Studia podyplomowe – Zarządzanie w administracji publicznej


Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem administracji publicznej, czy dopiero marzy Ci się praca w tym kierunku – studia podyplomowe będą doskonałym wyborem. Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej to kierunek, który uczy praktycznych umiejętności i pełnienia funkcji w instytucjach publicznych.

Studia podyplomowe są adresowane zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków).

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej - dla kogo to dobry kierunek?


Studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej to zajęcia, które kierowane są do przyszłych specjalistów, pragnących pracować w jednostkach administracji publicznej. Podyplomowe studia pozwalają zdobyć szeroką wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności, które doskonale sprawdzą się przy zarządzaniu w administracji publicznej, rządowej, unijnej lub każdej innej.

Studenci Zarządzania w administracji publicznej wszystkie zajęcia odbywają z praktykami, którzy świetnie znają się na zagadnieniach prawno-administracyjnych, biznesowych i z zakresu zarządzania. To doskonały kierunek studiów dla obecnych pracowników urzędu administracji rządowej i samorządowej, pracowników HR i PR. Ukończenie studiów na wydziale zarządzania to szansa na znalezienie wartościowej pracy także dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w zwiecie zarządzania w administracji.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania w administracji publicznej?

Polska nieustannie się rozwija, a to oznacza, że potrzebujemy coraz więcej specjalistów związanych ze strefą publiczną. Jednym z najważniejszych sektorów wartych ulepszenia jest jakość administracji publicznej oraz poprawa stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i administracją. Najskuteczniejszym sposobem na zmienienie obecnego stanu jest kształcenie zarówno przyszłych urzędników jak i przedsiębiorców. Odpowiedzią na tę potrzebę są nasze studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej.

Program studiów podyplomowych


Celem studiów jest wyszkolenie specjalistów posiadających praktyczne umiejętności z zakresu finansów publicznych, zarządzania w administracji, zamówień publicznych oraz szeroko pojętego sektora publicznego. Bogata oferta naszego kierunku pozwala wykształcić w absolwentach niezbędną wiedzę oraz nawyki, dzięki którym mogą skutecznie racjonalizować procesy administracyjne zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i organizacja pozarządowych.

W programie zajęć na studiach z Zarządzania w administracji publicznej będziesz brać udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Kierowanie zespołem,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Prawo administracyjne,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Wybrane aspekty finansów publicznych,
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie strategiczne.

Gdzie odbywają się zajęcia z Zarządzania w administracji publicznej?


Studia podyplomowe z nowoczesnego Zarządzania w administracji publicznej, podobnie jak większość zajęć w naszej Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University odbywa się w 100% zdalnie w ramach RealTime Online.

Dzięki modułowi multitransmisji zajęć za pomocą innowacyjnej platformy CloudA, studenci mają możliwość interaktywnego uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach. Dodatkową zaletą takiego toku studiów jest możliwość odtwarzania offline przeprowadzonych już zajęć. Dzięki temu, ze studiów podyplomowych może korzystać każdy, niezależnie od miejsca pobytu. Multitransmisja oraz platforma Cloud Academy to także okazja do wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami, administracją wyższej szkoły oraz innymi studentami.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Zarządzanie w administracji publicznej to studia niestacjonarne, które są w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Czas ich trwania to 2 semestry.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Jaka jest cena studiów podyplomowych? Czesne za dwa semestry studiów wynoszą 2 900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia ich na 10 rat płatnych po 290 zł/msc. To doskonała okazja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy wydatek. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych z KFS. Do kosztów kierunku, należy doliczyć opłatę za dyplom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, którego koszt to 30 zł.

Jak wygląda rekrutacja na Zarządzanie w administracji publicznej?

Aby przystąpić do studiów w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, należy wcześniej wziąć udział w otwartej rekrutacji. Przyjęcie w poczet studentów odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na kierunek, o ile pozostały na nich wolne miejsca. Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia wynosi 85 zł.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Wydrukowane i podpisane podanie dostępne na naszej stronie;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm * 4,5 cm);
 • Oświadczenie studenta WSB-NLU;
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci studiów w zakresie Zarządzanie w administracji publicznej?


Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci uzyskują szereg umiejętności praktycznych dotyczących sektora publicznego, zamówień publicznych i organizacji pozarządowych. Wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej mogą swobodnie łączyć z zarządzaniem finansami publicznymi, administracją rządową i pracą w organizacjach pozarządowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie w administracji publicznej często wykorzystują swoje umiejętności na obecnych stanowiskach lub znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania w administracji, doradcy ds. finansów publicznych lub przy zarządzaniu przepisami prawnymi.

Stopka