O kierunku


✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

✔ Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.

✔ Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).

✔ Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

Specjalności na kierunku Zarządzanie II stopień


Zarządzanie projektami

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych, kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Zarządzanie firmą

Student tej prestiżowej specjalności pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, w tym zarządzania: międzynarodowego, projektami, kapitałem ludzkim i strategii marketingowych, a także z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Zarządzanie finansami

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Promocja i techniki sprzedaży

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Zarządzanie w administracji publicznej

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Współczesna rachunkowość

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
 2. FORMY STUDIOWANIA ▶
 3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Atuty kierunku


Synergia pomiędzy teorią i praktyką

Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę

Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć

Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować

Poznasz narzędzia informatyczne dla menedżerów

Przyjazna administracja - minimum formalności, załatwianie wszystkich spraw studenckich poprzez własną, rozbudowaną sieć Intranet

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. W przypadku wyboru dodatkowej opcji dyplomu amerykańskiego naliczana jest dodatkowa opłata.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka