Studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie

Studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie

O kierunku Zarządzanie studia licencjackie:

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta na studiach licencjackich z zarządzania!

  • Konstruując program studiów licencjackich pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie bierzemy pod uwagę sugestie praktyków (organizacji patronackich), opinie Absolwentów, wnioski płynące z opracowań i raportów na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, własne analizy rynkowe wsparte monitoringiem losów absolwentów.
  • Nasz program studiów licencjackich z Zarządzania jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Podstawowe kompetencje menedżera to kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Stąd nacisk na opanowanie podstaw psychologii działań ludzkich, pracę w międzynarodowych zespołach oraz na opanowanie języków obcych (w szczególności języka angielskiego na studiach stacjonarnych).
  • Nowoczesne zarządzanie opiera się na wykorzystaniu narzędzi informatycznych, studenci studiów licencjackich z Zarządzania nie tylko uczą się ich na przedmiotach, ale także korzystają z najbardziej nowatorskiej platformy edukacyjnej CloudA.

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)

Pamiętaj, że rekrutujesz się na kierunek, nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w połowie toku dydaktycznego. 

Analityk biznesowy to prestiżowy zawód związany ze światem wielkiej finansjery. Absolwent zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe, udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne, planuje strategie i rozwój polityki biznesowej.

Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy pracownik rozpatruje sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej.

Absolwent specjalności organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Pracownik potrafi prowadzić doradztwo, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Absolwent zdobywa zawód, na który obecnie jest bardzo duży popyt na rynku pracy ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę logistyczną w Polsce. Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Pracownik odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania oraz dystrybucji.

Brand and public relations manager to stosunkowo nowy, perspektywiczny zawód, wykreowany na potrzeby dzisiejszego marketingu i technik sprzedaży. Nie ma jeszcze zbyt wielkiej konkurencji w tej branży a sam zawód nie jest zbyt rozpowszechniony na rynku pracy.

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych, naukowych i innych. Eventowiec to specjalista od planowanie spotkań i specjalnych wydarzeń, koordynowania organizacji eventów, przygotowywanie budżetów, negocjowanie kontraktów.

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego, oddziałach banków, biurach księgowych oraz działach finansowo-rachunkowych organizacji. Absolwent specjalności potrafi wykorzystywać uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych.

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu. Pracownik koncentruje się w pracy na zachęcaniu do zakupu produktów lub usług poprzez przekazywanie klientom odpowiednio przygotowanych informacji.

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów ds. sprzedaży oraz kluczowych klientów. Absolwent koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

Co nas wyróżnia?

Atuty kierunku Zarządzanie licencjackie

Szeroki zakres specjalności do wyboru.
Narzędzia dla menedżerów
Teoria i praktyka
Kameralne grupy

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB-NLU?

Stacjonarnie, Niestacjonarnie lub Niestacjonarne interaktywne
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia

Jak długo trwają studia licencjackie I stopnia z Zarządzania?

Studia licencjackie I stopnia na WSB-NLU trwają:

  • 6 semestrów

Jaki jest koszt studiów licencjackich I stopnia z Zarządzania?

Czesne za studia licencjackie płatne są w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Pełen cennik można znaleźć w sekcji "Regulamin opłat i inne dokumenty" na stronie Rekrutacja

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych

Studia podyplomowe - Zarządzanie