Program rozwoju kariery

  • Jesteśmy świadomi powagi i stopnia trudności stworzenia indywidualnego programu rozwoju kariery, zgodnego z zainteresowaniami studenta oraz jego możliwościami.
  • Zapewniamy indywidualny rozwoju każdemu z naszych studentów. Szlifujemy diamenty - to hasło w sposób dosadny obrazuje nasze podejście do studentów.
  • Poprzez indywidualne podejście i odkrywanie w studentach ich predyspozycji dążymy do ich możliwie efektywnego rozwoju.
  • Biuro Karier działające w WSB-NLU powstało w celu wspierania studentów w planowaniu ścieżki kariery od samego początku obecności na Uczelni.
  • Licznie organizowane warszataty, studia przypadków oraz regularna obecność największych firm istotnie wpływają na rozwój zainteresowań studentów, a możliwość indywidualnych spotkań z psychologami, doradcami biznesowymi czy specjalistami ds. zasobów ludzkich wzmacnia poczucie własnej wartości i otwiera dodatkowe perspektywy.
Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!