Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś! Rekrutacja na semestr już otwarta! 

PROCES REKRUTACJI

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

STYPENDIUM REKTORA 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu ul Zielona 27 budynek C pok. 019 lub przesłać pocztą na adres: 33-300 Nowy Sącz ul Zielona 27 budynek C pok. 019.

O  stypendium  Rektora  może  ubiegać  się  student,  który  w  roku  akademickim  2022/2023 uzyskał:

 

 • wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, 
 • lub osiągnięcia artystyczne, 
 • lub osiągnięcia sportowe. 

 

Stypendium  Rektora  może  otrzymać  student przyjęty  na  pierwszy  rok studiów  w  roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium Rektora składają obowiązkowo w systemie CloudA WNIOSEK  o przyznanie stypendium Rektora (dostępny od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.)

 

Po  złożeniu  wniosku  w  systemie  CloudA  należy  go  dostarczyć  do  Uczelni  w  formie

 

papierowej lub elektronicznej z własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym:  

 • OSOBIŚCIE,
 • PRZEZ INNE OSOBY
 • LISTOWNIE NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM "STYPENDIA" 
 • MAILEM  JEŚLI  WNIOSEK  PODPISANY  JEST  PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PROFILEM ZAUFANYM 

 

Do wniosku o stypendium Rektora WNIOSKODAWCA dołącza OBOWIĄZKOWO:

 

1. W przypadku uzyskania wyróżniających wyników w nauce:

 

 • student WSB-NLU uzupełnia wniosek biorąc średnią ze systemu,  
 • absolwent innej uczelni –załącza zaświadczenie  potwierdzające  średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2022/2023 lub 2021/2022 

 

2.  W  przypadku  uzyskania osiągnięć naukowych  w  roku  akademickim  2022/2023  -  student uzupełnia wniosek oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 

 • projekty badawcze – opracowania  wyników  badań  prowadzonych  w  zespole badawczym,\
 • publikacje naukowe – pierwsza strony publikacji, strona tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu, 
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych –  pierwsza  strona programu  konferencji  i  strony,  na  której  wymienione  jest  wystąpienie  studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych, 

nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument  potwierdzający  udział  w  konkursie/olimpiadzie,  zawierający  informację  o  zasięgu  konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu. 

3.  W  przypadku uzyskania osiągnięć sportowych  w  roku  akademickim  2022/2023  - student uzupełnia wniosek oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.

4. W przypadku uzyskania osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2022/2023 - student uzupełnia wniosek oraz składa dokumenty poświadczające dane osiągnięcia:

 • dokument potwierdzający  udział  w  konkursie/wystawie  zawierający  informację o  zasięgu  konkursu/wystawy  (międzynarodowy/krajowy)  i  uzyskanym  miejscu (w  dziedzinie sztuk  fotograficznych,  plastycznych,  literacko-poetyckich,  teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).

5. W przypadku uzyskania osiągnięć  dotyczących  tegorocznych  maturzystów  (laureatów olimpiady  międzynarodowej  albo  laureatów  lub  finalistów  olimpiady  stopnia  centralnego, medalistów  co  najmniej  współzawodnictwa  sportowego  o  tytuł  Mistrza  Polski  w  danym sporcie) student  uzupełnia  wniosek  oraz  składa  dokumenty  poświadczające  dane osiągnięcia. 


Student  może  ubiegać  się  o  stypendium  Rektora  z  tytułu  kilku  różnych  osiągnięć jednocześnie. Stypendium przyznawane jest na semestr. 


Szczegółowe zasady i procedury  przyznawania  stypendium  Rektora  w  roku akademickim 2023/2024 znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. 


Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. 

Studenci,  którzy  podali  już  wcześniej  numer  rachunku,  nie  podają  go ponownie. 

 

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.