Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

5 500 zł


W firmach coraz częściej istnieje potrzeba zarządzania nie tylko zespołami, ale również i projektami.

W firmach coraz częściej istnieje potrzeba zarządzania nie tylko zespołami, ale również i projektami.

Dzięki poznaniu odpowiednich metod zarządzania, praca idzie sprawniej. Warto postawić na studia podyplomowe, które pozwalają nauczyć się tej wiedzy. Taką ofertę przygotowaliśmy w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University – postaw na kierunek Zarządzanie projektami.

Projekty na dobre zagościły w rzeczywistości tak sfery biznesowej jak i przedsięwzięć publicznych. Niezwykle ważną kompetencją każdego menedżera jest umiejętność planowania, organizowania, motywowania oraz oceny podczas działań projektowych. Poszczególne kursy tworzące program studiów wszechstronnie przygotowują do pracy w projektach, zaś wartością dodaną jest możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatu międzynarodowego: • AgilePM Foundation

Dla kogo Zarządzanie projektami to dobry wybór?

Dla kogo Zarządzanie projektami to dobry wybór?

Kierunek Zarządzanie projektami to studia podyplomowe, które są polecane w szczególności osobom zajmującym się nadzorowaniem i planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie. To także doskonała opcja dla osób, które chcą w przyszłości zająć się kierowaniem projektami w firmach i organizacjach.

Zarządzanie projektami dedykowane jest również menedżerom, pracownikom przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych. Wartością kierunku Zarządzanie projektami jest także możliwość zdobycia certyfikatu międzynarodowego:

  • AgilePM Foundation.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania projektami?

Wszechstronna wiedza odnośnie zarządzania projektami to dziś bardzo poszukiwana umiejętność. Nie każdy, jak odpowiednio podejść do danego zagadnienia, aby doprowadzić projekt do końca. Ważną kompetencją liderów i menedżerów jest umiejętność planowania, organizowania, a także motywowania pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje też wiedza o tym, jak dokonywać oceny działań projektowych. Jeśli chcesz nauczyć się, jak działać z projektami zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera – studia podyplomowe Zarządzanie projektami będą dla Ciebie idealnym wyborem.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie projektami

Program studiów podyplomowych Zarządzanie projektami

Celem studiów podyplomowych w WSB-NLU jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności odnośnie zarządzania projektami. Dzięki uczestnictwu w zajęciach powinni nauczyć się efektownego zarządzania zespołami oraz dobrej pracy przy projektach. Przygotowany program studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami jest owocem współpracy WSB-NLU oraz Wszechnicy Edukacyjnej Center of Excellence. Poszczególne kursy wszechstronnie przygotowują do pracy w projektach.

W toku studiów podyplomowych jako student Zarządzania projektami będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

  • Change Management;
  • Komputerowe metody zarządzania projektami;
  • Zarządzanie projektami;
  • Metodyka Agile PM®;
  • Metodyka Scrum.

UWAGA! Zajęcia dot. metodyki związanej z systemem: Agile PM®, Scrum, Change Management prowadzone są przez firmy certyfikujące tym samym nie są one nagrywane ani archiwizowane na platformie CloudA.
Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje w zakresie zarządzania projektami zyskasz po ukończeniu kierunku?

Jakie kompetencje w zakresie zarządzania projektami zyskasz po ukończeniu kierunku?

Kończąc studia podyplomowe Zarządzanie projektami, masz możliwość zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego posługiwania się metodami Agile oraz Scrum. Dowiesz się więcej o przebiegu zmian w organizacji, nauczysz się wykorzystywać techniki zarządzania projektami w firmach i organizacjach.

Możesz również liczyć na atrakcyjne zatrudnienie jako Scrum Master lub Agile Master w korporacjach lub firmach IT. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University masz szansę zdobyć również szereg certyfikatów potwierdzających Twoje umiejętności.

87% naszych Absolwentów
znajduje pracę w zawodzie

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to dwusemestralne studia podyplomowe niestacjonarne, interaktywne i prowadzone w pełni przez internet. Czas ich trwania:

  • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Zarządzanie projektami

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 500 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 550 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.