konkurencją właśnie wśród własnej organizacji. Wykwalifikowani, sprytni i zdolni pracownicy, w których chętnie inwestują przedsiębiorstwa to najlepszy kapitał każdej firmy. Co trzeba wiedzieć o takim rozwiązaniu? Na czym polega zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim – co to takiego?

Kapitał ludzki, jak już wcześniej wspominaliśmy, to nic innego, jak zbiór umiejętności, motywacji, wiedzy czy energii do działania, która określa każdego człowieka. W przypadku przedsiębiorstwa czy organizacji, kapitał ludzki staje się jednym z fundamentów funkcjonowania firmy. Na przestrzeni ostatnich lat okazało się, że to właśnie kapitał ludzki w organizacji jest najcenniejszym dobrem. Może on wpływać pozytywnie na rozwój firmy, motywując ją, podnosząc jej kwalifikacje czy zadowolenie klientów.

Kapitał ludzki według badaczy

Najczęściej w odniesieniu do badaczy twierdzi się, że kapitał ludzki jest to zasób wiedzy i umiejętności, zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także zasób zdrowia i energii witalnej (1). Z kolei, według J. Grodzickiego – kapitał ludzki to wiedza, umiejętności oraz możliwości jednostek, które mają wartość ekonomiczną dla organizacji (2) .

Kapitał ludzki jako zbiór praktyk

Coraz częściej (i trafniej) definiuje się zarządzanie kapitałem ludzkim jako zbiór praktyk, których głównym celem jest osiągnięcie kompetencji w organizacji, pozwalających pozyskiwać, zarządzać oraz optymalizować siłę roboczą przedsiębiorstwa. Osoba zajmująca się zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie musi doskonale odnajdywać się w procesach, funkcjach oraz strategiach powiązanych z tym zagadnieniem. W ramach zarządzania kapitałem ludzkim dochodzi do:

 • zatrudniania odpowiednich i potrzebnych w firmie talentów,
 • posiadania wszystkich potrzebnych umiejętności wśród pracowników firmy,
 • efektywnego zarządzania pracownikami,
 • zwiększenia produktywności organizacji.

Czy są różnice między zarządzaniem kapitałem ludzkim a zarządzaniem zasobami ludzkimi?

Oba terminy, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi, to pojęcia, które są dość często używane zamiennie, choć mają różne znaczenia. Zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się przede wszystkim na podstawowych funkcjach administracyjnych HR, takich jak: prowadzenie dokumentacji pracowniczej i administrowanie świadczeniami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim to szersze pojęcie, które obejmuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, a także funkcje strategiczne, takie jak analityka i zarządzanie wydajnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim ma na celu maksymalizację wartości i zwrotu z inwestycji osób w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu tworzenie i zarządzanie systemami i procesami, które są potrzebne do pozyskiwania, szkolenia i utrzymania siły roboczej w organizacji.

Czy zarządzania kapitałem ludzkim można się nauczyć?

Pracownicy są nieograniczonym źródłem możliwości w firmie i organizacji. To świetny kapitał, który może przełożyć się na rozwój absolutnie każdego biznesu. Z tego powodu rośnie popyt na specjalistów ds. zarządzania kapitałem ludzkim. Jak nim zostać? Wystarczy odpowiednie przygotowanie, np. na studiach podyplomowych. Kierunek Zarządzanie kapitałem ludzkim to szansa na znalezienie doskonałej pracy, ale też na rozwój swoich umiejętności.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pozyskiwania pracowników, rozwijania ich talentu, wykorzystywania potencjału i nie tylko.

Kto może zająć się zarządzaniem kapitałem ludzkim?

Tak naprawdę… absolutnie każdy, kto „czuje” temat i zdobędzie odpowiednie przygotowanie. Najczęściej jednak do pracy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim startują Human Relations Specialist, biznes partnerzy, kierownicy bądź specjaliści ds. zarządzania kadrami. To osoby, które chcą zdobywać nową wiedzę, efektywniej zarządzać kapitałem firmy, czyli… jej pracownikami!

Jakie praktyki obejmuje zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim to szereg praktyk oraz procesów, do których zaliczyć można:

 • pozyskiwanie talentów (odpowiedni HR potencjalnych pracowników),
 • rekrutację i zatrudnianie, - wdrażanie nowych pracowników,
 • trening osobowości,
 • zarządzanie wydajnością i przepływem pracy,
 • raportowanie i analitykę,
 • zarządzanie świadczeniami, usługami emerytalnymi, listą płac, czy odszkodowaniami.

1) Kożuch B. (2000), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, s.56, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
2) Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, s. 42, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.