Studia stacjonarne


Studia stacjonarne prowadzone są w Nowym Sączu (na terenie Kampusu). Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Kandydat może podjąc kształenie na kierunkach:

Psychologia - 5-letnie studia jednolite magiserskie. Zajęcia odbywają się w języku polskim.

Informatyka - 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie). Pierwszy rok studiów odbywa się w języku polskim lub angielskim (w zależności od wyboru), dalsze lata kaształcenia odbywają się w języku angielskim.

Zarządzanie - 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Cały tok studiów odbywa się w języku angielskim.

Studia niestacjonarne


W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

  • Zjazd wykładowy (jest zawsze transmitowany za posrednictwem platformy Cloud Academy w czasie rzeczywistym z siedziby WSB-NLU w Nowym Sączu). Istnieje mozliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie. Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 4 na semestr (piątek po godzinie 18:00 oraz sobota i niedziela).

  • Zjazd ćwiczeniowy odbywa się w formie fizycznej obecności w Nowym Sączu lub filii zamiejscowej. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla każdego studenta. Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 4 na semestr (sobota i niedziela).

  • Zjazd zaliczeniowy odbywa się w formie fizycznej obecności w Nowym Sączu lub filii zamiejsowej.

 

Studia interaktywne - RealTime Online


W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

  • Zjazd wykładowy jest realizowany w formie tradycyjnej tj. fizycznie w Nowym Sączu, natomiast osobom które nie mogą uczestniczyć na zajęciach w tej formie proponujemy multitransmisję z wykorzystaniem platformy Cloud Academy. Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 4 na semestr (sobota i niedziela).

  • Zjazd ćwiczeniowy odbywa się w formie zdalnej tj. poprzez multitransmisję zajęć z wykorzystaniem platformy Cloud Academy. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla każdego studenta. Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 4 na semestr (sobota i niedziela).

  • Zjazd zaliczeniowy odbywa się na platformie Cloud Academy w wyznaczonym przez wykładowcę terminie.
Stopka