Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

O kierunku Zarządzanie studia magisterskie:

  • Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!
  • Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.
  • Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).
  • Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych, kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach.

Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać.

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu.

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych.

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szukasz perspektywicznego zawodu, który da Ci pewną pracę? Lubisz analizować, sprawdzać, dociekać? W takim razie kierunek Zarządzanie i specjalność Analiza danych na WSB-NLU będzie doskonałym wyborem.

Co nas wyróżnia?

Atuty kierunku Zarządzanie magisterskie

Teoria i praktyka
Wiedza
Praca w grupie
Planowanie i organizacja
Narzędzia dla menedżerów
Przyjazna administracja

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB-NLU?

RealTime Online
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia i praktyki

Jak długo trwają studia magisterskie II stopnia z Zarządzania?

Studia magisterskie II stopnia na WSB-NLU trwają:

  • 4 semestry

Jaki jest koszt studiów magisterskich II stopnia z Zarządzania?

Czesne za studia inżynierskie płatne są w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego. W przypadku wyboru dodatkowej opcji dyplomu amerykańskiego naliczana jest dodatkowa opłata.

Pełen cennik można znaleźć tutaj: Cennik

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych

Studia podyplomowe - Zarządzanie