Informacje dla mediów

Dla mediów

e-mail: marketing@wsb-nlu.edu.pl
tel. +48 18 44 99 100

Do pobrania
Logo WSB-NLU
Księga znaku WSB-NLU
Logo filii rekrutacyjnych
Logo Biblioteka WSB-NLU
Logo Centrum Badań i Programowania
Księga znaku Centrum Badań i Programowania
Logo Drimagine
Logo Fundacji Młodziez Edukacja Przyszłość
Logo Instytut Badań i Komercjalizacji
Księga znaku Instytut Badań i Komercjalizacji
Logo Instytut Opiniodawstwa
Logo Koło Akademickie WSB-NLU przy oddziale Beskid PTT
Logo Centrum Rekreacji Olimp
Logo Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Logo Dziecięcy Uniwersytet I wieku
Księga znaku Cloud Academy™