Hatóság

Władze WSB-NLU
Rektor

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecz...

Prezydent

dr Krzysztof Pawłowski

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium ba...

Prorektor

prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctor...

Dziekan

dr Jerzy Choroszczak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Unive...

Pusty obrazek
Prodziekani

prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwe...

Prodziekani

dr Krzysztof Przybycień

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Univers...

Prodziekani

dr Michał Mółka

Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniw...

Prodziekani

dr Sebastian Zupok

Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiors...

Kanclerz

mgr Przemysław Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu...

Dyrektor Zarządzający

mgr Sławomir Piętka

Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych o...

Kwestor

mgr Dorota Knopf

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany pr...

Pełnomocnicy Rektora

dr Joanna Felczak

Wykładowca akademicki, absolwent i adiunkt SGH w Warszawie, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego. Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój potencjału Uczel...

Pełnomocnicy Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej. - działacz samorządowy - m...

Pełnomocnicy Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zam...

Dołącz do nas!
Csatlakozzon hozzánk! Regisztráljon online!

Ne késlekedjen, regisztráljon azonnal, csupán 3 perc alatt!

Cookie-beállítások
Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. A cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit a Beállítások gombra kattintva adhatja meg. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.
Cookie-beállítások
Cookie-k használata

Hölgyeim és Uraim! Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében. Megadhatja a cookie-k tárolásának vagy elérésének feltételeit. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg Adatvédelmi irányelvek és GDPR információs záradék.

Több információ

Ha kérdése van a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot kapcsolatba lépni.