Formy studiowania

Formy studiowania
Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne prowadzone są w Nowym Sączu (na terenie Kampusu). Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Kandydat może podjąć kształcenie na kierunkach:

 • Psychologia - 5-letnie studia jednolite magisterskie. Zajęcia odbywają się w języku polskim.
 • Informatyka - 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie). Pierwszy rok studiów odbywa się w języku polskim lub angielskim (w zależności od wyboru), dalsze lata kształcenia odbywają się w języku angielskim.
 • Zarządzanie - 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Cały tok studiów odbywa się w języku angielskim.
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy (jest zawsze transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym z siedziby WSB-NLU w Nowym Sączu). Istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie.
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazd ćwiczeniowy odbywa się w formie fizycznej obecności w Nowym Sączu lub filii zamiejscowej. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla każdego studenta.
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się w formie fizycznej obecności w Nowym Sączu lub filii zamiejscowej lub na platformie CloudA™.
Studia interaktywne - RealTime Online

Studia interaktywne - RealTime Online

W tej formie wyróżniamy trzy rodzaje zjazdów:

 • Zjazd wykładowy (jest zawsze transmitowany za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ w czasie rzeczywistym z siedziby WSB-NLU w Nowym Sączu). Istnieje możliwość odtworzenia każdego wykładu jako nagranie archiwalne w dogodnym dla Państwa czasie.
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazd ćwiczeniowy odbywa się w formie zdalnej tj. poprzez multitransmisję zajęć z wykorzystaniem platformy Cloud Academy™. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla każdego studenta.
  Średnia częstotliwość zjazdów to ok. 5 na semestr (piątek po godzinie 17:00 oraz sobota i niedziela).
 • Zjazd zaliczeniowy odbywa się w formie fizycznej obecności w Nowym Sączu lub filii zamiejscowej lub na platformie CloudA™.

Wymagania sprzętowe dot. systemu CloudA™

Dla zapewnienia optymalnej jakości transmisji oraz konferencji w systemie CloudA™ prosimy o sprawdzenie minimalnych wymagań dotyczących Państwa sprzętu, oraz połączenia Internetowego.

 • Zalecamy korzystanie z komputerów wyposażonych w system Windows 10 lub nowszy wraz z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome (możliwie aktualna wersja, wersję możemy sprawdzić w menu przeglądarki w zakładce „pomoc” oraz zaktualizować w razie potrzeby).
 • Komputer minimum średniej klasy (procesor i3 5 generacji, 4 GB pamięci RAM) specyfikację sprzętu można sprawdzić klikając na menu start prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając opcję "System".
 • W przypadku komputerów klasy PC zestaw do komunikacji cyfrowej jak: mikrofon, głośniki, kamera (w przypadku laptopów w większości są one zainstalowane przez producenta)
 • Stabilne połączenie Internetowe o przepustowość 5Mb/s pobierania/wysyłania, które Państwo mogą sprawdzić pod adresem https://www.speedtest.net/.  Należy jednak pamiętać, że łącza typu Internet radiowy oraz LTE bywają mało stabilne, co może w skutkach powodować chwilowe przerwy w dostępie do świadczonych przez CloudA™ usług.  
 • Przed rozpoczęciem wykładów warto sprawdzić czy Państwa lokalizacja pozwala na korzystanie z platformy Teams oraz protokołu RTMP/RTMPS, problematyczne lokalizacje to przykładowo: Chiny, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, niektóre państwa Afryki.

W wykładach można również uczestniczyć korzystając z urządzeń mobilnych z zainstalowanym systemem Android oraz IOS.

app storegoogle play

 

 

 

Instrukcja Obsługi Cloud Academy™ (CloudA)