Руководство университета

Władze WSB-NLU
Ректор

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecz...
Президент

dr Krzysztof Pawłowski

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium ba...
Проректор

prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctor...
Пустая картинка
Декан

prof. WSB-NLU dr Jerzy Choroszczak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Unive...
Заместители декана

dr Krzysztof Przybycień

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Univers...
Канцлер

mgr Przemysław Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu...
Управляющий директор

mgr Sławomir Piętka

Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych o...
Главный бухгалтер

mgr Dorota Knopf

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany pr...
Лицо уполномоченное ректором

dr Joanna Felczak

Wykładowca akademicki, absolwent i adiunkt SGH w Warszawie, psycholog, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego. Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój poten...
Лицо уполномоченное ректором

prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zam...
Пустая картинка
Заместители декана

prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwe...
Заместители декана

dr Michał Mółka

Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniw...
Заместители декана

dr Sebastian Zupok

Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiors...
Лицо уполномоченное ректором

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej. - działacz samorządowy - m...
Заместители декана

dr Ewelina Sobocha

Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkol...
Лицо уполномоченное ректором

dr Piotr Czarnecki

Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant. Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębio...
Dołącz do nas!
Присоединяйтесь к нам! Online набор.

Не медлите! Запишитесь на обучение всего за 3 минуты!

Настройки файлов cookie
Дамы и господа, наш сайт использует файлы cookie для обеспечения его правильной работы. Вы можете указать условия хранения файлов cookie или доступа к ним, нажав кнопку «Настройки». Рекомендуем ознакомиться с Политике конфиденциальности i Информационное примечание - ОРЗД.
Настройки файлов cookie
Использование файлов cookie

Дамы и господа, наш сайт использует файлы cookie для обеспечения его правильной работы. Вы можете указать условия хранения файлов cookie или доступа к ним. Рекомендуем ознакомиться с Политике конфиденциальности i Информационное примечание - ОРЗД.

Больше информации

Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей политике использования файлов cookie, свяжитесь с нами контакт.