Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

O kierunku Zarządzanie studia magisterskie:

  • Nasz program studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta na studiach magisterskich z Zarządzania!
  • Program studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.
  • Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).
  • Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student na studiach magisterskich z Zarządzania traktowany jest jak partner.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)

Pamiętaj, że rekrutujesz się na kierunek, nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w połowie toku dydaktycznego. 

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych, kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach.

Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać.

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu.

Ewolucja przedsiębiorcza 4.0, zakładająca m.in. postęp technologicznych, wymusiła na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania swoich systemów oraz sposobu pracy do nowego środowiska. Dziś to właśnie odpowiednia automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych  ma znaczący wpływ na ogólny sukces firmy. Nie chodzi tu nie tylko o przygotowanie nowoczesnych narzędzi czy wdrożenie technologii, ale przede wszystkim o zdolność organizacji do przeprojektowania swoich działań, procesów czy modeli biznesowych do zmieniającego się świata

 

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych.

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szukasz perspektywicznego zawodu, który da Ci pewną pracę? Lubisz analizować, sprawdzać, dociekać? W takim razie kierunek Zarządzanie i specjalność Analiza danych na WSB-NLU będzie doskonałym wyborem.

Co nas wyróżnia?

Atuty kierunku Zarządzanie magisterskie

Teoria i praktyka
Wiedza
Praca w grupie
Planowanie i organizacja
Narzędzia dla menedżerów
Przyjazna administracja

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB-NLU?

Stacjonarnie, Niestacjonarnie lub Niestacjonarne interaktywne
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia

Jak długo trwają studia magisterskie II stopnia z Zarządzania?

Studia magisterskie II stopnia na WSB-NLU trwają:

  • 4 semestry

Jaki jest koszt studiów magisterskich II stopnia z Zarządzania?

Czesne za studia uzupełniające magisterskie płatne są w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Pełen cennik można znaleźć w sekcji "Regulamin opłat i inne dokumenty" na stronie Rekrutacja na studia

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych

Studia podyplomowe - Zarządzanie