Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą, to zajęcia zorganizowane na bardzo wysokim poziomie przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów, którzy pragną zyskać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą, zajmowania stanowiska kierowniczego i nie tylko.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Zarządzanie oświatą - dla kogo to dobry kierunek studiów podyplomowych?


Studia podyplomowe z Zarządzania oświatą to kierunek, który dedykowany jest do osób, które chcą, np. zająć stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej. Rekomendujemy naukę m.in. wszystkim zamierzającym przystąpić udział do konkursu na dyrektora placówki oświatowej. Programem naszych studiów podyplomowych zainteresowani są także wicedyrektorowie, nauczyciele, pracownicy jednostek samorządowych i terytorialnych, a także innych osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu środowiska lokalnego, szkół i placówek oświatowych.

To także kierunek, który kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem w kierunku zajmowania stanowiska dyrektora, czy kierownika placówek oświatowo-wychowawczych.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Zarządzanie oświatą?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University są w pełni zgodne z wymogami oświatowymi oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Przede wszystkim jednak celem studiów podyplomowych jest wyszkolenie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej w zarządzaniu oświatą. Absolwenci naszych studiów zyskują wiedzę i umiejętności praktyczne, a także znajomość narzędzi wspierających zarządzanie placówką oświatowo-wychowawczą.

Program studiów podyplomowych


Program studiów został opracowany zgodnie z wymogami placówek oświatowych, aby nauczyć słuchaczy niezbędnej wiedzy do twórczego zarządzania szkołami, czy placówkami oświatowymi. Jako organ prowadzący, w toku studiów zapewniamy zajęcia takie jak:

  • Kierowanie zespołem;
  • Koncepcje zarządzania;
  • Narzędzia informatyki;
  • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela;
  • Psychologia wychowawcza;
  • Konstruowanie planów i programów;
  • Nadzór pedagogiczny;
  • Strategie i metody uczenia się a style nauczania;
  • Zarządzanie finansami placówek oświatowych.

Gdzie odbywają się zajęcia?


Jak wszystkie studia podyplomowe tak i Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University są w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Dedykowane są przede wszystkim osobom, które chcą studiować, ale nie mogą sobie pozwolić na dojazd do konkretnej placówki. Dlatego jesteśmy otwarci na studentów z całej Polski! Nasze zajęcia odbywają się za pomocą modułu multitransmisji, poprzez platformę Cloud Academy. Co to takiego? To nowoczesny system zarządzania uczelnią, który został w całości stworzony przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. Za pomocą CloudA studenci mogą komfortowo zarządzać tokiem studiów, odbywać wielopłaszczyznową komunikację z wykładowcami, administracją oraz innymi studentami.

To jednak nie wszystko – dzięki multitransmisji, studenci mogą brać udział w zajęciach niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Możesz uczyć się z dowolnego miejsca na świecie, przy pomocy urządzenia mobilnego, przeglądarki lub dedykowanej aplikacji Cloud Academy. Zarówno wykłady, ćwiczenia, jak i zaliczenie ma miejsce za pomocą systemu CloudA.

Jak długo trwają studia podyplomowe Zarządzanie oświatą?

Czas trwania studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą to 2 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe?

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University? Zapraszamy do złożenia dokumentów internetowo, za pomocą specjalnego formularza na naszej stronie. Rekrutacja odbywa się online, a liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia podań. Wszyscy kandydaci przyjmowani są w miarę wolnych miejsc określonych według limitu danego kierunku. Jednocześnie możemy zagwarantować uruchomienie kierunku Zarządzanie oświatą, niezależnie od liczby studentów na roku.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów w zakresie Zarządzanie oświatą?


Kierunek Zarządzanie oświatą to studia podyplomowe, po których absolwenci mają szansę na zyskanie lepszej pracy. Rozwój zawodowy naszych słuchaczy to dla nas ogromna satysfakcja. Jednocześnie, cały program studiów został opracowany wedle obowiązujących wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozwala pogłębić dotychczasową wiedzę z zakresu środowiska lokalnego, zarządzania placówkami oświatowymi oraz organizacją i zarządzaniem szkół.

Zaletą kierunku jest doskonały wybór wykładowców, którzy są kompetentnymi praktykami, przystosowanymi do przekazywania wiedzy. Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwenci zyskują umiejętności niezbędne do sprawnego kierowania szkołą lub placówką oświatową. Są w pełni przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich. Absolwenci Zarządzania oświatą z pewnością znajdą pracę również jako pracownicy samorządowi i rządowi w administracji oświatowej, mogą zajmować się organizacją i zarządzaniem środowiska lokalnego oraz regionalnej polityki.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka