• Zarządzaj studiami przez smartfona!

O CloudA


 • KOLEJKI DO DZIEKANATU? Zapomnij!
 • E-LEARNING = STARE NAGRANIA? Koniec z tym!
 • ZAWIESZONY e-DZIEKANAT? Nie u nas!
 • PODANIE = MIESIĄC CZEKANIA? To chyba żart!

Cloud Academy to nowoczesy, kompleksowy system zarządzania uczelnią stworzony przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU – jednostkę uczelni zajmującą się od ponad 20 lat realizacją najbardziej ambitnych projektów informatycznych dla edukacji i szkolnictwa wyższego oraz biznesu. Składa się z 7 modułów o bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym.

Dla Ciebie kluczowe są 3 z nich:

 • Strefa Studenta
 • Multitransmisja zajęć
 • Strefa Mobilna 

Dają Ci możliwość łatwego i kompleksowego zarządzania każdym aspektem toku studiów oraz uczestnictwo w interaktywnych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu.

W centrum systemu nie są procesy realizowane w uczelni ale jesteś Ty jako nasz(a) student(ka)!


CloudA posiada rekomendację Niezależnego Zrzeszenia Studentów!

Filmy prezentacyjne


Korzyści


CloudA dla studenta to:
 • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, forum ogólne i przedmiotowe, obsługa płatności, stypendiów, obsługa prac dyplomowych itd.;
 • Ograniczenie liczby wizyt w dziekanacie uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu składaniu podań i wniosków;
 • Wielopłaszczyznowa komunikacja z wykładowcami i administracją i innymi studentami; 
 • Bieżące aktualności z życia uczelni;
 • Dostęp do kanałów social media bez konieczności ich otwierania w nowym oknie;
 • Powiadomienia push informujące na bieżąco o wszelkich nowych zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena, nowe zadanie przesłane przez wykładowcę itd).

CloudA to również rewolucja w nauczaniu na odległość:
 • Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość dzięki modułowi multitransmisji zajęć;
 • Możliwość odtwarzania offline w dowolnej chwili już przeprowadzonych zajęć, co stanowi nieocenioną pomoc m.in. w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających udział online w zajęciach oraz w momencie pisania pracy dyplomowej. 

I to wszystko za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego!

Multitransmisja


Moduł multitransmisji to największa innowacja systemu, dająca możliwość realizacji różnych form kształcenia na odległość w pełni interaktywnej formie. Ma on szerokie zastosowanie w realizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w WSB-NLU:

 • Studentom tradycyjnych studiów niestacjonarnych umożliwia uczestnictwo online we wszystkich wykładach;
 • Studentom studiów niestacjonarnych prowadzonych w modelu CloudA umożliwia uczestnictwo online we wszystkich zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach)

Multitransmisja zajęć to symultaniczny przekaz wielu strumieni danych, widocznych dla uczestników w osobnych oknach. Takimi strumieniami mogą być przykładowo:

 • Przekaz wideo z sali szkoleniowej, w tym również w technologii 360 stopni;
 • Widok pulpitu komputera wykładowcy;
 • Prezentacja wykładowcy;
 • Widok elektronicznego notatnika;
 • Widok tablicy multimedialnej itd.

W trakcie zajęć studenci mogą komunikować się z wykładowcą za pomocą czatu lub modułu komunikacji głosowej.


Dzięki powyższym funkcjonalnościom moduł multitransmisji zapewnia:

 • Możliwość korzystania w trakcie zajęć jednocześnie z wielu materiałów i pomocy dydaktycznych, co czyni zajęcia znacznie bardziej atrakcyjnymi
 • Pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym w stopniu nieosiągalnym dla innych narzędzi kształcenia na odległość.

Dodatkowym atutem jest możliwość odtworzenia dowolnego wykładu w wersji offline (transmisje z przeprowadzonych wykładów są na bieżąco archiwizowane).Moduł multitransmisji umożliwia realizację każdego rodzaju zajęć, w tym ćwiczeń i zajęć warsztatowych, m.in. dzięki funkcji udostępniania pulpitu przez studentów. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego, poprzez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację CloudA.

Studia przez Internet


Studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet są dedykowane dla osób, które chcą studiować ale z różnych przyczyn nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia tradycyjne odbywające się na uczelni. Dotyczy to w szczególności:

 • Osób przebywających za granicą
 • Młodych rodziców 
 • Osób niepełnosprawnych

Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela).

Wykłady odbywają się na terenie uczelni w Nowym Sączu, są również dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy

Ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem systemu Cloud Academy


Absolwenci otrzymują ten sam dyplom, co studenci tradycyjnych studiów niestacjonarnych.

Przykładowe zajęcia


Kontakt


Biuro Rekrutacji

ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz

Email: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Michał Kapała, tel.: 18 44 99 101

Natalia Gut, tel.: 18 44 99 103

Centrum Pomocy Technicznej CloudA

Email: clouda@wsb-nlu.edu.pl

Piotr Cichoński, tel.: 18 44 99 139

Stopka