Studia podyplomowe - Zarządzanie kapitałem ludzkim


Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Zarządzanie kapitałem ludzkim studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?


Zarządzanie kapitałem ludzkim to studia podyplomowe uczące, jak skutecznie motywować, zarządzać i rozwiązywać problemy zasobów firmy. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania przydadzą się w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek studiów, który sprawdzi się w przypadku osób pracujących w HR, biznes partnerów, kierowników, specjalistów kadrowych czy menedżerów. To okazja, by zdobyć istotną wiedzę, zarządzać systemem motywacyjnym i polityką personalną, która sprawdzi się także w przypadku właścicieli firm, doradców personalnych oraz psychologów pracy.

Chcesz rozpocząć karierę w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim? Studia podyplomowe w naszej Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University otworzą Ci nową ścieżkę kariery.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania kapitałem ludzkim?

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to ogromna szansa, by zbudować znaczącą przewagę nad konkurencją. Po ukończeniu studiów podyplomowych stajesz się wykwalifikowanym specjalistą ds. m.in. rekrutacji i selekcji, organizacji i zarządzania.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Głównym celem studiów podyplomowych z Zarządzania kapitałem ludzkim jest zwiększenie kompetencji menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. W trakcie całego toku studiów podejmowane są zagadnienia takie jak geneza zachowań w grupie, zasady funkcjonowania zespołów czy znaczenie zaufania w pracy zespołowej. To podstawy prawidłowego i sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest wyszkolenie profesjonalistów w swojej dziedzinie. Stawiamy przed sobą zadanie – chcemy przekazać teoretyczną wiedzę i nauczyć naszych absolwentów posługiwania się nią w codziennej pracy. Dzięki zajęciom w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, decyzyjne oraz wiedzą, jak budować przywództwo w zespole.

Program studiów podyplomowych


Program podyplomowych studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim zawiera treści kluczowe dla procesów personalnych. To połączenie nauk ekonomicznych, podyplomowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Podczas całego toku studiów podyplomowych z Zarządzania kapitałem ludzkim weźmiesz udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Kierowanie zespołem, podczas których nauczyć się m.in. czym jest rola lidera w zespole, jak rozwijać kreatywność pracowników, jak prawidłowo komunikować się z podwładnymi;
 • Koncepcje zarządzania, czyli kurs stanowiący podstawę wiedzy o zarządzaniu, traktujący o outsourcingu, lean managment, benchmarkingu czy organizacji wirtualnej;
 • Strategie i procesy personalne, czyli zajęcia, które uczą m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji;
 • Psychologia społeczna – wykład, w czasie którego studenci zyskują wiedzę na temat procesów zachodzących w grupach społecznych i nie tylko; -
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka, czyli przedmiot traktujący m.in. o zastosowaniu wiedzy na temat psychologii organizacji czy inżynierskich metod kreatywności;
 • Zarządzanie procesami we współczesnym przedsiębiorstwie i organizacjach;
 • Zarządzanie strategiczne.

Gdzie odbywają się zajęcia z Zarządzania kapitałem ludzkim?


Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek, który jest w pełni prowadzony online. Wszystkie zajęcia odbywają się za pomocą modułu multitransmisji, która jest największą innowacją systemu Cloud Academy™. Co to takiego? To specjalny system stworzony w całości przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University. Gwarantuje studentom możliwość odbywania zajęć niestacjonarnych niezależnie od miejsca ich przebywania. Mogą swobodnie brać udział w wykładach i ćwiczeniach.

Za pomocą multitransmisji można odtwarzać dowolne wykłady w wersji offline. Dodatkowo prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu Cloud Academy™ dalej wykładowcom możliwość prezentacji wielu materiałów, np. za pomocą elektronicznego notatnika, tablicy multimedialnej czy prezentacji.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Interaktywne studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek, którego czas trwania wynosi 2 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim?

Jesteś ciekaw, jak wygląda proces rekrutacyjny? Przede wszystkim – możemy zagwarantować wszystkim studentom uruchomienie kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim. Liczba miejsc na studia podyplomowe jest ograniczona a przyjecie odbywa się na zasadzie kolejności złożenia podania. Zapisy odbywają się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza w formie elektronicznej. W dalszej kolejności każdy kandydat zostanie indywidualnie (mailowo) poinformowany o konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • jedno kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm),
 • ewentualne oświadczenie studenta WSB-NLU,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej 85 zł.

 

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów w zakresie Zarządzanie kapitałem ludzkim?


Nasze studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów, pracowników działów personalnych, jak i osób, które dopiero planują rozwój swojej ścieżki zawodowej. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej. Są także przydatne w każdym sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym. Zakres studiów jest bardzo szeroki i pozwala zyskać praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania grup i zespołów w organizacji.

Po ukończeniu studiów z Zarządzania kapitałem ludzkim masz możliwość lepszego diagnozowania oraz analizowania problemów w swojej firmie. Zdobywasz kwalifikacje zawodowe, pozwalające przygotowywać efektywną strategię firmy, wprowadzać systemy motywacyjne, przeprowadzać skuteczne rekrutacje oraz selekcje pracowników. To jednak nie wszystko – cały program studiów podyplomowych pozwala uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencję od wykładowców-praktyków. Dzięki temu stajesz się specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przygotowanym do najtrudniejszych wyzwań.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Kapitał ludzki - co to takiego i jak nim zarządzać?


Zarządzanie kapitałem ludzkim to termin, który obejmuje zarówno pozyskiwanie talentów, jak i zarządzanie nimi i optymalizację pracowników, w celu zwiększenia ich wartości dla firmy. Przez szereg lat kapitał ludzki był postrzegany w formie teoretycznej. Dziś już wiemy, że jest to teoria, która znajduje swoje potwierdzenie w praktyce. Tak się bowiem składa, że odpowiednie kierownictwo oraz zarządzanie kapitałem ludzkim skutkuje pozytywnie na całe przedsiębiorstwo. Dynamiczne zmiany zachodzące na krajowych, ale także i światowych rynkach wymagają, aby zawsze spodziewać się… niespodziewanego! Dlatego firmy coraz chętniej poszukują przewagi nad konkurencją właśnie wśród własnej organizacji. Wykwalifikowani, sprytni i zdolni pracownicy, w których chętnie inwestują przedsiębiorstwa to najlepszy kapitał każdej firmy. Co trzeba wiedzieć o takim rozwiązaniu? Na czym polega zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim – co to takiego?

Kapitał ludzki, jak już wcześniej wspominaliśmy, to nic innego, jak zbiór umiejętności, motywacji, wiedzy czy energii do działania, która określa każdego człowieka. W przypadku przedsiębiorstwa czy organizacji, kapitał ludzki staje się jednym z fundamentów funkcjonowania firmy. Na przestrzeni ostatnich lat okazało się, że to właśnie kapitał ludzki w organizacji jest najcenniejszym dobrem. Może on wpływać pozytywnie na rozwój firmy, motywując ją, podnosząc jej kwalifikacje czy zadowolenie klientów.

Kapitał ludzki według badaczy

Najczęściej w odniesieniu do badaczy twierdzi się, że kapitał ludzki jest to zasób wiedzy i umiejętności, zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także zasób zdrowia i energii witalnej (1). Z kolei, według J. Grodzickiego – kapitał ludzki to wiedza, umiejętności oraz możliwości jednostek, które mają wartość ekonomiczną dla organizacji (2) .

Kapitał ludzki jako zbiór praktyk

Coraz częściej (i trafniej) definiuje się zarządzanie kapitałem ludzkim jako zbiór praktyk, których głównym celem jest osiągnięcie kompetencji w organizacji, pozwalających pozyskiwać, zarządzać oraz optymalizować siłę roboczą przedsiębiorstwa. Osoba zajmująca się zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie musi doskonale odnajdywać się w procesach, funkcjach oraz strategiach powiązanych z tym zagadnieniem. W ramach zarządzania kapitałem ludzkim dochodzi do:

 • zatrudniania odpowiednich i potrzebnych w firmie talentów,
 • posiadania wszystkich potrzebnych umiejętności wśród pracowników firmy,
 • efektywnego zarządzania pracownikami,
 • zwiększenia produktywności organizacji.

Czy są różnice między zarządzaniem kapitałem ludzkim a zarządzaniem zasobami ludzkimi?

Oba terminy, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi, to pojęcia, które są dość często używane zamiennie, choć mają różne znaczenia. Zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się przede wszystkim na podstawowych funkcjach administracyjnych HR, takich jak: prowadzenie dokumentacji pracowniczej i administrowanie świadczeniami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim to szersze pojęcie, które obejmuje funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, a także funkcje strategiczne, takie jak analityka i zarządzanie wydajnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim ma na celu maksymalizację wartości i zwrotu z inwestycji osób w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma na celu tworzenie i zarządzanie systemami i procesami, które są potrzebne do pozyskiwania, szkolenia i utrzymania siły roboczej w organizacji.

Czy zarządzania kapitałem ludzkim można się nauczyć?

Pracownicy są nieograniczonym źródłem możliwości w firmie i organizacji. To świetny kapitał, który może przełożyć się na rozwój absolutnie każdego biznesu. Z tego powodu rośnie popyt na specjalistów ds. zarządzania kapitałem ludzkim. Jak nim zostać? Wystarczy odpowiednie przygotowanie, np. na studiach podyplomowych. Kierunek Zarządzanie kapitałem ludzkim to szansa na znalezienie doskonałej pracy, ale też na rozwój swoich umiejętności.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pozyskiwania pracowników, rozwijania ich talentu, wykorzystywania potencjału i nie tylko.

Kto może zająć się zarządzaniem kapitałem ludzkim?

Tak naprawdę… absolutnie każdy, kto „czuje” temat i zdobędzie odpowiednie przygotowanie. Najczęściej jednak do pracy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim startują Human Relations Specialist, biznes partnerzy, kierownicy bądź specjaliści ds. zarządzania kadrami. To osoby, które chcą zdobywać nową wiedzę, efektywniej zarządzać kapitałem firmy, czyli… jej pracownikami!

Jakie praktyki obejmuje zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim to szereg praktyk oraz procesów, do których zaliczyć można:

 • pozyskiwanie talentów (odpowiedni HR potencjalnych pracowników),
 • rekrutację i zatrudnianie, - wdrażanie nowych pracowników,
 • trening osobowości,
 • zarządzanie wydajnością i przepływem pracy,
 • raportowanie i analitykę,
 • zarządzanie świadczeniami, usługami emerytalnymi, listą płac, czy odszkodowaniami.

1) Kożuch B. (2000), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, s.56, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
2) Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, s. 42, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Stopka