Uczelnia a studenci


Główną misją WSB-NLU jest i będzie kształcenie studentów. I to w jak najpełniejszym wymiarze.

Wspólnie ze studentami stworzyliśmy atmosferę uczelni nachylonej w ich stronę, uczelni ułatwiającej rozwijanie indywidualnych talentów, dostrzegającej w każdym studencie to, co w nim najlepsze.

√ Atmosfera życia studenckiego, relacje z kadrą dydaktyczną i przywiązanie Studentów do uczelni stało się istotnym wyróżnikiem WSB-NLU.

Motywujemy naszych Studentów do podejmowania inicjatyw i mierzenia się z nawet najbardziej szalonymi pomysłami. Wspólne zaangażowanie pracowników szkoły oraz umiejętność kreatywnego myślenia umożliwiły wielu Studentom realizowanie swoich zawodowych ambicji.

Ich otwarte umysły, elastyczność i odpowiedzialność już dziś pozwalają im budować nie tylko własną pomyślność, ale również realnie wpływać na poziom życia społeczeństw, w których żyją.

Koła naukowe


Koło Naukowe Dziennikarstwa i PR

Koło Naukowe Programistów .NET

Koło Giełdowo-Inwestycyjne

Koło Grafiki Komputerowej

Filmowe Koło Naukowe

Pozytywne Koło Psychologiczne

Organizacje Studenckie


Życie studenta WSB-NLU to nie tylko nauka. Po godzinach spędzonych nad opanowywaniem nowych sformułowań, informatycznych i psychologicznych zawiłości, biznesowej czy politycznej terminologii, przychodzi pora odpoczynku. Warto wtedy skorzystać z możliwości stwarzanych przez liczne, prężnie działające organizacje studenckie, sekcje zainteresowań i sekcje sportowe.

Wśród licznych organizacji studenckich znajdują się organizacje, których działalność skierowana jest na rozwój indywidualnych umiejętności i zainteresowań studentów. Należą do nich:

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

√ AIESEC

Studencki Forum Business Centre Club

Fotosekta AIM (Business-Activeness-Entertainment)

Shock Force Productions

Stopka