Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość

O nas

Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość to miejsce, które powstało w 2005 r. w Nowym Sączu i od tego czasu, działa przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University, by zapewnić w mieście odpowiednie zaplecze naukowe, oświatowe, jak również wspierające wszelkie inicjatywy społeczne.

Cele Fundacji Młodzież - Edukacja - Przyszłość

Przed Fundacją Młodzież - Edukacja - Przyszłość od samego początku stanęło wiele wyzwań. Dziś do głównych jej celów zalicza się rozwijanie poniższych aspektów:

Propagowanie edukacji i wspieranie inicjatyw.
Przede wszystkim Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość ma za zadanie wspierać wszelkie inicjatywy naukowe, edukacyjne, jak również i oświatowo-wychowawcze w Nowym Sączu oraz okolicach. Szczególną uwagę poświęca się działaniom przeprowadzanym w mniejszych miejscowościach, by wyrównać szanse osób z niedużych miast czy wsi na rozwój oświatowy, czy kulturalny.

Wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego i przedsiębiorczości.
Idea, jaka od samego początku przyświeca działaniom fundacji to wspomaganie rozwoju szkolnictwa niepaństwowego w Nowym Sączu oraz okolicach, a także wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym również rozwoju przedsiębiorczości. Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość nastawiona jest na działalność społeczną, która ma zwiększać i propagować naukę oraz edukację, a także samodzielność gospodarczą.

Aktywizacja zawodowa.
Wychodząc naprzeciw dzisiejszym problemom z bezrobociem, czy rozwojem osobistym, Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość postawiła na promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową. To działalność skierowana głównie do osób, które pozostają bez pracy lub/oraz są zagrożone zwolnieniem. Fundacja wspiera rozwój kompetencji, przekwalifikowanie się zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które już na starcie dorosłości mogą być zagrożone bezrobociem w Polsce.

Integracja europejska.
Międzynarodowy oraz interdyscyplinarny charakter WSB-NLU, z którą współpracuje Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość sprawia, że jednym z istotnych celów organizacji jest prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej, krzewienie kultur, czy rozwijanie kontaktów międzynarodowych. Szczególny nacisk fundacja kładzie również na budowanie więzi oraz współpracy pomiędzy społeczeństwami z różnych zakątków Europy.

Wspieranie utalentowanej młodzieży.
W każdym pokoleniu wśród osób młodych wykwitają niezwykłe talenty - niektórzy są świadomi swoich atutów, inni zaś nie mają zdolności lub odwagi, by sięgać na sam szczyt. Są też młodzi ludzie, którzy zostali pozbawieni możliwości rozwoju z uwagi na ograniczone fundusze. Z tej przyczyny Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość postawiła sobie za cel, który jest skrupulatnie spełniany od lat, wspieranie utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Jakie działania prowadzi Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość?

Fundacja Młodzież - Edukacja - Przyszłość prowadzi działania oraz realizuje projekty, których zadaniem jest wspieranie lokalnej społeczności.

Jednym z projektów Fundacji Młodzież - Edukacja -Przyszłość jest Dziecięcy Uniwersytet I Wieku, który stanowi kontynuację projektu Sądecka Akademia Dziecięca. To działanie, które prowadzone jest we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, a także z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Celem działania jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców Sądecczyzny zamiłowania do nauki i kształcenia się.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat biorą udział w warsztatach tematycznych, działają w ramach innych inicjatyw fundacji, uczestniczą w zajęciach językowych, biznesowych i innych. Dodatkowo traktowani są niczym pełnoprawni studenci uczelni - otrzymują indeksy, biorą udział w inauguracji, a na koniec każdego roku otrzymują pamiątkowy dyplom.