Zajmij swoje miejsce już dziś. Rekrutacja do 26 lutego lub wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku!

PROCES REKRUTACJI

Złoty indeks Rektora WSB-NLU

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ma zaszczyt ogłosić, ze utworzyła prestiżowy projekt pod nazwą „Złoty Indeks Rektora WSB-NLU”, który został stworzony z myślą o kierunku prawniczym.

Główne założenia projektu skupiają się na popularyzacji wiedzy prawniczej oraz rozwijaniu talentów i zainteresowań uczestników w tej dziedzinie. Projekt stawia sobie za zadanie zachęcenie młodych ludzi do zgłębiania prawa, a także podkreślenie jego znaczenia w społeczeństwie.

W ramach konkursu, uczestnicy mają możliwość zgłoszenia swojego udziału, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przygotowanie eseju na temat "Prawo, a sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia". Eseje są oceniane przez Komisję Konkursową, która bierze pod uwagę nie tylko treść prac, ale także ocenę średnią na świadectwie maturalnym oraz status laureata ogólnopolskiego konkursu/konkursów/olimpiad.

Nagrodą w konkursie jest pięć indeksów na kierunek Prawo na Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Dodatkowo, zwycięzcy otrzymują zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej i czesnego za I rok studiów.

Pamiętaj, że dla najlepszych studentów przewidziane są stypendia naukowe, które pokryją opłaty za czesne od II roku.
 

Etapy projektu

W ramach projektu, w pierwszym jego etapie Uczestnicy konkursu muszą się zarejestrować oraz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty wraz z esejem w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@wsb-nlu.edu.pl

Drugim etapem jest obrona pracy konkursowej, która odbywa się w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Etap trzeci to ogłoszenie wyników końcowych.

Rejestracja na wydarzenie

Etap 1: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w systemie CloudA™.

Etap 2: Potwierdzenie rejestracji

Etap 3.: Wysłanie dokumentów wraz z esejem.
Uczestnik, który przestępuje do konkursu, ma obowiązek do eseju załączyć dokumenty jakimi są: kserokopia matury, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, kserokopia dyplomów za uzyskanie statutu laureata ogólnopolskiego konkursu/konkursów/olimpiad, klauzula informacyjna dla studenta uczestniczącego. Każdy z Uczestników otrzyma informację potwierdzającą otrzymanie dokumentów wraz z esejem.  

Termin wysyłania do dnia 10.08.2023 r. na adres e-mail: konkurs@wsb-nlu.edu.pl.


 

Harmonogram Projektu "Złoty Indeks Rektora WSB-NLU"

01.07.2023 r. - 10.08.2023 r.: Okres składania prac konkursowych.
Uczestnicy mają możliwość zgłaszania swojego uczestnictwa w konkursie, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przygotowując esej konkursowy. Pracę konkursową wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej na adres: konkurs@wsb-nlu.edu.pl.

11.08.2023 r. – 22.08.2023 r.: Ocena formalna nadesłanych esejów.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej nadesłanych prac konkursowych na podstawie kryteriów określonych w regulaminie.

23.08.2023 r. – 25.08.2023 r.: Poinformowanie Uczestników na temat obrony swoich prac, których eseje spełniają wymogi formalne.

05.09.2023 r.: Obrona eseju
Obrona swojej pracy konkursowej w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

05.09.2023 r. – 11.09.2023 r.:  Ocena esejów.
Komisja Konkursowa dokonuje podliczenia punktów esejów na podstawie kryteriów określonych w regulaminie.

12.09.2023 r.: Ogłoszenie wyników konkursu.

21.09.2023 r.: Uroczyste wręczenie nagród.
Organizatorzy ogłaszają wyniki konkursu na stronie internetowej projektu.

Uroczyste wręczenie Złotych Indeksów Rektora odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
 

Do pobrania
Regulamin Konkursu na Złoty Indeks Rektora WSB-NLU
Klauzula informacyjna dla studenta uczestniczącego w Konkursie

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.