Projekty biznesowe uczelni

Biznes

Centrum Badań i Programowania to wewnętrzna jednostka WSB-NLU, która zajmuje się tworzeniem wszelkiego typu projektów informatycznych dla edukacji, szkolnictwa wyższego oraz biznesu. CBiP realizowało projekty dla firm z wielu branż, w tym również innowacyjny system CloudA™.

Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU Sp. z o.o. powstał w marcu 2019 r. w celu gromadzenia know how Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University i jego wykorzystywania do prowadzenia działalności badawczej i jej komercjalizacji.

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Instytutem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie w ramach struktury wewnętrznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu („WSB”), zakładem w rozumieniu § 5 ust. 3 statutu WSB-NLU.

Centrum Innowatyki WSB-NLU to jednostka badawczo-szkoleniowa, działająca w strukturach Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Centrum prowadzi badania w obszarze związanym z biznesem i zarządzania.