Kierunek
Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie

O kierunku Zarządzanie:

  • Zarządzanie na WSB-NLU to kierunek, który kształci ekspertów z zakresu nie tylko zarządzania, ale też finansów, rachunkowości, HR, marketingu oraz reklamy.
  •  Studia możesz zacząć od pierwszego stopnia (czyli studiów licencjackich) lub drugiego stopnia (na poziomie magisterskim).
  • Podczas zajęć będziesz mieć możliwość spotkania z dydaktykami, które mają ogromne doświadczenie biznesowe, są nastawieni na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz wiedzy.
  • Kierunek nastawiony jest na rozwój indywidualny studentów oraz zajęcia praktyczne, bazujące na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach, dzięki czemu oferta edukacyjna na Zarządzaniu jest unikalna, mocno sprecyzowana i dopasowana do wymogów dzisiejszego rynku pracy.
  •  Podczas toku studiów nauczysz się, w jaki sposób m.in. zarządzać kapitałem, zasobami ludzkimi, finansami czy informacjami.
  • W ramach każdego stopnia masz do wyboru szereg specjalności, które pozwolą ci zostać ekspertem w danej dziedzinie i zyskać doskonałe kwalifikacje zawodowe.

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie (licencjackie)

Pamiętaj, że rekrutujesz się na kierunek, nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w połowie toku dydaktycznego. 

Analityk biznesowy to prestiżowy zawód związany ze światem wielkiej finansjery. Absolwent zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe, udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne, planuje strategie i rozwój polityki biznesowej.

Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy pracownik rozpatruje sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej.

Absolwent specjalności organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Pracownik potrafi prowadzić doradztwo, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Absolwent zdobywa zawód, na który obecnie jest bardzo duży popyt na rynku pracy ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę logistyczną w Polsce. Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Pracownik odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania oraz dystrybucji.

Brand and public relations manager to stosunkowo nowy, perspektywiczny zawód, wykreowany na potrzeby dzisiejszego marketingu i technik sprzedaży. Nie ma jeszcze zbyt wielkiej konkurencji w tej branży a sam zawód nie jest zbyt rozpowszechniony na rynku pracy.

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych, naukowych i innych. Eventowiec to specjalista od planowanie spotkań i specjalnych wydarzeń, koordynowania organizacji eventów, przygotowywanie budżetów, negocjowanie kontraktów.

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego, oddziałach banków, biurach księgowych oraz działach finansowo-rachunkowych organizacji. Absolwent specjalności potrafi wykorzystywać uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych.

Specjalista ds. mediów cyfrowych Nowość!

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu. Pracownik koncentruje się w pracy na zachęcaniu do zakupu produktów lub usług poprzez przekazywanie klientom odpowiednio przygotowanych informacji.

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów ds. sprzedaży oraz kluczowych klientów. Absolwent koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa.

Sprawdź naszą ofertę studiów podyplomowych

Studia podyplomowe - Zarządzanie

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie (magisterskie)

Pamiętaj, że rekrutujesz się na kierunek, nie na specjalność. Specjalność wybierana jest w połowie toku dydaktycznego.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych, kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach.

Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać.

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu.

Ewolucja przedsiębiorcza 4.0, zakładająca m.in. postęp technologicznych, wymusiła na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania swoich systemów oraz sposobu pracy do nowego środowiska. Dziś to właśnie odpowiednia organizacja procesowa ma znaczący wpływ na ogólny sukces firmy. Nie chodzi tu nie tylko o przygotowanie nowoczesnych narzędzi czy wdrożenie technologii, ale przede wszystkim o zdolność organizacji do przeprojektowania swoich działań, procesów czy modeli biznesowych do zmieniającego się świata

 

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych.

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Szukasz perspektywicznego zawodu, który da Ci pewną pracę? Lubisz analizować, sprawdzać, dociekać? W takim razie kierunek Zarządzanie i specjalność Analiza danych na WSB-NLU będzie doskonałym wyborem.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB-NLU?

Stacjonarnie, Niestacjonarnie lub RealTime Online
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia

Kursy online

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online. Sprawdź popularne kursy online:

Znajdź kurs z interesującej Cię dziedziny:
Kursy otwarte
Odwiedziliście już nasze grupy na FB?
Odwiedziliście już nasze grupy na FB?
Dołącz i zapytaj!

Można tam zapytać o dowolną kwestię związaną ze studiami i szybko otrzymać trafną odpowiedź od nas, naszych wykładowców i innych! 💙

Nasze grupy to merytoryczne źródło wiedzy o studiach z:

Zapraszamy! 😎

Sprawdź również:

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełni IDOiPP WSB-NLU

Jak przystąpić do egzaminu z domu/biura i skorzystać ze zniżki?

Poznaj koła naukowe działające na uczelni oraz udogodnienia działające na WSB-NLU