O kierunku


Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Konstruując program bierzemy pod uwagę sugestie praktyków (organizacji patronackich), opinie Absolwentów, wnioski płynące z opracowań i raportów na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, własne analizy rynkowe wsparte monitoringiem losów absolwentów.

✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

✔ Podstawowe kompetencje menedżera to kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Stąd nacisk na opanowanie podstaw psychologii działań ludzkich, pracę w międzynarodowych zespołach oraz na opanowanie języków obcych (w szczególności języka angielskiego na studiach stacjonarnych). 

✔ Nowoczesne zarządzania opiera się na wykorzystaniu narzędzi informatycznych, studenci nie tylko uczą się ich na przedmiotach ale także korzystają z najbardziej nowatorskiej platformy edukacyjnej CloudA.

Specjalności na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie)


Specjalista ds. sprzedaży (ACCOUNT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów ds. sprzedaży oraz kluczowych klientów. Absolwent koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Analityk biznesowy (BUSINESS ANALYST)

Analityk biznesowy to prestiżowy zawód związany ze światem wielkiej finansjery. Absolwent zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe, udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne, planuje strategie i rozwój polityki biznesowej.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych (HOTEL MANAGER)

Specjalizacja pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu zasad organizacji, planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami branży turystycznej i hotelarskiej, ze szczególnych uwzględnieniem form i metod obsługi ruchu turystycznego i uwarunkowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. logistyki (LOGISTICS MANAGER)

Absolwent zdobywa zawód, na który obecnie jest bardzo duży popyt na rynku pracy ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę logistyczną w Polsce. Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Pracownik odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania oraz dystrybucji.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. marki i public relations (BRAND AND PUBLIC RELATION MANAGER)

Brand and public relation manager to stosunkowo nowy, perspektywiczny zawód, wykreowany na potrzeby dzisiejszego marketingu i technik sprzedaży. Nie ma jeszcze zbyt wielkiej konkurencji w tej branży a sam zawód nie jest zbyt rozpowszechniony na rynku pracy.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. reklamy internetowej (E-COMMERCE MANAGER)

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu. Pracownik koncentruje się w pracy na zachęcaniu do zakupu produktów lub usług poprzez przekazywanie klinetom odpowiednio przygotowanych informacji.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. administracji publicznej (PUBLIC ADMINISTRATION MANAGER)

Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy pracownik rozpatruje sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. BHP (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSPECTOR)

Absolwent specjalności organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Pracownik potrafi prowadzić doradztwo, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. rachunkowości i finansów (FINANCIAL AND ACCOUNTANT MANAGER)

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego, oddziałach banków, biurach księgowych oraz działach finansowo-rachunkowych organizacji. Absolwent specjalności potrafi wykorzystywać uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Specjalista ds. organizacji eventów (EVENT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych, naukowych i innych. Eventowiec to specjalista od planowanie spotkań i specjalnych wydarzeń, koordynowania organizacji eventów, przygotowywanie budżetów, negocjowanie kontraktów.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Atuty kierunku


Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować

Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć

Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę

Nauka narzędzi informatycznych dla menedżerów

Synergia pomiędzy teorią i praktyką

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka