Studia Racibórz

Studia Racibórz

Filia WSB-NLU w Raciborzu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu to zaufany partner w Biznesie i Edukacji

W 2020 r. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu nawiązała współpracę z Polską Edukacją w Raciborzu. Dzięki temu, wspólnie, na bazie porozumienia możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na studia prowadzone w modelu RealTime Online.

Jeśli szukasz oferty edukacyjnej, która spełni Twoje wymagania jakościowe, zapewni odpowiednie przygotowanie praktyczne oraz zagwarantuje możliwość połączenia nauki z pracą zawodową i życiem osobistym – doskonale trafiłeś! Sprawdź, co przygotowaliśmy we współpracy z naszym Wydziałem Zamiejscowym WSB-NLU w Raciborzu.

logo WSB-NLU Racibórz - studia

Studia w Raciborzu - oferta edukacyjna WSB-NLU

Studia w Raciborzu - oferta edukacyjna WSB-NLU

Nawiązanie współpracy z Polską Edukacją z siedzibą w Raciborzu to ogromna szansa dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć studia online na jednej z najlepszych i najbardziej docenianych uczelni prywatnych w Polsce. Oferta edukacyjna WSB-NLU opiera się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów.

W ramach naszej oferty przygotowanej wspólnie z Polską Edukacją gwarantujemy studia podyplomowe online o specjalnościach między innymi:

  • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela,
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej)
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodatkowo we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Raciborzu prowadzimy nabór na:

  • Psychologię – jednolite studia magisterskie oraz jednolite studia magisterskie z transferem,
  • Zarządzanie – studia I i II stopnia,
  • Informatyka – studia inżynierskie.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie na WSB-NLU w Raciborzu

Jeśli szukasz swojej drogi zawodowej lub zastanawiasz się, na jakie kierunek iść po zdanej maturze – rozważ Zarządzanie na WSB-NLU w Raciborzu. Dzięki temu kierunkowi zyskasz wiedzę niezwykle przydatną w biznesie i nie tylko. Jeśli interesujesz się ekonomią, finansami lub po prostu zarządzaniem, do tego masz szerokie horyzonty i lubisz pracę w grupie, to studia doskonałe dla Ciebie. Studia na WSB-NLU to szansa, by zyskać praktykę, istotną w późniejszej pracy zawodowej. Dzięki nam dowiesz się, jak rozwiązywać problemy, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem lub zasobami ludzkimi. Realizujemy studia I stopnia w formie RealTime Online.

Specjalności na studiach I stopnia z Zarządzania na WSB-NLU w Raciborzu

Wierzymy, że ogólne podejście do studiów to jeszcze nie wszystko. Ogromne znaczenie ma wybór specjalności, którą będziesz podążać. Jeśli zdecydujesz się na studiowanie na WSB-NLU będziesz mieć okazję wyboru swojej dedykowanej ścieżki zarządzania. W ramach oferty edukacyjnej w Raciborzu możesz wybierać spośród specjalności jak:

Ta prestiżowa specjalizacja otworzy przed Tobą drogę do kariery w wielu przedsiębiorstwach, w których zajmiesz się m.in. prowadzeniem badań, weryfikacją potrzeb organizacji czy planowaniem strategii.

Dzięki ukończeniu specjalności będziesz wiedzieć, jak w praktyce wykorzystywać przepisy prawa z zakresu administracji publicznej, rozpatrywać sprawy interesantów i wiele więcej.

Jako specjalista bez trudu znajdziesz pracę w wielu przedsiębiorstwa i organizacjach, zajmując się organizacją pracy zakładowej, przygotowywaniem analiz BHP, czy współpracą z zewnętrznymi organami nadzoru bezpieczeństwa.

Po studiach bez przeszkód zajmiesz się m.in. obsługą procesów logistycznych w organizacji, koordynacją procesów produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji.

W ramach specjalności dowiesz się m.in. jak budować pozytywny wizerunek marki, wykorzystywać narzędzia marketingowe dla potrzeb organizacji, kontaktować się z mediami oraz otoczeniem przedsiębiorstwa.

Po omawianej specjalności będziesz dysponować wiedzą oraz umiejętności praktycznymi, które przydadzą się w pracy w bankach, biurach rachunkowych i księgowych, a także instytucjach doradztwa finansowego.

Specjalista ds. mediów cyfrowych Nowość!

Po ukończeniu specjalności staniesz się specjalistą z zakresu e-commerce, będziesz wiedzieć jak skutecznie reklamować biznes w internecie, a tym samym zyskasz szansę na pewne zatrudnienie w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów.

Po ukończeniu specjalności będziesz koncentrować się w swojej pracy zawodowej m.in. na sprzedaży usług i produktów w przedsiębiorstwie, w którym zyskasz zatrudnienie.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie na WSB-NLU w Raciborzu

Często studia I stopnia to wszystko, co jest potrzebne do zyskania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, cenionych na rynku pracy. Rozwiązaniem są studia magisterskie z Zarządzania na WSB-NLU. Nasze zajęcia prowadzone są według formuły RealTime Online, dzięki czemu są świetnym wyborem dla osób, które pragną w dużym stopniu łączyć ze sobą naukę oraz pracę. Dodatkowo na WSB-NLU wykorzystujemy najlepsze polskie i amerykańskie wzorce kształcenia, a nasz program obejmuje szereg specjalistycznych kursów. Ich celem jest rozszerzenie wiedzy studentów oraz zapewnienie im edukacji na najwyższym, światowym poziomie.

Specjalności na studiach II stopnia z Zarządzania na WSB-NLU w Raciborzu

Ofertę kierunków i specjalności tworzymy na podstawie potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. Przygotowaliśmy w oddziale w Raciborzu interesującą ofertę specjalności, które pozwolą Ci rozwijać się w zakresie zarządzania. Oferta edukacyjna WSB-NLU w Raciborzu, w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, daje możliwość wyboru specjalności takich jak:

W ramach specjalności zyskasz wiedzę oraz umiejętności, które są konieczne przy planowaniu przedsięwzięć biznesowych, zarządzaniu projektami czy kierowaniu zespołem ludzi.

Po ukończeniu specjalności będziesz wiedzieć, jak projektować oraz wdrażać strategie personalne, rozwijać możliwości pracowników, motywować ich do pracy oraz tworzyć odpowiednie warunki zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Specjalność dedykowana jest dla miłośników ekonomii oraz rynku finansowego – dzięki niej będziesz wiedzieć, jak zidentyfikować źródła ryzyka w organizacji, zarządzać nimi czy szacować.

W ramach specjalności zyskasz kompetencje w zakresie wykorzystywania najnowocześniejszych technik promocji osobistej oraz marki, będziesz wiedzieć, jak stosować efektywne techniki sprzedażowe i nie tylko).

Dzięki specjalności WSB-NLU dowiesz się, jak m.in. rozwiązywać problemy w administracji rządowej, samorządowej oraz innych organach publicznych, będziesz wiedzieć jak gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi oraz rzeczowymi.

Ewolucja przedsiębiorcza 4.0, zakładająca m.in. postęp technologicznych, wymusiła na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania swoich systemów oraz sposobu pracy do nowego środowiska. Dziś to właśnie odpowiednia organizacja procesowa ma znaczący wpływ na ogólny sukces firmy. Nie chodzi tu nie tylko o przygotowanie nowoczesnych narzędzi czy wdrożenie technologii, ale przede wszystkim o zdolność organizacji do przeprojektowania swoich działań, procesów czy modeli biznesowych do zmieniającego się świata. Jeśli chcesz być częścią zmian w przedsiębiorstwach - warto postawić na studia o specjalności Organizacja procesowa!

 

Jako absolwent specjalności będziesz wiedzieć, jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem oraz jego zapleczem materialno-technicznym, zasobami ludzkimi oraz procesami zachodzącymi w organizacji.

W ramach specjalności zyskasz najbardziej aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości, księgowości oraz finansów.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w Raciborzu

Nasza filia WSB-NLU w Raciborzu przygotowała również ofertę studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Przygotowaliśmy ukierunkowany, bogaty w zagadnienia praktyczne program studiów psychologicznych. Dzięki nam odkryjesz swój potencjał i wybierzesz ścieżkę kształcenia zawodowego! We współpracy z Polską Edukacją w Raciborzu rekrutujemy na:

  • Jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (10 semestrów), prowadzone w oparciu o formułę RealTime Online,
  • Jednolite studia magisterskie z transferem ocen – tzw. awansem, trwające 3 lata (do 7 semestrów), prowadzone przez Internet w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia.

5-letnie studia na kierunku Psychologia dedykowane są dla wszystkich chętnych, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia. Z kolei Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra, lekarza lub licencjata w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych.

Specjalności w ramach kierunku Psychologia w Raciborzu

Niezależnie od tego, czy wybierasz jednolite studia magisterskie czy opcję z awansem, możesz wybrać jedną z dwóch specjalności, dostępnych w ofercie edukacyjnej WSB-NLU. Sprawdź, jakie fascynujące drogi zawodowe czekają na Ciebie po ukończeniu studiów magisterskich na naszej uczelni!

Psychologia kliniczna i osobowości będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą: zrozumieć zachowanie swoje oraz innych, poznać funkcjonowanie drugiego człowieka, zdobyć niezbędną wiedzę psychologiczną oraz nauczyć się metod diagnostycznych.

Psychologia organizacji i zarządzania to specjalność, dzięki której wykształcisz umiejętności służące zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie; dowiesz się, jak wykorzystywać podstawy psychologii społecznej do zarządzania biznesem, w jaki sposób motywować pracowników i wspierać kadry.

Studia w Raciborzu – studia inżynierskie na kierunku Informatyka na WSB-NLU

Zostań specjalistą inżynierem w jednej z najprężniej rozwijających się dziedzin! Wybierając studia na kierunku Informatyka zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie, który najbardziej Cię interesuje. Z nami naprawdę nauczysz się, jak projektować oprogramowania, tworzyć i administrować serwisy, a także bezpiecznie poruszać się po sieci.

To, co wyróżnia studia inżynierskie w Raciborzu to zajęcia prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny. W ramach naszego kierunku będziesz czerpać wiedzę i praktyczne umiejętności od osób o ugruntowanym dorobku naukowym i ogromnym doświadczeniu IT. Dodatkowo, już w trakcie III i IV roku studiów zaczniesz realizować mocno rozbudowane projekty komercyjne dla największych firm z branży! Brzmi doskonale, prawda?

Specjalności na studiach informatycznych na WSB-NLU w Raciborzu

W przypadku kierunku Informatyka stosujemy bardzo innowacyjną i jedyną w swoim rodzaju metodę nauczania, opartą o praktykę, czyli Project-Based Learning. Co to oznacza? Nasze specjalności na studiach inżynierskich dają studentom możliwość zdobycia kwalifikacji i umiejętności technicznych, niezbędnych na rynku pracy. Zobacz, na jakie specjalności możesz postawić podczas studiów WSB-NLU w Raciborzu:

Na specjalności poznasz m.in. wzorce projektowe, technik internetowe, zaawansowane algorytmy oraz sposoby marketingu aplikacji; ponad wraz z zespołem studentów zrealizujesz projekt budowy zaawansowanej aplikacji biznesowej, w oparciu o pracę zgodną z zasadami obowiązującymi w najlepszych firmach programistycznych na świecie.

Programista gier komputerowych Nowość!

Dzięki wyborowi tej specjalności nauczysz się programowania gier na różnych platformach, dowiesz się, jakie wzorce projektowe są wykorzystywane przy tworzeniu gier, co oznacza projektowanie zorientowane na gracza, a także jak tworzyć animacje i grafiki 3D; w ramach specjalności stworzysz indywidualnie oraz w grupie rozbudowane gry na różne urządzenia.

Kierunek ten to odpowiedź na rosnące potrzeby dzisiejszego rynku pracy – po ukończeniu studiów masz szansę na wysokopłatne, pewne zatrudnienie w branży; dzięki specjalności nabędziesz zdolności służące do efektywnego zabezpieczenia własności intelektualnej firmy oraz przetwarzanych przez nią danych, dowiesz się, jak chronić majątek firmy oraz dane klientów.

Oferta studiów podyplomowych na WSB-NLU w Raciborzu

WSB-NLU przygotowała specjalną ofertę studiów podyplomowych Online w Raciborzu, skierowaną dla osób, które chcą łączyć naukę z pracą oraz życiem prywatnym. Nasze praktyczne podejście do edukacji oraz działanie w myśl nowoczesnej idei work-life balance sprawia, że studenci chętnie wybierają właśnie naszą uczelnię do rozwoju osobistego!

Jednym z wyróżników WSB-NLU jest przygotowanie do kształcenia na odległość, dzięki formule RealTime Online. Ale to nie wszystkie zalety naszej uczelni. Wybierając nasz Wydział Zamiejscowy w Raciborzu zyskasz praktyczną wiedzą przekazywaną przez grono wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Gwarantujemy również program studiów, który na bieżąco dopasowywany jest do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować w ramach studiów podyplomowych na naszym Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu!

Studia podyplomowe w Raciborzu na kierunku Zarządzanie

Szukasz studiów podyplomowych w formule RealTime Online, dzięki którym wzniesiesz na wyższy poziom swoje umiejętności managerskie? W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University mamy dla Ciebie idealne rozwiązania – studia Master of Business Administration Online.

Master of Business Administration - Przemysł 4.0 Nowość!

Odkryj absolutne studia przyszłości! Zyskaj wiedzę z zakresu przemysłu, jakiej nie zaoferuje Ci żadna inna uczelnia. Postaw na innowacyjne studia Master of Business Administration: Przemysł 4.0 w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu. Zdobądź wyjątkowe kompetencje, które pomogą Ci zdobyć lepsze zatrudnienie na rynku pracy. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o studiach podyplomowych Master of Business Administration: Przemysł 4.0.

Służba zdrowia, w szczególności w Polsce, boryka się z wieloma problemami. Odpowiednia kadra zarządcza m.in. w ośrodkach terapeutycznych, przychodniach czy innych miejscach zdrowia, pozwoli zwiększyć skuteczność placówek. Studia podyplomowe Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia oferują praktyczne zajęcia, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z zarządzaniem organizacjami z tego jakże specyficznego sektora.

Zyskaj wykształcenie na światowym poziomie! Postaw na kierunek studiów podyplomowych Master of Business Administration w języku angielskim. To rozwiązanie, które pomoże Ci postawić nowy krok w Twojej karierze. Zdobądź to, co najlepsze - wykształcenie na najlepszym poziomie i podkreśl swoją pozycję zawodową. Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Studia podyplomowe są adresowane zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków).

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Rachunkowość i podatki to studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami. W trakcie nauki, nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu podatków, sprawozdań finansowych, analizy finansowej i wiele więcej.

Zarządzanie oświatą w sektorze publicznym Nowość!

Planujesz zająć wysokie stanowisko kierownicze w placówce oświatowej? Chcesz zyskać nowe doświadczenia w prowadzeniu przedszkola, szkoły czy innej organizacji? Niezależnie od tego, co Cię motywuje, jeśli wiążesz swoją przyszłość z oświatą i jej rozwojem – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu będą doskonałym wyborem!

Studia podyplomowe zostały przygotowane w zgodzie z wymogami oświatowymi oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. W ramach programu studiów dowiesz się m.in. jak kierować zespołem, konstruować plany i programy edukacyjne, w jaki sposób zarządzać finansami placówek oświatowych, a także pogłębisz wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej.

Kierunek Zarządzanie projektami to studia podyplomowe, które są polecane w szczególności osobom zajmującym się nadzorowaniem i planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie. To także doskonała opcja dla osób, które chcą w przyszłości zająć się kierowaniem projektami w firmach i organizacjach. Wartością kierunku jest także możliwość zdobycia certyfikatów międzynarodowych: Prince 2 Foundation, AgilePM Foundation.

Zarządzanie w sektorze HORECA Nowość!

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych oraz zasad gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto absolwenci tej specjalności będą znali zasady funkcjonowania turystyki w lokalnej i regionalnej strukturze podmiotowej, z uwzględnieniem roli organizacji turystycznych, zasad formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie. oraz identyfikowania funduszy Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

Zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Liczy się nie tylko dokument ukończenia szkoły, ale przede wszystkim odpowiednie podejście, znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień. Specjalista BHP musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, by zapewnić innym w przedsiębiorstwie maksimum bezpieczeństwa. Taką wiedzę można zdobyć, biorąc udział w naszych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

W czasach, gdy dzisiejszy świat funkcjonuje głównie w internecie, i łatwo można obracać danymi osobowymi różnych ludzi, niezbędna jest prawidłowa ochrona danych osobowych. W tym celu oferujemy studia podyplomowe, dzięki którym można podjąć pracę inspektora ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National – Louis University na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Zależy Ci na nowych umiejętnościach i kompetencjach? Chcesz się rozwijać, by zyskać lepsze oferty pracy? Niezależnie od tego, co Tobą motywuje - wybór studiów podyplomowych na WSB-NLU w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu będzie zawsze dobrą decyzją. Zdobądź nową wiedzę i dowiedz się więcej na temat Analizy danych. Sprawdź, dlaczego naprawdę warto znowu zacząć studia!

Jeśli interesujesz się psychologią, a jednocześnie mentoringiem - mamy dla Ciebie doskonały kierunek studiów podyplomowych. Postaw na Coaching! Naucz się, jak wzmacniać motywację, wspierać podczas zmian, jak prowadzić innych do osiągania wyznaczonych celów. Wybierając studia na WSB-NLU w Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu masz szansę zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne przygotowanie do pracy w Coachingu.

Studia podyplomowe w Raciborzu na kierunku Psychologia

Studia psychologiczne to jeden z chętniej wybieranych kierunków przez studentów. Nie ma się, co dziwić – psychologia to jedna z ciekawszych dziedzin, a specjaliści po ukończeniu studiów mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy. Chcesz rozwijać swoją pasję i zdobyć nową wiedzę w zakresie psychologii? Postaw na studia podyplomowe na kierunku Psychologia sądowa w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Absolwenci niniejszych studiów podyplomowych będą zdobywać podstawową wiedzę psychologiczną oraz medyczną związaną z leczeniem onkologicznym - wszystko po to, aby lepiej zrozumieć pacjenta i pomóc mu znaleźć siłę do walki z chorobą i polepszyć jakość życia. Dodatkowo, zdobędą kompetencje odnoszące się do przeciwdziałania emocjonalnym skutkom choroby, rzutujących często na najbliższych.

Chcesz rozwijać swoją wiedzę? Zyskać nowe kwalifikacje w pracy psychologa? Postaw na studia podyplomowe w zakresie Neuropsychologii. To ogromna szansa dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej, m.in. o metodach badania mózgu, neurobiologii czy neuroanatomii. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na studia podyplomowe w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu!

Fascynujesz się psychologią oraz sportem? Postaw na perspektywiczny kierunek, dzięki któremu zyskasz wiedzę oraz gruntowne kompetencje z zakresu Psychologii sportu. To kierunek, który służy rozwinięciu wiedzy psychologicznej - jednocześnie kształci w zakresie technik wspierania oraz prowadzenia badań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Psychologii sportu, studia podyplomowe w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu będą dla Ciebie doskonałym wyborem.

Psychotraumatologia to nowa, a zarazem niezwykle zajmująca dziedzina psychologii. Chcesz ją poznać? Nic dziwnego! Rola Psychotraumatologii w najbliższych latach z pewnością będzie rosnąć - mając szansę na zdobycie kompetencji w tym zakresie, zyskujesz nowe możliwości zawodowe, a także ogromne umiejętności, by pomóc swoim pacjentom. Sprawdź, dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z Psychotraumatologii w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Uzależnienia behawioralne pozwala w podejmowaniu profilaktyki uzależnień, na działania interwencyjne oraz tworzenie programów profilaktycznych. To świetna okazja, by podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy psychologa, pedagoga czy pracownika organizacji pozarządowych.

Psychologia w biznesie to dziś temat niezwykle popularny - analiza mechanizmów zachodzących w gospodarce i przedsiębiorstwach stanowi coraz częściej podstawę m.in. kontaktów biznesowych. Chcesz stać się specjalistą w tej dziedzinie? Postaw na studia podyplomowe z zakresu Psychologia w biznesie. Zyskaj niezbędne kompetencje do działań wymagających łączenia wiedzy psychologicznej z zagadnieniami z zarządzania! Dołącz do grona zadowolonych studentów Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University i studiuj wygodnie na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Psychologia transportu to dziś dziedzina niezwykle fascynująca, która - choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ma ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Nie każdy wie, jak odpowiednio poruszać się na drodze. Psychologia transportu pozwala zdobyć wiedzę, m.in. w zakresie badań kierowców i bezpieczeństwa drogowego. Czujesz, że to dziedzina, która Cię fascynuje? Postaw na Psychologię transportu, studia podyplomowe w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu!

Studia podyplomowe w Raciborzu na kierunku Informatyka

Programowanie aplikacji biznesowych – poziom początkujący Nowość!

W dobie wszechobecnego internetu wiele firm przenosi się z offline do wirtualnego świata. Tyczy się to zarówno małych przedsiębiorstw, które przekształcają się na e-sklepy, jak i dużych korporacji. Rozwój świata wymaga również rozwoju programistów specjalizujących się w programowaniu biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych – stąd nasza oferta studiów podyplomowych Programowanie aplikacji biznesowych.

Programowanie aplikacji biznesowych – poziom zaawansowany Kurs zaawansowany dostępny od semestu letniego 2023
Cyberbezpieczeństwo – poziom początkujący Nowość!

Bezpieczeństwo w internecie – to temat, który powinien być bliski większości z nas. Dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale również firm i podmiotów, które dołączają do wirtualnego świata. Wraz ze wzrostem zainteresowania cyfryzacją, niestety zanotowaliśmy na świecie rosnąca liczbę cyberprzestępstw. Studia podyplomowe z zakresu Cyberbezpieczeństwa mają na celu nauczenie absolwentów praktycznych umiejętności w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe w Raciborzu na kierunku Pedagogika

Chcesz rozpocząć pracę edukacyjną lub/i rehabilitacyjną osób z niepełnosprawnością intelektualną? Zdobądź wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej, oligofrenopedagogiki, psychologii klinicznej, diagnozy funkcjonalnej i wielu innych zagadnień w ramach studiów podyplomowych WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu.

Celem studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej) jest przygotowanie naszych studentów do pracy w zawodzie nauczyciela lub pedagoga, uprawnionego do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szerzenie edukacji, praca z dziećmi lub młodzieżą oraz rozwijanie młodych umysłów to coś, o czym marzysz? Nasze studia podyplomowe przygotują Cię do zawodu nauczyciela! Dzięki nim uzupełnisz swoją wiedzę, zyskasz niezbędne umiejętności praktyczne do pełnienia zawodu pedagoga.

Program studiów podyplomowych WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Coraz więcej mówi się na temat spektrum autyzmu, a zaburzenie to przestaje być tematem tabu lub „niegrzecznością”. Całe szczęście również społeczeństwo otwiera się na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które potrzebują dedykowanego podejścia w terapii oraz edukacji.

Jeśli interesuje Cię tematyka powiązana z naszymi studiami podyplomowymi – nie czekaj dłużej. W ramach kursu dowiesz się m.in., jakie są najnowocześniejsze formy terapii, które metody wspomagania rozwoju dziecka są najtrafniejsze, a także jak stymulować zmysły osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybierz jedne z najbardziej innowacyjnych studiów w Polsce! Przy współpracy z Polską Edukacją dla naszym Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu przygotowaliśmy kursy podyplomowe, których celem jest wyszkolenie wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się wykrywaniem zaburzeń rozwojowych u dzieci. W ramach studiów będziesz brać udział w zajęciach poświęconych m.in. diagnostyce w pedagogice specjalnej, psychologii klinicznej, konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Celem programu studiów podyplomowym na omawianym kierunku jest przygotowanie studentów także do przeprowadzania procesów diagnozy integracji sensorycznej w oparciu o wiedzę z zakresu biologii oraz psychologii. Jeśli Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna to kierunek, w którym chcesz się doskonalić pod okiem praktyków i specjalistów – wybór WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Raciborzu będzie doskonałym pomysłem.

Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to inaczej Surdopedagogika. Studia podyplomowe z zakresu Edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową to doskonała okazja, by zdobyć niezbędną wiedzę do pracy z osobami, które mają problemy słuchowe, zarówno na skutek wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Dowiedz się, jak efektywnie możesz wspierać edukację oraz rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych! Dołącz do słuchaczy studiów podyplomowych w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu i zyskaj wiedzę na temat Edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową!

Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową to inaczej Tyflopedagogika. Nasze studia podyplomowe na WSB-NLU przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową. Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową to zakres studiów podyplomowych, który został opracowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Postaw na studia w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu!

Edukacja włączająca to studia podyplomowe w WSB-NLU na Wydziale Zamiejscowym w Raciborzu, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów w Polsce. To program stworzony przez specjalistów, którzy w sposób praktyczny przekazują wiedzę oraz narzędzia służące do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji czy terapii dzieci i uczniów o specjalnych potrzeba integracyjnych i rozwojowych.

Logopedia Nowość!

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online
kontakt WSB-NLU Racibórz - studia

Kontakt

Kontakt z Polska Edukacja w Raciborzu:

Adres: ul. Wojska Polskiego 2/1, 47-400 Racibórz
Filia WSB-NLU w Raciborzu
Telefon: 510 004 005 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00-16.00
E-mail: raciborz@wsb-nlu.edu.pl
Strona internetowa: www.polskaedukacja.pl

Kontakt z Biurem Rekrutacji i Marketingu Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University:

Telefon ogólny: +48 18 44 99 190

Kierownik - mgr Natalia Gut

mgr Michał Kapała

mgr Hanna Hrechyshkina

mgr Małgorzata Szumacher

Karolina Żytkowicz

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

WhatsApp (eng.): +48 605 566 257