Program rozwoju kariery

 • Jesteśmy świadomi powagi i stopnia trudności stworzenia indywidualnego programu rozwoju kariery, zgodnego z zainteresowaniami studenta oraz jego możliwościami.
 • Zapewniamy indywidualny rozwoju każdemu z naszych studentów. Szlifujemy diamenty - to hasło w sposób dosadny obrazuje nasze podejście do studentów.
 • Poprzez indywidualne podejście i odkrywanie w studentach ich predyspozycji dążymy do ich możliwie efektywnego rozwoju.
 • Biuro Karier działające w WSB-NLU powstało w celu wspierania studentów w planowaniu ścieżki kariery od samego początku obecności na Uczelni.
 • Licznie organizowane warszataty, studia przypadków oraz regularna obecność największych firm istotnie wpływają na rozwój zainteresowań studentów, a możliwość indywidualnych spotkań z psychologami, doradcami biznesowymi czy specjalistami ds. zasobów ludzkich wzmacnia poczucie własnej wartości i otwiera dodatkowe perspektywy.
Współpraca z Biurem Karier

Współpraca z Biurem Karier

W WSB-NLU od lat podejmowane są działania zapewniające  studentom i absolwentom dobre pozycje na rynku pracy, a monitoring ich karier potwierdza słuszność i skuteczność tych wysiłków.

W związku z tym składamy Państwu propozycję współpracy.

 • publikacja ofert pracy, praktyk i staży w Intranecie WSB-NLU na odpowiednich tablicach oraz na tzw. stronie komunikacyjnej Intranetu
 • mailing do studentów (mailing do grup docelowych, wyselekcjonowanych w oparciu o kryteria przedstawione w ofercie pracy
 • publikacja ofert pracy, praktyk i staży w Intranecie Absolwentów WSB-NLU na odpowiednich tablicach (oferty może dodawać administrator oraz wszyscy absolwenci korzystający z Intranetu Absolwentów;
 • mailing do absolwentów wpisanych na listę subskrypcyjną ofert pracy
 • mailing na specjalną listę adresową skupiających absolwentów z największym stażem i doświadczeniem zawodowym
 • publikacja ofert pracy, praktyk i staży na stronie Biura Karier WSB-NLU: http://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/biurokarier/ofertypracy.html Zapraszamy do kontaktu: kariera@wsb-nlu.edu.pl
Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!