Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Władze

Władze WSB-NLU
Rektor

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecz...
Pełnomocnicy Rektora

dr Piotr Czarnecki

Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant. Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębio...
Prodziekan ds. kierunku Psychologia

dr Ewelina Sobocha

Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkol...

Prezydent

dr Krzysztof Pawłowski

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium ba...
Prorektor

prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctor...
Dziekan

prof. WSB-NLU dr Jerzy Choroszczak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Unive...
Pusty obrazek
Prodziekani

prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwe...
Prodziekan ds. kierunku Informatyka

dr Krzysztof Przybycień

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Univers...

Prodziekan ds. kierunku Prawo

dr Michał Mółka

Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniw...

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie

dr Sebastian Zupok

Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiors...

Kanclerz

mgr Przemysław Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu...
Dyrektor Zarządzający

mgr Sławomir Piętka

Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych o...
Kwestor

mgr Dorota Knopf

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany pr...
Pełnomocnicy Rektora

dr Joanna Felczak

Wykładowca akademicki, absolwent i adiunkt SGH w Warszawie, psycholog, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego. Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój poten...
Pełnomocnicy Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej. - działacz samorządowy - m...
Pełnomocnicy Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zam...

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.