Manažment

Studiuj zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University je dôveryhodným partnerom v oblasti obchodu a vzdelávania

Zalety WSB-NLU
Jednou z hlavných výhod WSB-NLU je, že kladie dôležitosť predovšetkým praktickému rozmeru vzdelávania.

Z tohto dôvodu sa na našich hodinách zameriavame na metódy učenia, ktoré študentom umožňujú precvičiť si svoje zručnosti a rozšíriť si skúsenosti. Preto využívame akademické techniky, ako sú cvičenia, workshopy, prípadové štúdie a projekty - skupinové aj individuálne.

Opinie WSB-NLU 1
Opinie WSB-NLU 2
Opinie WSB-NLU 3

87 % našich študentov si nájde prácu v odbore

Opinie WSB-NLU 3
Opinie WSB-NLU 4
Opinie WSB-NLU 5