Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

O kierunku Zarządzanie studia magisterskie:

  • Nasz program studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta na studiach magisterskich z Zarządzania!
  • Program studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.
  • Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).
  • Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student na studiach magisterskich z Zarządzania traktowany jest jak partner.

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)

Pamiętaj, że rekrutujesz się na kierunek, nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w połowie toku dydaktycznego. 

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych, kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach.

Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać.

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu.

Ewolucja przedsiębiorcza 4.0, zakładająca m.in. postęp technologicznych, wymusiła na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania swoich systemów oraz sposobu pracy do nowego środowiska. Dziś to właśnie odpowiednia organizacja procesowa ma znaczący wpływ na ogólny sukces firmy. Nie chodzi tu nie tylko o przygotowanie nowoczesnych narzędzi czy wdrożenie technologii, ale przede wszystkim o zdolność organizacji do przeprojektowania swoich działań, procesów czy modeli biznesowych do zmieniającego się świata

 

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych.

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szukasz perspektywicznego zawodu, który da Ci pewną pracę? Lubisz analizować, sprawdzać, dociekać? W takim razie kierunek Zarządzanie i specjalność Analiza danych na WSB-NLU będzie doskonałym wyborem.

Co nas wyróżnia?

Atuty kierunku Zarządzanie magisterskie

Teoria i praktyka
Wiedza
Praca w grupie
Planowanie i organizacja
Narzędzia dla menedżerów
Przyjazna administracja

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB-NLU?

Stacjonarnie, Niestacjonarnie lub RealTime Online
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia

Jak długo trwają studia magisterskie II stopnia z Zarządzania?

Studia magisterskie II stopnia na WSB-NLU trwają:

  • 4 semestry

Jaki jest koszt studiów magisterskich II stopnia z Zarządzania?

Czesne za studia uzupełniające magisterskie płatne są w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Pełen cennik można znaleźć tutaj: Cennik

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych

Studia podyplomowe - Zarządzanie