Zaplanuj swoją karierę


Jesteśmy świadomi powagi i stopnia trudności stworzenia indywidualnego programu rozwoju kariery, zgodnego z zainteresowaniami studenta oraz jego możliwościami.

Zapewniamy indywidualny rozwoju każdemu z naszych studentów. Szlifujemy diamenty - to hasło w sposób dosadny obrazuje nasze podejście do studentów.

Poprzez indywidualne podejście i odkrywanie w studentach ich predyspozycji dążymy do ich możliwie efektywnego rozwoju.

Biuro Karier działające w WSB-NLU powstało w celu wspierania studentów w planowaniu ścieżki kariery od samego początku obecności na Uczelni.

Licznie organizowane warszataty, studia przypadków oraz regularna obecność największych firm istotnie wpływają na rozwój zainteresowań studentów, a możliwość indywidualnych spotkań z psychologami, doradcami biznesowymi czy specjalistami ds. zasobów ludzkich wzmacnia poczucie własnej wartości i otwiera dodatkowe perspektywy.

Kontakt z biurem karier: kariera@wsb-nlu.edu.pl 

Współpraca z Biurem Karier


Współpraca z Biurem Karier


W WSB-NLU od lat podejmowane są działania zapewniające  studentom i absolwentom dobre pozycje na rynku pracy, a monitoring ich karier potwierdza słuszność i skuteczność tych wysiłków.

W związku z tym składamy Państwu propozycję współpracy.

• publikacja ofert pracy, praktyk i staży w Intranecie WSB-NLU na odpowiednich tablicach oraz na tzw. stronie komunikacyjnej Intranetu 

• mailing do studentów (mailing do grup docelowych, wyselekcjonowanych w oparciu o kryteria przedstawione w ofercie pracy

• publikacja ofert pracy, praktyk i staży w Intranecie Absolwentów WSB-NLU na odpowiednich tablicach (oferty może dodawać administrator oraz wszyscy absolwenci korzystający z Intranetu Absolwentów; 

• mailing do absolwentów wpisanych na listę subskrypcyjną ofert pracy

• mailing na specjalną listę adresową skupiających absolwentów z największym stażem i doświadczeniem zawodowym

• publikacja ofert pracy, praktyk i staży na stronie Biura Karier WSB-NLU: http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/biurokarier/ofertypracy.html Zapraszamy do kontaktu: kariera@wsb-nlu.edu.pl

Stopka